Verkiezingen 2024: stem voor ons allemaal

Persoon die een stembriefje in een doos steekt

Op 9 juni 2024 is het zover: dan staan we in de rij voor de stembureaus. We kiezen dan beleidsmakers op Vlaams, federaal en Europees niveau. Op 13 oktober stemmen we op lokaal niveau. Met de slogan ‘Stem voor ons allemaal’ trekt çavaria naar de verkiezingen in juni!  

Want een ‘Stem voor ons allemaal’ is een stem voor gelijke LGBTI+ rechten, voor een toekomst waar je kan zijn wie je wil zijn. Een 'Stem voor ons allemaal' is een stem zonder haat, discriminatie en geweld.  

Tot aan de verkiezingen voeren we campagne. We startten met een eisenpakket, houden een kopstukkendebat tijdens onze Algemene Vergadering op 20 april, ontleden de partijprogramma's, vertellen verhalen uit de community en nog veel meer.  

Zo krijg jij alle informatie om op 9 juni, samen met je familie, vrienden, collega's, achterban... een LGBTI+ inclusieve stem uit te brengen. Een 'Stem voor ons allemaal'. 

Wat hebben Petra De Sutter, Zuhal Demir, Benjamin Dalle, Caroline Gennez, Gwendolyn Rutten en Jos D'Haese met elkaar gemeen? Ze doen mee aan ons verkiezingsdebat op 20 april! 

Het eisenpakket van çavaria 

Voor de verkiezingen stelden we een eisenpakket op. Daarin staat alles wat er nodig is om volledige inclusie van LGBTI+ personen te bereiken. Wij trekken daarmee naar de beleidsmakers en verwachten dat zij die eisen meenemen naar de verkiezingen, opnemen in het beleid en ook uitvoeren. 

Wat vragen we?  

In het eisenpakket onderscheiden we acht thema’s rond LGBTI+ inclusie.  
We lichtten hier voor jou per thema enkele punten uit.  
 

Onderwijs

- In alle lerarenopleidingen is er een verplichte module waarin toekomstige leerkrachten leren hoe ze LGBTI+ acceptatie in de school en maatschappij kunnen vergroten 
- Er is financiering voor initiatieven van leerlingen die LGBTI+ zichtbaarheid en aanvaarding op hun school willen verbeteren, zoals Gender en Seksualiteit Allianties (GSA’s). 

Werkvloer

- De welzijnswet bevat standaarden voor de veiligheid en bescherming van de gezondheid en psychosociale aspecten van LGBTI+ werknemers. 
- Er is regelmatig onderzoek naar LGBTI+ inclusie en het welzijn van LGBTI+ personen op de arbeidsmarkt, onder andere via praktijktesten. De overheid doet dit onderzoek zelf of voorziet het nodige budget. 

Welzijn 

- De welzijns- en zorgsector voorziet naast inclusieve diensten ook doelgroepgerichte LGBTI+ werkingen. 
- Er zijn voldoende middelen voor bestaande en opstartende genderteams zodat de wachttijd om zorg te krijgen vermindert en mensen op meer plaatsen hulp kunnen krijgen. 

Familie en directe omgeving

- Het statuut van pleegouder voorziet dezelfde sociale rechten als voor biologische ouders. 
- Er is een wettelijk kader voor sociale ouders. Dit zijn mensen die een belangrijke rol spelen in de opvoeding van het kind en een bijzondere affectieve band met het kind hebben. Dat kan de partner van een van de juridische ouders zijn, een dicht familielid, een bekende donor of een mede-opvoedend koppel. 

Buitenlands beleid

- Er zijn structurele middelen voor internationale solidariteit met LGBTI+ personen.

Geweld en discriminatie

-Er is geen zichtbare geslachts- of genderregistratie.
-Mannen die seks hebben met mannen (MSM) worden niet als groep uitgesloten van bloeddonatie. 
-Er is een ‘eenloketfunctie’ waardoor slachtoffers slechts één keer hun verhaal moeten doen.
- Persmisdrijven komen voor de correctionele rechtbank zodat er effectief vervolging is van bijvoorbeeld online LGBTI+ fobe haatboodschappen.

Asiel en migratie 

- Er zijn voldoende opvangstructuren om personen die internationale bescherming vragen op te vangen. Alle opvangstructuren voorzien hoofdzakelijk individuele faciliteiten, zoals individuele kamers en sanitair, om de privacy en het welzijn van alle bewoners te garanderen. Dit verhoogt het welzijn en de veiligheid van LGBTI+ bewoners.  
- Medewerkers in de asielsector krijgen standaard opleiding over gender- en seksuele diversiteit van LGBTI+ organisaties. 

Beleidsstructuur 

- Overheden hebben ofwel een minister of een schepen van Gelijke Kansen, inclusief gender- en seksuele diversiteit. 

Wil je op de hoogte blijven van alles wat we doen rond de verkiezingen?

Schrijf je hier in op onze nieuwsbrief!

 

Lokaal eisenpakket

Voor de lokale verkiezingen lanceerden ook de regenbooghuizen hun eisenpakket. De regenbooghuizen ondersteunen lokale actoren in Oost- en West-Vlaanderen (Casa Rosa), Vlaams-Brabant (UniQue), Antwerpen (Het Roze Huis) en Limburg (Regenbooghuis Limburg). Hun eisenpakket geeft aan wat belangrijk is om een lokaal bestuur inclusief te maken voor LGBTI+ personen. Het bevat ook een bijlage specifiek gericht op LGBTI+ inclusie in centrumsteden. 

Download het lokaal eisenpakket via www.casarosa.be