Ben jij benieuwd wat de partijen vinden over een onderwerp dat jij belangrijk vindt? Ontdek op deze pagina meer over thema's die niet in çavaria's eisenpakket stonden, maar wel werden vermeld door de partijen.

Thema's die niet in çavaria's eisenpakket stonden

PartijWat ze zeggen in hun partijprogramma
logo groen

Als Groenen willen we een wereld opbouwen waarin we allemaal het recht hebben om vrij te leven van geweld, racisme, seksisme, haat, discriminatie, LGBTQI+-fobie en dwang. Wij strijden voor gelijke rechten voor iedereen en plaatsen dit principe bovenaan ons politieke systeem.  

Daarom willen wij dat het Handvest van de Grondrechten rechtstreeks van toepassing is op de Europese burgers en dat de grondrechten directe bevoegdheden van de Europese Unie zijn. 

logo nva

Vlaanderen is een plek waar iedereen zichzelf moet kunnen zijn. De N-VA streeft naar een samenleving waar iedereen zich maximaal kan ontplooien, ongeacht huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid of beperking. 

We verzetten ons met overtuiging tegen een identiteitspolitiek op basis van geslacht, seksuele oriëntatie of afkomst. 

We waarborgen de gelijkheid van rechten voor iedereen, los van afkomst, geloof, overtuiging, beperking, geslacht of seksuele geaardheid. 

Transgenders vormen maatschappelijk nog steeds een bijzonder kwetsbare groep. Binnen de verschillende beleidsdomeinen moet er voor hen de nodige aandacht zijn. 

We blijven investeren in een goede relatie met de erkende erediensten om de acceptatie van de regenbooggemeenschap te verhogen bij gelovigen. 

Dankzij het prioriteren van de strijd tegen seksueel en intrafamiliaal geweld werd onder impuls van de N-VA in nagenoeg elke provincie een zorgcentrum na seksueel geweld geopend, net als meerdere nieuwe Veilige huizen. We breiden dat netwerk verder uit en stellen de zorg van de slachtoffers centraal. 

We blijven inzetten op een gecoördineerd actieplan tegen discriminatie en geweld ten aanzien van de regenbooggemeenschap. 

logo vooruit

Het verenigingsleven is de plaats bij uitstek om met diversiteit te leren omgaan. Inclusieve diversiteit in verenigingen is het doel. Om dit te kunnen bereiken ondersteunen wij verenigingen voor etnisch-culturele minderheden, lgbtqi+ en mensen met een handicap. Deze verenigingen halen achtergestelde groepen vaak uit hun sociaal isolement en fungeren als brugfunctie naar o.a. scholen en hulpdiensten. 

Via het sociaal-cultureel werk en het welzijnswerk zorgen we ervoor dat kwetsbare doelgroepen binnen de LGBTQI+ gemeenschap versterkt worden. 

Op 9 juni 2024 was het zover: dan stonden we in de rij voor de stembureaus. Met de slogan ‘Stem voor ons allemaal’ trok çavaria naar de verkiezingen in juni!  Want een ‘Stem voor ons allemaal’ is een stem voor gelijke LGBTI+ rechten, voor een toekomst waar je kan zijn wie je wil zijn. 

Benieuwd naar de andere thema's? Ontdek ze hier!