Het bestuursorgaan van çavaria is samengesteld uit twee categorieën van bestuurders:

  1. bestuurders vanuit de regenbooghuizen of de regionale afdelingen in Brussel en West-Vlaanderen
  2. bestuurders met thematische expertise

Kandidaat-bestuurders in categorie 1 worden voorgedragen door de regenbooghuizen.
Kandidaat-bestuurders in categorie 2 kunnen zelf een kandidatuur indienen.

De bestuurders worden verkozen op de algemene vergadering van çavaria voor een mandaat van 2 jaar. De huidige termijn loopt van de AV op 20 juni 2020 tot de AV in 2022.

Bestuurders vanuit de regionale afdelingen, maximaal 2 per afdeling met verschillende genderidentiteit

Naam Gender Regio Expertise
Ellen Sleeuwaert A Regenbooghuis Limburg Gender en diversiteit op de werkvloer, personeelsbeleid, arbeidsorganisatie, beleidswerk
Sammy Vanoirbeek M Regenbooghuis Limburg Financiën/boekhouding, wettelijke
verplichtingen vzw en personeel, lokale
werking/onthaalwerking, evenementen en
(risico)management
Nico Janssens M Het Roze Huis-çavaria Antwerpen Sport, diversiteit, dubbele minderheid
Inge Wallaert V Het Roze Huis-çavaria Antwerpen Ouderen, diversiteit, procesbegeleiding, bestuurservaring, Vlaamse en Europese projecten
Elien Derynck V REBUS -  West-Vlaanderen Diversiteit, inclusie, internationale
samenwerking, communicatiemanagement
Fleur De Baerdemaeker A Casa Rosa - Oost-Vlaanderen Non-binariteit, levensbeschouwing en onderwijs, management
Steven Gillis M UniQue – Vlaams-
Brabants regenbooghuis
Lokaal beleid, welzijn, cultuur, opmaken rapporten, vrijwilligers aansturen, procesmanagement

Jennifer Tuttle

V UniQue – Vlaams-
Brabants regenbooghuis
Lokale politiek, niet Belgische origine,
mentaal welzijn
Emmanuelle
Verhagen
A Regionale afdeling Brussel Intersekse, transgender, diversiteitsconsulent
en leiderschapscoach, strategie, organisatieontwikkeling
en cultuur, learning en
development

Bestuurders met thematische expertise, maximaal 12, waarvan maximaal 6 personen met dezelfde genderidentiteit

Naam Gender Expertise

Rik Beckers

M Welbevinden, werken in en met groepen, procesbegeleiding, levensbeschouwing, Ventana-insteek
Shari Brouhon V Jongeren, minderhedenkruispunten
Norah De Groote V Transgender, panseksualiteit, polyamorie & non-monogamie, gendercoaching praktijk en genderidentiteit webshop, IT, projectmanagement
Xavier Deruytter M Handicap, intersectionaliteit, politiek/middenveld
Maggy Doumen V Beleid rond vrouwen en ouderen, mobiliseren, democratische werking, vrouwenthema en Regenboogambassadeurs
Bart Eeckhout M Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, bestuurservaring binnen en buiten universiteit
Tine Jacobs V

Lesbi, Bi+, polyamorie en relatie anarchie, infighting, sport, organisatie, data- en projectanalyse, ICT, verbindingsconsulente en onthaal

Leonie Nelissen V Strategische planning, vrijwilligersbeleid, algemeen beleid, organisatievernieuwing, weerbaarheid/welzijn en agogiek
Nicolas Terrie M Chiro, youth pride, jongeren
Ward Van Os M Organisatie: fondsenwerving/marketing, management, vrijwilligers- en personeelsbeleid, procesbegeleiding, financiën, projectmanagement
Steve Vermaelen M Communicatie
Myriam Van Winghe V Personeel, change en crisis management van groepen, strategische planning, organisatie en individu, conflictbemiddeling, projectwerking

Het bestuur duidde Ellen Sleeuwaert en Rik Beckers aan als co-voorzitters van het bestuur.

Xavier Deruytter is secretaris, Emmanuelle Verhagen personeelsverantwoordelijke en Sammy Vanoirbeek financieel verantwoordelijke van het bestuur.