Ben jij benieuwd wat de partijen vinden over LGBTI+ welzijn? Dat lees je hier!

Çavaria bracht in juni 2023 haar eisenpakket uit. We vroegen de politieke partijen om onze eisen op te nemen in hun partijprogramma’s. 

Per eis lees je in de tweede kolom wat de partijen in hun programma schreven over die eis. Er staat een '=' boven als hun intentie volledig overeenkomt met onze eis, een '≠' als dat niet zo is. Als er geen tekst staat, is dat omdat het onderwerp niet aan bod komt in het partijprogramma. Wanneer de partijen algemenere termen gebruiken zoals ‘diversiteit’ en ‘discriminatie’, gingen we na of ze daaronder ook seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie en seksekenmerken begrepen. 

Daarnaast vroegen we de partijen ook een reactie op ons eisenpakket. Die reactie lees je in de derde kolom.

De symbolen betekenen het volgende: 

– – : zeer mee oneens 

– : oneens 

+ : eens 

++ : zeer mee eens 

/: de partij gaf geen beoordeling omdat ze geen standpunt heeft over de eis of omdat een symbool onvoldoende het standpunt van de partij weergeeft. 

Met een ‘eens’ of ‘zeer mee eens’ engageert de partij zich om de eis de volgende beleidsperiode mee te realiseren. 

Disclaimer: we vroegen enkel de reactie van partijen die de kiesdrempel halen, in het verleden regelmatig meewerkten aan LGBTI+ inclusie, een partijfilosofie hebben die niet fundamenteel ingaat tegen mensenrechten en niet structureel een anti-LGBTI+ verhaal brengen. 

Bezoek je deze pagina op je smartphone? Draai dan best je scherm horizontaal. Zo is de tabel het best zichtbaar.

Icoontje van smartphone dat wordt gekanteld naar horizontale positie

De welzijns- en zorgsector voorziet naast inclusieve diensten ook doelgroepgerichte LGBTI+ werkingen. 

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v +
logo groen

In de zorg is er ook nood aan extra aandacht voor groepen met verhoogde kwetsbaarheid, waaronder mensen op de vlucht, mensen in armoede en LGBQTI+-patiënten. 

++
logo nva -
logo open vld

We hebben speciale aandacht voor het welzijn van specifieke LGBTQI+-personen zoals ouderen, meisjes, personen met een migratieachtergrond, asielzoekers en vluchtelingen. Het is belangrijk om speciale aandacht voor doelgroepen binnen de doelgroep te hebben. Zeer in het bijzonder willen we voorkomen dat ouderen opnieuw gedwongen worden in de kast te kruipen zodra ze naar een rvt-instelling gaan of dat LGBTQI+ in de sportwereld het slachtoffer worden van homo- of transfobie. We zijn ons bewust van de kwetsbare positie van LGBTQI+ personen met een migratiegrond en bij asielzoekers en vluchtelingen. Op het vlak van Welzijn hebben we bijzondere aandacht voor suïcidepreventie bij lesbische meisjes. In het algemeen verwachten we dat het Welzijnsbeleid meer op maat van LGBTQI+ personen wordt gemaakt.   

++
logo pvda +
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit

-Via het sociaal-cultureel werk en het welzijnswerk zorgen we ervoor dat kwetsbaredoelgroepen binnen de LGBTQI+ gemeenschap versterkt worden. 

-We zetten in op maatregelen die het mentaal welzijn van ouderen verbeteren. We voorzien psychologische zorg binnen en buiten woonzorgcentra en zorgen ervoor dat iedereen hun identiteit in het woonzorgcentrum kan beleven. 

++

 

Er zijn voldoende middelen voor bestaande en opstartende genderteams zodat de wachttijd om zorg te krijgen vermindert en mensen op meer plaatsen hulp kunnen krijgen.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v ++
logo groen

-We investeren in de specifieke zorg voor trans personen zodat kwaliteitsvolle begeleiding kan aangeboden worden zonder wachtlijsten. In Vlaanderen komt er minstens één bijkomend genderteam. 

-We vragen ook bijzondere aandacht voor de wachtlijsten in de transgenderzorg. De conventie transgenderzorg moet uitgebreid worden naar meerdere genderteams verspreid over Vlaanderen om ook de financiële drempels naar multidisciplinaire teams te verlagen.  

