Ben jij benieuwd wat de partijen vinden over een LGBTI+ inclusieve werkvloer? Dat lees je hier!

Çavaria bracht in juni 2023 haar eisenpakket uit. We vroegen de politieke partijen om onze eisen op te nemen in hun partijprogramma’s. 

Per eis lees je in de tweede kolom wat de partijen in hun programma schreven over die eis. Er staat een '=' boven als hun intentie volledig overeenkomt met onze eis, een '≠' als dat niet zo is. Als er geen tekst staat, is dat omdat het onderwerp niet aan bod komt in het partijprogramma. Wanneer de partijen algemenere termen gebruiken zoals ‘diversiteit’ en ‘discriminatie’, gingen we na of ze daaronder ook seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie en seksekenmerken begrepen. 

Daarnaast vroegen we de partijen ook een reactie op ons eisenpakket. Die reactie lees je in de derde kolom.

De symbolen betekenen het volgende: 

– – : zeer mee oneens 

– : oneens 

+ : eens 

++ : zeer mee eens 

/: de partij gaf geen beoordeling omdat ze geen standpunt heeft over de eis of omdat een symbool onvoldoende het standpunt van de partij weergeeft. 

Met een ‘eens’ of ‘zeer mee eens’ engageert de partij zich om de eis de volgende beleidsperiode mee te realiseren. 

Disclaimer: we vroegen enkel de reactie van partijen die de kiesdrempel halen, in het verleden regelmatig meewerkten aan LGBTI+ inclusie, een partijfilosofie hebben die niet fundamenteel ingaat tegen mensenrechten en niet structureel een anti-LGBTI+ verhaal brengen. 

Bezoek je deze pagina op je smartphone? Draai dan best je scherm horizontaal. Zo is de tabel het best zichtbaar.

Icoontje van smartphone dat wordt gekanteld naar horizontale positie

De welzijnswet bevat standaarden voor de veiligheid en bescherming van de gezondheid en psychosociale aspecten van LGBTI+ werknemers.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v +
logo groen

  

-Tot slot pleiten we ervoor om de sanctieregeling voor pesten op het werk uit te breiden naar discriminatie op de werkvloer, om een inclusieve en veilige werkomgeving te waarborgen.  

-Groen wil dat alle bedrijven een preventiebeleid inzake discriminatie invoeren met onder andere periodieke risicoanalyses, preventieplannen en een interne meldingsprocedure. 

++
logo nva -
logo open vld

We pleiten voor een inclusieve werkvloer voor LGBTQI+ personen. Ook moet de federale welzijnswet gemoderniseerd worden en standaarden voor de veiligheid en bescherming van de gezondheid en psychosociale aspecten van LGBTQI+ werknemers bevatten.  

++
logo pvda +
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit ++

 

Er is regelmatig onderzoek naar LGBTI+ inclusie en het welzijn van LGBTI+ personen op de arbeidsmarkt, onder andere via praktijktesten. De overheid doet dit onderzoek zelf of voorziet het nodige budget.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v

≠ 

Racisme en discriminatie moeten met alle mogelijke middelen, inclusief praktijktesten, opgespoord en bestreden worden. 

++
logo groen

=

Inspectiediensten worden bevoegd om non-discriminatie te handhaven door middel van proactieve praktijktesten. Bij inbreuken op het discriminatieverbod moeten passende sancties worden opgelegd. De inspectiediensten krijgen hiervoor extra middelen en menselijk kapitaal.

++
logo nva -
logo open vld

De overheid voert regelmatig en herhaaldelijk onderzoeken uit naar welzijn van LGBTQI+ personen in het algemeen, in het onderwijs en op de werkvloer.  

+
logo pvda

-We werken met praktijktesten om discriminatie op de arbeidsmarkt of woningmarkt op te sporen en sanctioneren indien nodig.   

-Om discriminatie in al haar vormen te stoppen, moet ze bestraft kunnen worden. Er is een antidiscriminatiewetgeving, maar als de overheid discriminatie niet opspoort, blijven deze wetten dode letter. Met praktijktesten brengen we daar verandering in. De verschillende overheden voeren zelf praktijktesten uit op de arbeidsmarkt en woningmarkt. Ook praktijktesten uitgevoerd door erkende middenveldorganisaties gelden als bewijslast in de rechtbank. In de eerste plaats reageren we op overtreders met bewustmaking en een officiële waarschuwing. Indien nodig, gaan we over tot sancties. We straffen werkgevers en vastgoedbedrijven in verhouding tot de grootte van hun onderneming.  

+
vlaams belang logo

≠  

Het Vlaams Belang wil geen positieve discriminatie op de arbeidsmarkt, geen anonieme praktijktesten. 

Niet gevraagd
logo vooruit

-We willen dat iedereen die kan werken ook echt de kans krijgt om te werken. Discriminatie op de arbeidsmarkt kan absoluut niet. Daarom zorgen we ervoor dat er systematisch praktijktesten gebeuren, die zowel sensibiliserend als sanctionerend werken. Zo garanderen we dat iedereen gelijk behandeld wordt op onze arbeidsmarkt. 

-Gender, geslacht en geaardheid mogen geen enkele rol spelen voor je kansen op aanwerving of promotie. De overheid speelt hier een voortrekkersrol in en gebruikt praktijktesten om discriminatie op te sporen. 

++

 

Çavaria is lid van de Commissie Diversiteit van de SociaalEconomische Raad van Vlaanderen (SERV). 

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v +
logo groen +
logo nva +
logo open vld ++
logo pvda +
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit ++

 

De welzijnswet bevat standaarden voor de veiligheid en bescherming van de gezondheid en psychosociale aspecten van sekswerkers.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v ++
logo groen +
logo nva -
logo open vld ++
logo pvda +
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit

≠  

Toegang tot gezondheidszorg is voor sekswerkers niet altijd vanzelfsprekend. We versterken de medisch sociale centra zodat sekswerkers een veilige toegang hebben tot gezondheidszorg. 

++

 

Het lokaal beleid rond sekswerk realiseert de doelen van de decriminalisering van sekswerk, namelijk een veilige werkomgeving voor sekswerkers met bescherming voor beroepsrisico’s op de werkvloer en garantie van hun arbeidsrechten.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v ++
logo groen ++
logo nva +
logo open vld ++
logo pvda +
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit ++

 

Er is dialoog met de professionele organisatie van sekswerkers en erkende veldorganisaties om tot een beleid te komen dat sekswerkers niet dwingt onder de radar te werken.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v ++
logo groen ++
logo nva +
logo open vld +
logo pvda +
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit ++

Een verhaal lezen van een LGBTI+ persoon op de werkvloer? Meer weten over de verkiezingen?


 

Op 9 juni 2024 was het zover: dan stonden we in de rij voor de stembureaus. Met de slogan ‘Stem voor ons allemaal’ trok çavaria naar de verkiezingen in juni! Want een ‘Stem voor ons allemaal’ is een stem voor gelijke LGBTI+ rechten, voor een toekomst waar je kan zijn wie je wil zijn.

Benieuwd naar de andere thema's? Ontdek ze hier!