Om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan blijft het çavaria-team voorlopig vooral thuis- en telewerken. Samen doen we ons best om de werking zo normaal mogelijk te laten verlopen. Telefonisch zijn we bereikbaar op 09 223 69 29. Bij [email protected] kunnen jullie nog steeds terecht met vragen. Medewerkers met een gsm-nummer kan je ook bereiken. 

Aan de hand van enkele tips & tricks helpt Lumi je om de coronacrisis door te komen. 

Zit je met vragen? Lumi luistert en is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag tussen 18u30 en 21u15! 

Wij wensen iedereen een goede gezondheid en de nodige zorg toe. Hou het veilig! 

Warme groeten, het çavaria-team 

sparkle save the date

De genomineerden van de Campaign Award en de Media Award zijn bekend! Volg de online uitreiking van de çavaria awards tijdens de speciale Sparkle-uitzending op zaterdag 30 januari.

puzzelstukje regenboog dat past in Europese vlag

Çavaria Internationaal analyseerde het regeerakkoord en de beleidsnota’s van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking voor hun internationale werking.

Zakenmensen schudden de hand

Ons vormings- en trainingscentrum KLIQ zoekt een nieuwe collega (V/X/M). Interesse? Stuur voor 25 januari 2021 je CV en motivatiebrief in!

Computerscherm waaruit zeven armen een cv uitsteken

Ben je een geboren netwerker? Zit studie- en beleidswerk in je bloed? Wil je meewerken aan een inclusievere welzijns- en gezondheidssector voor LGBTI-personen? Bekijk dan zeker deze vacature!

een kind schildert een regenboog op een ruit

In opdracht van çavaria deed stagiaire Jara Van Wiele, studente uit de master Gender en Diversiteit, een onderzoek naar het gezinsleven van LGBTI+-personen.

De tekst 'KLIQ Inclusief Initiatief 2020' omgeven door een lauwerkrans. Foto van vier mensen die elkaar handen vasthouden en zo een menselijke ketting maken

KLIQ Works reikt dit jaar het Inclusief Initiatief uit aan het roomijsbedrijf Ben & Jerry’s en het creatief bureau Dift.

poster PrEP vragenlijst

We onderzoeken samen met het Instituut voor Tropische Geneeskunde en de Universiteit Antwerpen PrEP-gebruik in België. Neem als PrEP-gebruiker deel aan onze online studie!

regenboogkleurige lijnen die samenkomen in 1 rode pijl die van links naar rechts gaat
We hebben voor het eerst een officieel samenwerkingsakkoord met Unia, het interfederale gelijkekansencentrum.
Online haatincidenten maken net zozeer deel uit van ons 'echte leven' als andere haatmisdrijven. Wat doe je als je het slachtoffer werd van online haatincidenten?
Reageer tegen en leer over anti-LGBTI haathoodschappen en haatmisdrijven op de nieuwe website www.safetobe.eu
Vuist in lucht met regenboog op pols

Een goede bondgenoot zijn in de strijd tegen racisme... Hoe doe je dat?

Handen in lucht

Çavaria heeft sinds kort een nieuwe missie. Daarin vallen twee dingen op: een grotere focus op welzijn en de toevoeging van de doelgroep intersekse personen.