LGBTI+

Gekleurde letters

LGBTI+, wat betekenen al die letters nu juist en hoe ga je om met die lettersoep? Wat gebruikt çavaria en waarom? Ontdek het hier!

Wat gebruikt çavaria?

Çavaria is de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI+ mensen en koepel van LGBTI+ organisaties.

Wij gebruiken in al onze communicatie het letterwoord LGBTI+.

Waarom?

In ons beleidsplan staat een duidelijke focus op lesbische, homo(seksuele), bi(seksuele), trans(gender) en intersekse personen. Ons beleidsplan is onze leidraad voor 2021-2025. Het plan werd uitgewerkt op basis van input van onze aangesloten verenigingen, de bredere LGBTI+ gemeenschap en partners. Toen werd er heel bewust gekozen voor ‘LGBTI’, en daarom zie je alvast de letters ‘L’, ‘G’, ‘B’, ‘T’ en ‘I’.

Wanneer gebruik je wat?

Het is belangrijk dat je enkel de groepen vermeldt waar je het effectief over hebt. Schrijf niet LGBTI als je enkel holebi's bedoelt. Schrijf niet queer als je transgender bedoelt. Er zijn dus geen regels over welke term je waar gebruikt. Dat hangt af van het onderwerp waar je mee bezig bent. 

Lettersoep

Voor wat staat elke letter?

L: lesbisch
G: gay/homo
B: bi 
T: transgender
I: intersekse
Q: queer
Q: questioning/nog zoekend
A: aseksueel/aromantisch
P: panseksueel

 

Betekenis termen

Wil je weten wat alle bovenstaande termen juist inhouden? In onze woordenlijst vind je een definitie voor elke term.

 

+

Waarom voegen wij de ‘+’ toe? 

Inclusie

Hoewel we LGBTI specifiek benoemen, zetten we ruimer in op gender en seksuele diversiteit. We voegen dus de ‘+’ toe, omdat we daar zo inclusief mogelijk willen zijn. Voor bi+ personen, aseksuele personen, non-binaire personen...  

Kruispuntdenken

Çavaria zet in op het principe kruispuntdenken. De ‘+’ in LGBTI+ geeft voor ons ook alle kruispunten weer waar een persoon zich op kan bevinden. Çavaria zet specifiek in op volgende kruispunten: handicap, etnisch-culturele achtergrond, gender, socio-economische achtergrond en leeftijd.  

Zelfidentificatie 

Çavaria heeft ook steeds aandacht voor zelfbenoeming en authenticiteit. De ‘+’ in het letterwoord geeft dan ook de kans aan mensen om zichzelf te benoemen.  

-

Waarom gebruiken wij geen koppelteken na LGBTI+? 

Wij schrijven ‘LGBTI+ personen’ en niet ‘LGBTI+-personen’. Strikt taalkundig is dat niet correct, maar wij doen dit om twee redenen: 

  • Verhoogde leesbaarheid: LGBTI+ personen is duidelijker leesbaar dan LGBTI+-personen, de + en – vlak na elkaar kunnen voor verwarring zorgen. 
     

  • Wij gaan uit van het principe dat LGBTI+ zijn maar een aantal identiteitskenmerken zijn, naast andere kenmerken zoals leeftijd, nationaliteit... Daarom gebruiken wij identiteitskenmerken altijd als bijvoeglijk naamwoord. Zo gebruiken we bijvoorbeeld ‘trans personen’ en 'homo man' met een spatie tussen, omdat trans of homo zijn een deel van iemand hun identiteit is en niet hun hele identiteit. Wij passen dat principe dan ook toe voor ‘LGBTI+’ en laten daar dan ook een spatie na, in plaats van een koppelteken te gebruiken. Dit principe is geldig voor alle andere identiteiten in verband met gender en seksuele diversiteit. 

Afkorting of voluit?

De eerste keer schrijf je alles best voluit of zet je na de afkorting die je gebruikt tussen haakjes waar de letters voor staan. Op die manier is iedereen direct mee met wat je bedoelt. Verder in je tekst kan je afkortingen gebruiken.
 
Moet je heel vaak LGBTI gebruiken in je tekst? Dan kan je bij wijze van afwisseling soms eens alles voluit schrijven.

Doelgroep of thema?

In sommige contexten kan het interessanter zijn om het te hebben over de thema's waarrond je werkt (seksuele diversiteit en genderdiversiteit) dan over de doelgroepen.