Ben jij benieuwd wat de partijen vinden over LGBTI+ inclusief asiel en migratie? Dat lees je hier!

Çavaria bracht in juni 2023 haar eisenpakket uit. We vroegen de politieke partijen om onze eisen op te nemen in hun partijprogramma’s. 

Per eis lees je in de tweede kolom wat de partijen in hun programma schreven over die eis. Er staat een '=' boven als hun intentie volledig overeenkomt met onze eis, een '≠' als dat niet zo is. Als er geen tekst staat, is dat omdat het onderwerp niet aan bod komt in het partijprogramma. Wanneer de partijen algemenere termen gebruiken zoals ‘diversiteit’ en ‘discriminatie’, gingen we na of ze daaronder ook seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie en seksekenmerken begrepen. 

Daarnaast vroegen we de partijen ook een reactie op ons eisenpakket. Die reactie lees je in de derde kolom.

De symbolen betekenen het volgende: 

– – : zeer mee oneens 

– : oneens 

+ : eens 

++ : zeer mee eens 

/: de partij gaf geen beoordeling omdat ze geen standpunt heeft over de eis of omdat een symbool onvoldoende het standpunt van de partij weergeeft. 

Met een ‘eens’ of ‘zeer mee eens’ engageert de partij zich om de eis de volgende beleidsperiode mee te realiseren. 

Disclaimer: we vroegen enkel de reactie van partijen die de kiesdrempel halen, in het verleden regelmatig meewerkten aan LGBTI+ inclusie, een partijfilosofie hebben die niet fundamenteel ingaat tegen mensenrechten en niet structureel een anti-LGBTI+ verhaal brengen. 

Bezoek je deze pagina op je smartphone? Draai dan best je scherm horizontaal. Zo is de tabel het best zichtbaar.

Icoontje van smartphone dat wordt gekanteld naar horizontale positie

Er zijn voldoende opvangstructuren om personen die internationale bescherming vragen op te vangen. Alle opvangstructuren voorzien hoofdzakelijk individuele faciliteiten, zoals individuele kamers en sanitair, om de privacy en het welzijn van alle bewoners te garanderen. Dit verhoogt het welzijn en de veiligheid van LGBTI+ bewoners.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v

≠ 

In ons opvangmodel kiezen we voor een evenwicht tussen collectieve en individuele opvang. Asielzoekers met een hoge kans op erkenning en kwetsbare profielen worden toegeleid naar de individuele opvang. We maken het voor gemeenten ook aantrekkelijk om lokale opvanginitiatieven te voorzien doormiddel van voldoende federale ondersteuning voor dergelijke plaatsen. 

--
logo groen

-Groen wil evolueren naar een kleinschalig, duurzaam en flexibel opvangmodel met voldoende buffercapaciteit voor crisissituaties. Kleinschalige opvang moet de norm zijn, gezien de voordelen die hieraan verbonden zijn. Het zorgt voor een meer huiselijke sfeer en bevordert de participatie en interactie met de wijk. Kleinschalige opvang biedt ook meer veiligheid aan kwetsbare groepen, zoals kinderen, LGBTQI+-vluchtelingen en slachtoffers van gendergerelateerd geweld. LOI-plaatsen kosten ook minder dan plaatsen in collectieve opvangcentra.  

-Er worden specifieke, aangepaste opvangplaatsen gecreëerd voor LGBTQI+-vluchtelingen en slachtoffers van seksueel geweld. LGBTQI+-vluchtelingen worden in een stedelijke omgeving opgevangen, om hen in staat te stellen om makkelijker een netwerk uit te bouwen en toegang te vinden tot het ondersteunend middenveld.  

++
logo nva

≠  

We herleiden de opvang voor verzoekers van internationale bescherming daarom tot louter collectief, sober, tijdelijk en enkel voor wie zelf onvoldoende bestaansmiddelen heeft. De lokale opvanginitiatieven in individuele huizen en appartementen doven we uit. 

-
logo open vld -
logo pvda

Sommige asielzoekers zijn hun land ontvlucht omdat ze slachtoffer waren van vervolging vanwege hun seksuele geaardheid of hun genderidentiteit. Zij dienen opvang te krijgen in degelijke, kleinschalige structuren met gesensibiliseerd personeel.  

++
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit /

 

Medewerkers en vrijwilligers binnen de asielopvang krijgen standaard opleiding over gender- en seksuele diversiteit. Ze hebben instrumenten en kennis om specifieke noden van LGBTI+ personen in asielopvang op te merken en daarop in te spelen.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v ++
logo groen +
logo nva +
logo open vld ++
logo pvda

Sommige asielzoekers zijn hun land ontvlucht omdat ze slachtoffer waren van vervolging vanwege hun seksuele geaardheid of hun genderidentiteit. Zij dienen opvang te krijgen in degelijke, kleinschalige structuren met gesensibiliseerd personeel. Daar kan hun aanvraag eerlijk en humaan, zonder stereotypering en zonder vooroordelen onderzocht worden.  