++
logo nva +
logo open vld

In de transgenderzorg voorzien we voldoende middelen voor zowel bestaande als opstartende genderteams om de wachttijden te verkorten. Het is essentieel om de transgenderzorg toegankelijker te maken voor wie deze het meest nodig heeft. 

+
logo pvda

We voorzien op meer plaatsen transgenderzorg om de wachtlijsten terug te dringen en maken de terugbetaling van medisch noodzakelijke ingrepen en psychosociale begeleiding mogelijk.  

+
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit

≠ 

Vooruit wil dat er minstens in elk landsdeel een goed werkend expertenteam van zorgverleners bestaat die gespecialiseerd zijn in de zorg van transpersonen. We ondersteunen deze Genderteams. Daarbij hebben we ook extra aandacht voor nazorg in al haar verschillende facetten, omdat dat vandaag nog te vaak ontbreekt. 

+

 

Middelen die hiv en andere soa’s helpen voorkomen, zoals PrEP, zijn makkelijker te verkrijgen. Er is ook een toegankelijk en laagdrempelig hiv- en soa-testbeleid. 

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
   
logo cd&v

≠ 

PrEP moet ook terugbetaald worden als het voorgeschreven is door een huisarts, niet alleen vanuit een hiv-referentiecentrum. De capaciteit van deze centra moet in de gaten worden gehouden en actie moet ondernomen worden bij lange wachttijden. 

De kosten voor soa- en hiv-tests, alsook voor bloed- en urinetests om de bijwerkingen van PrEP te controleren, moeten gelijk zijn ongeacht het laboratorium dat de tests uitvoert. Een transparant prijsbeleid is hierbij essentieel. 

++
logo groen

-We hernieuwen het nationale HIV-plan en breiden het uit naar andere seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's). We besteden daarbij bijzondere aandacht aan kwetsbare doelgroepen zoals mensen met een precair verblijfstatuut  

-De seksuele gezondheid en het welzijn van onze LGBTQI+-gemeenschap verdient de nodige aandacht. Het interfederaal plan voor de bestrijding van HIV en soa’s moet herzien worden. De beschikbaarheid van PrEP en andere preventieve middelen moet beter, en het beleid voor hiv- en soatests moet laagdrempeliger worden.  

++
logo nva ++
logo open vld

-We roepen op tot een herziening van het interfederaal plan voor de bestrijding van hiv en soa's met speciale aandacht voor preventie. De seksuele gezondheid en het welzijn van onze LGBTQI+-gemeenschap verdient de nodige aandacht. Het Interfederaal [plan] voor de bestrijding van HIV en soa’s moet herzien worden. De beschikbaarheid van PrEP en andere preventieve middelen moet beter, en het beleid voor hiv- en soatests moet laagdrempeliger worden. Dit zal niet alleen de preventie verbeteren, maar ook zorgen voor een sterkere toegang tot zorg en testing.  

-We lanceren een nieuwe preventiecampagne met betrekking tot ongewenste zwangerschappen en tot het gebruik van condooms om seksueel overdraagbare aandoeningen te voorkomen, en versterken we de inspanningen voor vroegdetectie van HIV bij kwetsbare groepen om vervolgens de toegang tot PrEP en PEP te garanderen. Zo zetten we ons in om - conform de doelstelling van UNAIDS - tegen 2030 geen besmettingen meer te hebben. 

++
logo pvda

≠ 

-We maken sneltesten en preventieve geneesmiddelen tegen HIV zoals PrEP gratis voor iedereen.  

-We hebben in het hele land centra nodig die deze tests en screenings kunnen uitvoeren, informatie kunnen verstrekken en de mensen die een PrEP-behandeling willen starten, kunnen begeleiden. We zien die rol ook weggelegd voor centra voor gezinsplanning en de wijkgezondheidscentra.  

++
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit

-Iedereen heeft het recht om seksualiteit op een veilige manier te beleven. We blijven inzetten op een goede seksuele gezondheid zowel wat betreft het belang van voorbehoedsmiddelen en testing als het belang van toestemming bij een gezonde seksualiteitsbeleving.  

