De algemene vergadering van çavaria verkiest jaarlijks een raad van bestuur.

De raad van bestuur zet de lijnen uit waarbinnen het personeel werkt. De dagelijkse leiding wordt door team coördinatie waargenomen.