Het bestuur van çavaria is samengesteld uit twee categorieën van bestuurders:

  1. bestuurders vanuit de regionale afdelingen 
  2. bestuurders met thematische expertise 

Kandidaat-bestuurders in categorie 1 worden voorgedragen door de regenbooghuizen.
Kandidaat-bestuurders in categorie 2 kunnen zelf een kandidatuur indienen.

De bestuurders worden verkozen op de algemene vergadering van çavaria voor een mandaat van 2 jaar. De huidige termijn loopt van de AV op 19 maart 2022 tot de AV in 2024.

Bestuurders vanuit de regionale afdelingen, maximaal 2 per afdeling met verschillende genderidentiteit

Naam Gender Regio Expertise
Emmanuelle Verhagen A Regionale afdeling Brussel Intersekse, diversiteit, trans, organisatie-ontwikkeling
Fleur Debaerdemaeker A Casa Rosa, Oost-Vlaanderen Religie, onderwijs, non-binair
Sophie Schepens V Casa Rosa, Oost-Vlaanderen Verenigingsleven
Steve Vermaelen M Het Roze Huis, Antwerpen Strategische planning en management
Inge Wallaert V Het Roze Huis, Antwerpen Ouderen, sport, diversiteit, procesbegeleiding
Ellen Sleeuwaert A Regenbooghuis Limburg Diversiteit op de werkvloer, beleidswerk, arbeidsorganisatie
Sammy Vanoirbeek M Regenbooghuis Limburg Financiën - verplichtingen vzw

Steven Gilis

M UniQue, Vlaams-
Brabant
Lokaal beleid, welzijn, cultuur, opmaken rapporten, vrijwilligers aansturen, procesmanagement
Jennifer Tuttle V UniQue, Vlaams-
Brabant
Lokale werking en politiek, bi+ personen

Bestuurders met thematische expertise, maximaal 12, waarvan maximaal 6 personen met dezelfde genderidentiteit

Naam Gender Expertise

Rik Beckers

M Welbevinden, procesbegeleiding, religie, levensbeschouwing
Eddy Brouwers M Financiën (zakelijk beleid) 
Eva Davidova V Mensenrechten, activisme, media
Els Delaere V Ondernemen, duurzaamheid, LGBTI-ouder
Anton Dmytriiev M Asielzoeker-vluchteling, communicatie, internationaal, werkte voor RFSL
Brahem El Haddioui M Privacy, diversiteit en inclusie, niet Belgische origine, religie 
Giovanni Ferrari A

Financiën, gelijke kansen, politiek

Andries Hofman M

Jeugd, voorzitter Wel Jong

Tine Jacobs V Infighting, verbinding, poly, lesbi, bi+, boekhouding en financiën
Mohammed Kassab M Jeugdbeweging, animator, Kwasa Kwasa vzw (racisme/discriminatie) 
Myriam Van Winghe V HR Director , Business and Personal crisis management begeleiding, gelijke kansen
Myriam Wauters V SCW, politiek, inclusie, kruispuntdenken

Het bestuur duidde Ellen Sleeuwaert en Rik Beckers aan als covoorzitters van het bestuur.

Emmanuelle Verhagen is personeelsverantwoordelijke en Eddy Brouwers financieel verantwoordelijke van het bestuur.