-Vooruit wil dat middelen die hiv en andere soa’s helpen te voorkomen, zoals PrEP en condooms, makkelijker en goedkoper te verkrijgen zijn. We zorgen voor voldoende sensibilisering omtrent soa’s en het belang van condoomgebruik. We erkennen klinisch seksuologen en garanderen zo dat mensen op kwalitatieve hulpverlening kunnen rekenen. 

++

 

Er zijn toegankelijke dienstencentra, er is transparante informatie voor patiënten en opgeleid personeel en studenten.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v ++
logo groen +
logo nva ++
logo open vld +
logo pvdaWe hebben in het hele land centra nodig die deze tests en screenings kunnen uitvoeren, informatie kunnen verstrekken en de mensen die een PrEP-behandeling willen starten, kunnen begeleiden. We zien die rol ook weggelegd voor centra voor gezinsplanning en de wijkgezondheidscentra.  ++
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit ++

 

Alle zorgverleners die in contact komen met hiv-patiënten en PrEP-gebruikers krijgen sensitiviteitstraining. Ook stagiaires die worden ingezet tijdens spoedprocedures.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v ++
logo groen ++
logo nva -
logo open vld ++
logo pvda ++
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit +

 

Hiv- en soa-zorg is kosteloos, laagdrempelig en anoniem.  De mutualiteit moet er niet bij betrokken zijn.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v

≠ 

De kosten voor soa- en hiv-tests, alsook voor bloed- en urinetests om de bijwerkingen van PrEP te controleren, moeten gelijk zijn ongeacht het laboratorium dat de tests uitvoert. Een transparant prijsbeleid is hierbij essentieel. 

-
logo groen +
logo nva -
logo open vld

  

Het interfederaal plan voor de bestrijding van HIV en soa’s moet herzien worden. De beschikbaarheid van PrEP en andere preventieve middelen moet beter, en het beleid voor hiv- en soatests moet laagdrempeliger worden. Dit zal niet alleen de preventie verbeteren, maar ook zorgen voor een sterkere toegang tot zorg en testing.  

-
logo pvda

We maken sneltesten en preventieve geneesmiddelen tegen HIV zoals PrEP gratis voor iedereen.  

+
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit

≠  

Vooruit wil dat middelen die hiv en andere soa’s helpen te voorkomen, zoals PrEP en condooms, makkelijker en goedkoper te verkrijgen zijn.  

/

 

Er is terugbetaling van soa-testen voor de meest kwetsbare groepen, zoals mannen die seks hebben met mannen (MSM), sekswerkers en personen met wisselende seksuele contacten. 

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v ++
logo groen ++
logo nva +
logo open vld -
logo pvda

≠ 

We maken sneltesten en preventieve geneesmiddelen tegen HIV zoals PrEP gratis voor iedereen.   

+
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit +

 

 

Er is blijvende financiering voor doelgroepgerichte initiatieven die werken rond het mentaal welzijn van LGBTI+ personen zoals Lumi, de info- en luisterlijn van çavaria en projecten rond suïcidepreventie.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v ++
logo groen

LGBTQI+ personen hebben een verhoogd risico op een lager mentaal welbevinden dan de algemene bevolking. We willen dat de hele welzijns- en gezondheidssector inclusief werkt en we ondersteunen doelgroepgerichte initiatieven, zoals Lumi en Gendervonk.  

In de zorg is er ook nood aan extra aandacht voor groepen met verhoogde kwetsbaarheid, waaronder mensen op de vlucht, mensen in armoede en LGBQTI+-patiënten.

++
logo nva +
logo open vld ++
logo pvda +
vlaams belang logo

≠  

Geen overheidssubsidies voor besturen, noch voor verenigingen of bedrijven die zich bezondigen aan (positieve) discriminatie. 

Niet gevraagd
logo vooruit

≠ 

Ook in het beleid rond zelfmoordpreventie hebben we extra aandacht voor LGBTQI+-personen 

+

 

Alle opleidingen voor toekomstige welzijns- en zorgverleners bevatten verplichte lessen over seksuele en genderdiversiteit.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v ++
logo groen

Verder worden huisartsen meer gevormd over het transgenderthema door het ontwikkelen van een specifieke E-learning.   

