Woordenlijst - holebi

Het valt moeilijk te zeggen hoeveel homo's, lesbiennes en biseksuelen er zijn in Vlaanderen. Lang niet alle holebi's zijn openlijk over zichzelf, wat maakt dat cijfers uit enquêtes over relationele of seksuele voorkeur niet altijd even betrouwbaar zijn. Bovendien blijkt uit onderzoek dat gedrag en zelfdefiniëring niet systematisch hand in hand gaan. Je krijgt telkens verschillende cijfers wanneer wordt gepeild naar seksueel gedrag, naar seksuele gevoelens of naar zelfbenoeming als homo, lesbienne of bi.

Een op...

Onderzoek leert dat drie tot acht procent een realistische schatting is van het aandeel holebi's in de bevolking. Dat is behoorlijk veel: het gaat over minstens een kwart miljoen Vlamingen. Kleinschaliger bekeken betekent het ongeveer één homo, lesbienne of bi in elke klas, in elke volle lijnbus of filmzaal, in elk bedrijf of bejaardentehuis... Tel maar uit.

Omgeving

Twintig procent van de bevolking heeft rechtstreeks te maken met homoseksualiteit omdat iemand in zijn of haar directe omgeving homo of lesbisch is. Toch merk je daar in het dagelijkse leven niet zoveel van. Andere minderheidsgroepen zoals mensen met een niet-blanke huidskleur of met een (fysieke) handicap herken je veel sneller. Holebi's zijn een onzichtbare minderheid.

'Biologische moeder' wordt gebruikt voor de moeder die het kind gedragen en gebaard heeft. Beter is het om te spreken over geboortemoeder; want de geboortemoeder is niet noodzakelijk de genetische moeder (de eicel van de meemoeder of een donor kan gebruikt worden bij de verwekking.)

Bij lesbische koppels maakt men het onderscheid met de meemoeder, degene die niet bevalt van het kind. 

 

het zich romantisch en/of seksueel aangetrokken voelen tot mannen en vrouwen.

Belgian Lesbian and Gay Pride, nu The Pride genoemd. Ook wel Gay Pride of Gay Parade. Gaat door op een zaterdag in mei, op wat vroeger Roze Zaterdag genoemd werd.

Deze tweedeling wordt wel eens gebruikt om aan te geven of een lesbienne een zogenaamd 'mannelijke' (butch) dan wel 'vrouwelijke' (femme) uitstraling heeft.

Uit de kast komen; naar buiten komen met je seksuele voorkeur.

Zie BLGP.

Gender is de sociale constructie en culturele invulling van vrouwelijkheid en mannelijkheid.

emotionele, romantische en/of seksuele aantrekking tot mensen van het andere geslacht.

Afkorting voor homo's, lesbiennes & biseksuelen.

letterlijk: angst voor homoseksuelen, meestal voor holebi's in het algemeen.

Homofobie of homonegativiteit wordt vooral gebruikt om alle negatieve gedachten en gedrag tegenover holebi's aan te duiden.

Huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen. In België is er geen apart homohuwelijk; het 'gewone' burgerlijk huwelijk is opengesteld voor partners van hetzelfde geslacht.

Aangetrokken zijn tot mensen van hetzelfde geslacht.

KID

Kunstmatige Inseminatie met Donorsperma (zie ook onze ouderschapsbrochure).

Een internationaal gebruikte term voor holebi's en transgenders. Uit het Engels: Lesbian (lesbiennes), Gay (homo's), Bisexual (biseksuelen), Transgender (transgenders). Komt soms ook in andere vormen voor zoals LGBTI (Intersex, interseksuelen) of LGBTIQ (Queer).

Bij lesbische koppels met kinderen: de moeder die het kind niet gebaard heeft. De meemoeder wordt automatisch juridische ouder indien ze gehuwd is met de geboortemoeder. Of ze kan het kind erkennen via de burgerlijke stand (of notariële akte). 

Een symbool voor de holebi- en transgendergemeenschap.

Zie Pride.

Op wie je valt, verliefd wordt, met wie je vrijt.... We spreken vooral over hetero (voorkeur voor andere sekse), homo of lesbisch (voorkeur voor eigen sekse) of bi (voorkeur voor mannen en vrouwen). Ook andere oriëntaties als panseksueel (voorkeur die niet gebonden is aan sekse, en dus gericht op alle mogelijke genders) worden gebruikt.

Wat je verlangt, wat je opwindt, wat je doet en hoe je je benoemt, kan sterk verschillen. Je kunt je hetero noemen en toch fantaseren over homoseks...

Seksuele geaardheid, seksuele gerichtheid of seksuele voorkeur worden als synoniemen gebruikt.

soa

Seksueel overdraagbare aandoening. Meer informatie vind je bij Sensoa of op www.mannenseks.be.

Een internationale term die gebruikt wordt om seksuele oriëntatie en genderidentiteit en -expressie aan te duiden (Sexual Orientation and Gender Identity and Gender Expression). Geslachtskenmerken wordt toegevoegd als intersekse ook aan bod komt (Sex Characteritics)

Brochure

Cover Alles wat je altijd al wilde weten over holebi's

Alles wat je altijd al wilde weten over holebi's

'Alles wat je altijd al wilde weten over holebi's' schetst een algemeen beeld over holebi's in ons land. Je leest meer over thema’s zoals coming-out, relaties, geschiedenis, discriminatie, onderwijs, ...