++
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit ++

 

Protection officers die aanvragen voor internationale bescherming behandelen, krijgen opleiding over gender- en seksuele diversiteit van LGBTI+ organisaties.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v +
logo groen

Bij LGBTQI+-vluchtelingen is het van belang om gedurende de procedure uit te gaan van het individuele verhaal van de persoon en de nadruk te leggen op het persoonlijk risico op vervolging. Stereotype aannames over hoe iemand uit de LGBTQI-gemeenschap zich hoort te gedragen in een homofobe context moeten te allen tijde vermeden worden. LGBTQI+-vluchtelingen worden beter voorbereid op hun beschermingsinterview door middenveldorganisaties als çavaria. Het CGVS werkt samen met ervaringsdeskundigen en de protection officers krijgen een opleiding rond gender en seksuele diversiteit.

++
logo nva +
logo open vld ++
logo pvda

≠ 

Sommige asielzoekers zijn hun land ontvlucht omdat ze slachtoffer waren van vervolging vanwege hun seksuele geaardheid of hun genderidentiteit. Zij dienen opvang te krijgen in degelijke, kleinschalige structuren met gesensibiliseerd personeel. Daar kan hun aanvraag eerlijk en humaan, zonder stereotypering en zonder vooroordelen onderzocht worden.  

++
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit ++

 

Het verzoek tot internationale bescherming gebeurt in een ruimte die de veiligheid en privacy van de verzoeker garandeert.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v ++
logo groen

≠  

Beschermingsprocedures moeten ook voldoende op maat zijn van kwetsbare groepen, zoals niet-begeleide minderjarigen, LGBTQI+-vluchtelingen en slachtoffers van gendergerelateerd geweld.  

++
logo nva ++
logo open vld +
logo pvda

We verzekeren de veiligheid en privacy van asielzoekers die vluchten voor vervolging op basis van seksuele geaardheid of genderidentiteit tijdens de hele procedure.  

++
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit ++

 

Mensen die bescherming aanvragen, krijgen steeds ondersteuning om notities te overlopen van gesprekken met asieldiensten en om daar opmerkingen bij te maken.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v +
logo groen +
logo nva ++
logo open vld +
logo pvda +
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit ++

 

Er zijn publiek beschikbare richtlijnen voor het geloofwaardigheidsonderzoek naar gender- en seksuele diversiteit. Die vertrekken vanuit zelfidentificatie en gaan uit van diversiteit in beleving en omschrijving van gender- en seksuele diversiteit. Ze houden ook rekening met de vele andere identiteitskenmerken en ervaringen die de persoonlijke situatie van de verzoeker bepalen.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v ++
logo groen

Bij LGBTQI+-vluchtelingen is het van belang om gedurende de procedure uit te gaan van het individuele verhaal van de persoon en de nadruk te leggen op het persoonlijk risico op vervolging. Stereotype aannames over hoe iemand uit de LGBTQI-gemeenschap zich hoort te gedragen in een homofobe context moeten te allen tijde vermeden worden. LGBTQI+-vluchtelingen worden beter voorbereid op hun beschermingsinterview door middenveldorganisaties als çavaria. Het CGVS werkt samen met ervaringsdeskundigen en de protection officers krijgen een opleiding rond gender en seksuele diversiteit.  

++
logo nva -
logo open vld -
logo pvda +
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit ++

 

Gezinshereniging is mogelijk voor partners waarmee geen huwelijk of wettelijk geregistreerd partnerschap is afgesloten. Dit biedt bescherming aan LGBTI+ koppels waarvoor het in het land van herkomst niet mogelijk is om in het huwelijk te treden of het partnerschap wettelijk te registreren.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v --
logo groen ++
logo nva +
logo open vld -
logo pvda /
vlaams belang logo

≠  

Het Vlaams Belang wil op korte termijn de gezinshereniging aan banden leggen, o.a. door: 

-het voorbehouden van gezinshereniging met niet-EU-burgers aan partners die gehuwd zijn 

-een zo strikt mogelijke definitie van ‘gezinsleden’ 

Niet gevraagd
logo vooruit /

 

Tolken krijgen standaard opleiding over gender- en seksuele diversiteit en worden gescreend op LGBTI+ fobe motieven.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v ++
logo groen +
logo nva -
logo open vld ++
logo pvda +
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit /

 

Verzoekers kunnen de nationaliteit van hun tolk kiezen.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v -
logo groen +
logo nva -
logo open vld +
logo pvda /
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit /

 

Opvangstructuren bieden standaard informatie over gender- en seksuele diversiteit en gespecialiseerde organisaties.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v ++
logo groen ++
logo nva +
logo open vld ++
logo pvda ++
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit ++

 

Bij onveiligheid voorzien opvanginstanties een opvangalternatief, in samenspraak met het LGBTI+ slachtoffer.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v +
logo groen ++
logo nva -
logo open vld +
logo pvda ++
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit ++

 

Een verhaal lezen van een LGBTI+ persoon over asiel en migratie? Meer weten over de verkiezingen?


 

Op 9 juni 2024 was het zover: dan stonden we in de rij voor de stembureaus. Met de slogan ‘Stem voor ons allemaal’ trok çavaria naar de verkiezingen in juni! Want een ‘Stem voor ons allemaal’ is een stem voor gelijke LGBTI+ rechten, voor een toekomst waar je kan zijn wie je wil zijn.

Benieuwd naar de andere thema's? Ontdek ze hier!