We zetten in op een divers personeelsbestand op alle niveaus, met zorgverleners die goed vertrouwd en opgeleid zijn om met verschillende culturen, talen, levensbeschouwingen en genderidentiteiten om te gaan. Sociale tolkdiensten en interculturele bemiddelaars staan hen bij. Mantelzorgers en sleutelfiguren uit etnisch-culturele gemeenschappen bieden we een vorming aan tot zorgambassadeur. We verhogen ook de kennis van symptomen en processen bij personen van kleur of mensen die er anders uitzien. Tenslotte komt er bij alle zorgopleidingen een verplichte module rond inclusieve zorg.

++
logo nva

≠  

In onze samenleving moeten mensen van elk gender en elke geaardheid veilig en vrij kunnen leven. We hebben hier bijzondere aandacht voor in bijvoorbeeld opleidingen, sensibiliseringscampagnes en omstaanderstrainingen voor professionals. 

-
logo open vld

  

Leraren maar ook welzijns- en zorgverleners, spelen een grote rol in LGBTQI+ acceptatie. We willen dat toekomstige professionals zijn uitgerust met de kennis en vaardigheden om bij te dragen aan een inclusievere samenleving.

++
logo pvda +
vlaams belang logo

≠  

Het Vlaams Belang wil een onafhankelijk onderzoek naar de aanwezigheid van de woke-ideologie in het hele Vlaams onderwijs, omdat die leidt tot (zelf)censuur van studenten en personeel. 

Het Vlaams Belang wil een regeringscommissaris van de Vlaamse overheid die toeziet op de naleving van het anticensuurbeleid, met bijzondere aandacht voor het autonome onderwijs. 

Het Vlaams Belang wil het herstel van de academische vrijheid en de vrije meningsuiting aan onze universiteiten en hogescholen. 

Niet gevraagd
logo vooruit

We zorgen dat hulp- en zorgverleners voldoende kennis hebben over de specifieke uitdagingen waar LGBTQI+-personen mee worstelen. We voorzien hiervoor specifieke aandacht binnen de opleidingen en voorzien bijscholingen.  

++

 

Er is regelmatig onderzoek naar het welzijn van LGBTI+ personen en naar preventie en zorg op maat. De overheid doet dit onderzoek zelf of voorziet het nodige budget.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v ++
logo groen ++
logo nva +
logo open vld ++
logo pvda +
vlaams belang logo

≠ 

Het Vlaams Belang wil een onderzoeks- en innovatiebeleid dat niet gedicteerd wordt door politieke agenda’s, klimaat- en wokedogma’s, maar wel door de uitdagingen waar de bevolking dagdagelijks mee kampt. Grote thema’s waar de Vlamingen wakker van liggen, zoals immigratie, koopkracht, mobiliteit, kernenergie,...   

Niet gevraagd
logo vooruit ++

 

Elke trans persoon die een medische transitie wil, kan eigenaarschap opnemen over het eigen zorgtraject, bijvoorbeeld op vlak van locatie, tempo en artsen.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v +
logo groen ++
logo nva +
logo open vld ++
logo pvda +
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit +

 

Er is transparante informatie over de individuele procedures van alle genderteams in België en het type hulpverleners dat transgenderzorg biedt in de verschillende ziekenhuizen.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v ++
logo groen ++
logo nva +
logo open vld ++
logo pvda +
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit ++

 

De overheid stimuleert genderteams en zorgverleners in de transzorg om een gemeenschappelijke visie rond de organisatie van die zorg te bepalen. De overheid faciliteert daarvoor samenwerking en uitwisseling via erkende opleiding, structureel overleg en de landelijke vertaling van de zorgstandaarden (SOC8) naar de zorg. 

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v +
logo groen ++
logo nva +
logo open vld

De overheid stimuleert een gemeenschappelijke visie voor de organisatie van transgenderzorg, faciliteert samenwerking en uitwisseling via erkende opleidingen, structureel overleg, en de landelijke implementatie van zorgstandaarden (SOC8). 

++
logo pvda +
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit ++

 

Er zijn grotere budgetten voor de conventie transgenderzorg van 1 oktober 2017 zodat elk ziekenhuis kan instappen. Zo kunnen zij onder andere terugbetaling voorzien voor psychosociale begeleiding. Dat maakt de zorg financieel toegankelijker. 

