Hieronder vind je een overzicht van alle projecten waar çavaria momenteel mee bezig is.

Naast onze algemene werking zetten we soms extra in op bepaalde thema's. Deze projecten zijn eindig in de tijd. Dat wil zeggen dat ze een specifiek doel hebben en aflopen eens een resultaat (bijvoorbeeld een campagne, brochure of app) bereikt is. Meer informatie over alle thema's waar we rond werken, vind je bij Lobbywerk.

Wil je weten hoe projecten in ons algemeen beleid passen? Of hoe çavaria beslist rond welke thema's er gewerkt wordt? Neem dan een kijkje bij Organisatie.

Naast de projecten op deze pagina, zit çavaria ook als partner in meerdere stuurgroepen van andere projecten. Die sluiten telkens aan bij onze eigen werking.

Lopende projecten

Hieronder zie je aan welke projecten onze medewerkers momenteel werken. Ze staan in volgorde. Het eerste project is het project dat nog het langst zal lopen. Het laatste is al het verst gevorderd, het dichtst bij de eindmeet van het project.

Afgelopen projecten