De Europese commissie (DG Just) doet onderzoek naar de sociale, economische en demografische positie van transgender personen in de EU. Meer specifiek willen ze weten welke ervaringen transgender personen hebben met discriminatie, met de procedures rond genderregistratie en met coming-out. Klik hier voor meer info.

Op Werelddag suïcidepreventie lanceren çavaria, het Transgender Infopunt (TIP) en het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) nieuwe websites die holebi’s en transgender personen hulp bieden ...

Ervaring met participatietrajecten? Geïnteresseerd in leiding geven aan teams? Een hart voor participatief werken? Dan ben jij diegene die we zoeken voor de functie van bewegingscoördinator. 

Het gelijkekansen- en integratiemiddenveld afbouwen in plaats van versterken is nefast voor de inclusieve samenleving waar we naar streven, en is in niemands belang. Middenveldorganisaties zijn de brug, de onmisbare schakels tussen individuele ...

Het Grondwettelijk Hof gaf çavaria gelijk. Een historische beslissing! De transgenderwet moet op redelijke termijn worden aangepast om de ...
In samenwerking met Casa Rosa en Wel Jong Niet Hetero organiseert de Werkgroep Bi van çavaria op zaterdag 21/09 de derde editie van hét evenement dat volledig draait rond seksuele fluïditeit en biseksualiteit.

De Belgian Pride is in de eerste plaats een platform en een megafoon voor holebi’s, transgender en intersekse personen. Ons doel is een Pride Parade waarin iedereen haar/zijn/hun boodschap en eisen ...

Wanneer ons berichten bereiken over mensenrechtenschendingen in het buitenland voelen we vaak een noodzaak om in actie te schieten. Wat kan je dan concreet doen? We lijsten enkele mogelijke actie voor je op.

Uit onderzoek van çavaria in het kader van het Europese project ‘Call it Hate’ blijkt dat 4/5 van de Belgen vindt dat LGBT’s* hun leven moeten kunnen leiden zoals ze zelf willen. 

We hebben nood aan een krachtdadig gelijkekansenbeleid dat de problemen verbindend aanpakt zonder te stigmatiseren, met respect voor LGBTI+ ...
Naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen presenteert çavaria, de Vlaamse belangenverdediger van holebi’s, transgender en intersekse personen haar verkiezingsmemorandum . De voorgestelde maatregelen zijn essentieel om tot een LGBTI+-inclusieve maatschappij te komen waarin iedereen zich goed voelt en gelijke kansen en rechten geniet. Çavaria legt de focus daarbij op onderwijs, welzijn, internationale solidariteit en een intersectionele aanpak.

Na het succes van 'Lou op weg naar school', 'Lou viert carnaval' en 'Lou in het herfstbos' neemt Lou ons nu mee naar het ziekenhuis. Ook in dit nieuwe Lou-boek wordt diversiteit als een vanzelfsprekendheid behandeld. Na het succes van 'Lou op weg naar school', 'Lou viert carnaval' en 'Lou in het ...