Enkele disclaimers vooraf:

Plaats- en cultuurgebonden 

Terminologie rond seksualiteit en gender is plaats- en cultuurafhankelijk. Dit betekent dat de terminologie die hier wordt besproken niet noodzakelijk gekend is of gebruikt wordt in andere delen van de wereld. Omgekeerd zijn wij niet altijd op de hoogte van de terminologie die in andere delen van de wereld dan weer heel bekend is. Het is dus goed om te weten dat deze lijst geschreven is door een organisatie in België, waar Nederlands één van de officiële talen.

November 2023

  • Taal is constant in verandering. Sommige termen die vijf jaar geleden enorm populair waren, worden nu niet meer gebruikt. Termen die nu onbekend zijn kunnen binnen een jaar dan weer massaal gebruikt worden. Het is dus goed om te weten dat deze lijst een reflectie is van het huidige taalgebruik, namelijk die van november 2023. Doordat taal constant in verandering is, doen we ook een jaarlijkse controle van deze woordenlijst. Op die manier zorgen we er voor dat de woorden in deze lijst telkens up-to-date zijn. 

  • We willen ook meegeven dat we openstaan voor suggesties. Zijn er bepaalde woorden die moeten aangepast of toegevoegd worden, mail ons en we bekijken het.

  • Voelen bepaalde woorden onveilig, bedreigend of incorrect aan? Laat het ons weten, dan bekijken wij die woorden en verwijderen ze eventueel. 

  • We updaten deze woordenlijst dus regelmatig. We verwijderen woorden die niet langer relevant zijn, voegen nieuwe woorden toe en bekijken ook of sommige woorden extra of andere uitleg kunnen gebruiken.  

Zelfidentificatie

  • Deze lijst bestaat uit termen en hun verklaringen. Onze lijst geeft een overzicht van definities, maar wilt niet vasthouden aan vastgeroeste versies ervan of hokjesdenken. Met onze lijst bieden we vooral een handig en gebruiksvriendelijk instrument waarin informatie makkelijk terug te vinden is. Bij de termen in deze lijst is er altijd nog ruimte voor nuance, voor je eigen situatie en invulling. 
  • Er bestaan veel verschillende termen om je seksuele en genderidentiteit een naam te geven. Sommige mensen kiezen er bewust voor om geen label te gebruiken. Anderen kiezen voor een heel specifiek label. Je beslist zelf of en welk label je voor jezelf gebruikt. 
  • In onze lijst kan je ook woorden vinden die we aanraden om niet te gebruiken. We nemen ze op omdat sommige personen ze wel gebruiken om zichzelf te omschrijven, of omdat je ze misschien nog ergens tegenkomt. We vermelden wanneer een woord tegenwoordig een negatieve bijklank heeft of intussen verouderd is.

Meer weten

  • Lumi is de info- en luisterlijn van çavaria. Je kan er terecht met al je vragen over gender en seksuele voorkeur. Chatten, bellen of mailen met Lumi is helemaal gratis, vertrouwelijk en anoniem. Meer info en contactgegevens vind je op lumi.be/word-geholpen. Op lumi.be vind je als LGBTI+ persoon, ouder of professional ook veel informatie en relevante doorverwijzingen. 
  • KLIQ is het advies- en vormingscentrum van çavaria dat werkt rond gender- en seksuele diversiteit. Je kan bij KLIQ terecht voor vormingen, trajectbegeleiding en webinars rond het LGBTI+ thema.