Als socio-culturele organisatie werken we met een meerjarenplanning voor ons beleid.

Om de vijf jaar kijken we grondig naar onze visie en missie, naar onze positie in de maatschappij, naar onze sterktes en zwaktes. We bekijken wat onze doelen zijn voor de komende beleidsperiode, en hoe we deze kunnen bereiken. We doen dat in een participatief proces, samen met de LGBTI+ gemeenschap en belangrijke partners. Het meerjarenplan is de basis voor onze jaarlijkse planning.