Algemeen

Çavaria is een vzw met een algemene vergadering en een raad van bestuur. De algemene vergadering (AV) stippelt het algemene beleid uit en is het hoogste beslissingsorgaan. De algemene vergadering is de jaarlijkse bijeenkomst van alle leden-deelgenoten. Dat zijn de vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen en vrijwilligerswerkgroepen. De spelregels zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Samenstelling

 • Leden-deelgenoten vanuit de opdrachtgevende groepen (= aangesloten verenigingen): maximum 5
 • Leden-deelgenoten vanuit de werkgroepen bij de teams (= vrijwilligers çavaria): maximum 5

Bevoegdheden

De algemene vergadering van çavaria heeft globaal gezien de volgende bevoegdheden:

 • jaarverslag en jaarplan goedkeuren
 • jaarrekening en begroting goedkeuren
 • aansluiten nieuwe verenigingen
 • leden-deelgenoten aanvaarden, uitsluiten, schorsen
 • bestuurders kwijting geven
 • bestuursorgaan samenstellen
 • statuten wijzigen
 • huishoudelijk reglement bekrachtigen
 • ontbinden van de vereniging
 • goedkeuren eisenplatform

Alle andere bevoegdheden worden toegekend aan het bestuursorgaan of aan medewerkers van çavaria. Meer informatie vind je in de statuten.

DATA ALGEMENE VERGADERINGEN

De recentste Algemene Vergadering ging door op zaterdag 20 juni 2020. Meer info vind je op de eventpagina AV 2020

De eerstkomende Algemene Vergadering gaat door op zaterdag 20 maart 2021. Meer info vind je op de eventpagina AV 2021.

Verslag, statuten en huishoudelijk reglement