Verkiezingen: onze eisen!

De kaarten voor nieuwe Vlaamse, federale en Europese parlementen zijn geschud. Onze eisen om tot een LGBTI+-inclusievere maatschappij te komen bundelden we in dit eisenplatform.

Het Grondwettelijk Hof gaf çavaria gelijk. Een historische beslissing! De transgenderwet moet op redelijke termijn worden aangepast om de discriminatie van non-binaire en genderfluïde personen weg te werken.
Het Rode Kruis sluit transgender personen uit van bloed geven. Çavaria kant zich tegen deze nieuwe maatregel. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat transgender personen een risico zouden vormen. Dit is een stigmatiserende maatregel voor een groep die het sowieso al vaak zwaar te verduren heeft.
De opvang- en infolijn van çavaria - De Holebifoon - verandert van naam en heet vanaf nu Lumi. De naamsverandering komt er omdat de oude naam de lading niet meer dekte. Het doelpubliek is veel ruimer dan enkel holebi’s en naast een telefoonlijn biedt Lumi ook chat, mail en een uitgebreide website
Naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen presenteert çavaria, de Vlaamse belangenverdediger van holebi’s, transgender en intersekse personen haar verkiezingsmemorandum . De voorgestelde maatregelen zijn essentieel om tot een LGBTI+-inclusieve maatschappij te komen waarin
Uit onderzoek van çavaria in het kader van het Europese project ‘Call it Hate’ blijkt dat 4/5 van de Belgen vindt dat LGBT’s* hun leven moeten kunnen leiden zoals ze zelf willen. De Belg erkent ook dat haatmisdrijven een grotere impact hebben dan andere misdrijven. De mate van empathie voor