Çavaria heeft een ruime werking op veel verschillende domeinen. We zijn het dus gewoon stagiairs van verschillende opleidingen bij ons te verwelkomen.

Çavaria heeft een ruime werking op veel verschillende domeinen. We zijn het dus gewoon stagiairs van verschillende opleidingen bij ons te verwelkomen.

 • Beleidswerk en onderzoek (master gender en diversiteit, bestuurskunde, psychologie, ...)
 • Preventie en individueel welbevinden bij de werking van Lumi (assistent psychologie, psychologie, maatschappelijk werk, ...)
 • Journalistiek en (social) media (journalistiek, vormgeving, ...)
 • Werking gericht op verenigingen en doelgroepen (sociaal-cultureel werk, maatschappelijk werk, ...)
 • Vorming, begeleiding en ontwikkelen van e-learning en andere tools bij de werking van KLIQ (master gender en diversiteit, opleiding leerkracht, ...)
 • Marketing en fundraising (marketing, …)
 • Interne communicatie en organisatieontwikkeling  (bedrijfscommunicatie, management, ... )
 • ...

Wie komt in aanmerking voor een stageplaats?

Stages worden geselecteerd op een match tussen de leerdoelen, competenties en verwachtingen van de student en de noden van de organisatie.  Hiervoor vindt steeds een kennismakingsgesprek plaats.  

De voorkeur gaat uit naar stages van langere duur (2 tot 6 maanden), waarbij de stagiair minstens 3 werkdagen op de werkvloer aanwezig is. Dit om voldoende diepgang en continuïteit te kunnen bieden.  Voor specifieke opdrachten kan hier een uitzondering voor gemaakt worden (vb. ontwikkelen van een product, ...).

Wat bieden we aan?

In een stage krijgen studenten steeds een zelfstandige opdracht, klein of groot, naargelang de verwachtingen van de studierichting en het studieniveau. De eindverantwoordelijkheid blijft uiteraard liggen bij de verantwoordelijke medewerker. Hiernaast kunnen ze naar wens kennismaken met de organisatie, meegaan naar interne of externe meetings, ...

Een stagiair draait mee in de organisatie net zoals de professionele medewerkers, en worden beschouwd als een volwaardig teamlid. Een stagiair volgt de afspraken qua uurregeling en aanwezigheid volgens het arbeidsreglement van de organisatie, als kennismaking met het werken in een organisatie of bedrijf. Elke stagiair krijgt ook een eigen emailadres en laptop.

Çavaria zorgt voor de volgende begeleiding voor stages:

 • Intakegesprek en outtakegesprek met bepalen en evalueren van leerdoelen en opdracht
 • Taakbegeleiding en coaching min. 1 uur/week
 • Evaluatie en/of tussentijds gesprek met de onderwijsinstelling

De organisatie engageert zich om alle  kosten eigen aan de stage op zich te nemen (verplaatsingen, kosten verbonden aan de opdracht, ...). Çavaria biedt geen betaalde stageplaatsen of internships aan.