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v -
logo groen

We vragen ook bijzondere aandacht voor de wachtlijsten in de transgenderzorg. De conventie transgenderzorg moet uitgebreid worden naar meerdere genderteams verspreid over Vlaanderen om ook de financiële drempels naar multidisciplinaire teams te verlagen.  

++
logo nva --
logo open vld

≠  

Voldoende budgetten zijn gegarandeerd voor de conventie transgenderzorg van 1 oktober 2017.  

++
logo pvda

=  

-We voorzien op meer plaatsen transgenderzorg om de wachtlijsten terug te dringen en maken de terugbetaling van medisch noodzakelijke ingrepen en psychosociale begeleiding mogelijk.  

-Daarnaast willen we inzetten op meer personeel en onderzoek om de wachtlijsten in de trans zorg aan te pakken. Een uitbreiding van het aantal ziekenhuizen en zorgpraktijken met transgenderzorg is daarvoor een must. We willen ook een einde maken aan het psychiatriseren van trans personen, ook minderjarigen. 

+
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit /

 

Er is terugbetaling voor ingrepen die medisch noodzakelijk zijn voor genderbevestigende chirurgie, zoals permanente ontharing van de genitale streek en hormonale medicatie.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v +
logo groen

De psychosociale begeleiding en medisch noodzakelijke ingrijpen tijdens de transitie, zoals ontharing, worden gratis.  

++
logo nva -
logo open vld

Terugbetaling voor medisch noodzakelijke ingrepen voor genderbevestigende chirurgie, inclusief permanente ontharing van de genitale streek en hormonale medicatie, wordt verzekerd. Dit verhoogt de financiële toegankelijkheid.  

++
logo pvda

Veel gezondheidszorg voor transgender en interseksuele personen wordt nog niet volledig terugbetaald. We willen die terugbetaling gewaarborgd zien, zowel voor hormoontherapie en eventuele geslachtsoperaties als voor psychosociale begeleiding. 

+
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit ++

 

Er is een verbod op ingrepen bij intersekse personen die medisch niet noodzakelijk zijn en een strikte en gedetailleerde maatregel voor geïnformeerde toestemming.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v Afgeleid uit debat: +
logo groen

De Belgische grondwet waarborgt voor iedereen het recht op lichamelijke integriteit en sinds 2002 bestaat er een wet voor de bescherming van patiëntenrechten. Toch ondergaan intersekse kinderen nog te vaak ingrijpende operaties om een aantal van hun geslachtskenmerken te veranderen. Op enkele uitzonderingen na vormt intersekse geen risico voor de lichamelijke of psychische gezondheid. In 2021 nam de Kamer van Volksvertegenwoordigers unaniem een resolutie aan om onnodige operaties bij intersekse minderjarigen te verbieden. Groen wil dit verbod wettelijk verankeren.  

Afgeleid uit debat: +
logo nva Afgeleid uit debat: +
logo open vld Afgeleid uit debat: +
logo pvda

≠  

We zetten sensibiliseringscampagnes op voor artsen en medisch personeel om te voorkomen dat intersekse personen buiten hun wil om geslachstoewijzende operaties ondergaan.  

Afgeleid uit debat: +
vlaams belang logo  
logo vooruit

≠  

Artsen en zorgverleners worden geïnformeerd, gesensibiliseerd en opgeleid over de implicaties van het uitvoeren van geslachtscorrecties bij intersekse kinderen, zodat er in beginsel geen medische handelingen worden uitgevoerd zonder toestemming van het kind zelf. We zetten in op de begeleiding, erkenning, waardering en zorg – zowel psychosociaal als medisch – van intersekse personen. 

Afgeleid uit debat: +

Een verhaal lezen van een LGBTI+ persoon over welzijn? Meer weten over de verkiezingen?

 

Op 9 juni 2024 was het zover: dan stonden we in de rij voor de stembureaus. Met de slogan ‘Stem voor ons allemaal’ trok çavaria naar de verkiezingen in juni! Want een ‘Stem voor ons allemaal’ is een stem voor gelijke LGBTI+ rechten, voor een toekomst waar je kan zijn wie je wil zijn.

Benieuwd naar de andere thema's? Ontdek ze hier!