Ben jij benieuwd wat de partijen vinden over een LGBTI+ inclusieve beleidsstructuur? Dat lees je hier!

Çavaria bracht in juni 2023 haar eisenpakket uit. We vroegen de politieke partijen om onze eisen op te nemen in hun partijprogramma’s. 

Per eis lees je in de tweede kolom wat de partijen in hun programma schreven over die eis. Er staat een '=' boven als hun intentie volledig overeenkomt met onze eis, een '≠' als dat niet zo is. Als er geen tekst staat, is dat omdat het onderwerp niet aan bod komt in het partijprogramma. Wanneer de partijen algemenere termen gebruiken zoals ‘diversiteit’ en ‘discriminatie’, gingen we na of ze daaronder ook seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie en seksekenmerken begrepen. 

Daarnaast vroegen we de partijen ook een reactie op ons eisenpakket. Die reactie lees je in de derde kolom.

De symbolen betekenen het volgende: 

– – : zeer mee oneens 

– : oneens 

+ : eens 

++ : zeer mee eens 

/: de partij gaf geen beoordeling omdat ze geen standpunt heeft over de eis of omdat een symbool onvoldoende het standpunt van de partij weergeeft. 

Met een ‘eens’ of ‘zeer mee eens’ engageert de partij zich om de eis de volgende beleidsperiode mee te realiseren. 

Disclaimer: we vroegen enkel de reactie van partijen die de kiesdrempel halen, in het verleden regelmatig meewerkten aan LGBTI+ inclusie, een partijfilosofie hebben die niet fundamenteel ingaat tegen mensenrechten en niet structureel een anti-LGBTI+ verhaal brengen. 

Bezoek je deze pagina op je smartphone? Draai dan best je scherm horizontaal. Zo is de tabel het best zichtbaar.

Icoontje van smartphone dat wordt gekanteld naar horizontale positie

Overheden hebben ofwel een minister of een schepen van Gelijke Kansen, inclusief gender- en seksuele diversiteit.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v +
logo groen +
logo nva ++
logo open vld ++
logo pvda

Sommige steden en gemeenten hebben nu al een schepen van Gelijke Kansen die onder meer bevoegd is om discriminatie op basis van gender en seksuele oriëntatie op lokaal niveau te bestrijden. We veralgemenen dit naar alle gemeenten van het land. Gemeentebesturen staan vaak dichter bij de bevolking en de verenigingen en kunnen dus ook beter inspelen op de realiteit van het terrein. Het interfederaal actieplan stippelt uit op welke assen we prioritair werken.  

+
vlaams belang logo

≠  

Het Vlaams Belang wil een neutrale overheid.  

Het Vlaams Belang wil geen positieve of negatieve discriminatie. Zogenaamd diversiteitsbeleid wordt afgeschaft op alle niveaus. 

Het Vlaams Belang wil een regeringscommissaris van de Vlaamse overheid die toeziet op de naleving van het anticensuurbeleid. 

Niet gevraagd
logo vooruit ++

 

Minstens één lid van adviesraden die wetgeving voorstellen is expert of ervaringsdeskundige in seksuele en genderdiversiteit.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v -
logo groen +
logo nva +
logo open vld -
logo pvda +
vlaams belang logo

≠  

Het Vlaams Belang wil een neutrale overheid.  

Het Vlaams Belang wil geen positieve of negatieve discriminatie. Zogenaamd diversiteitsbeleid wordt afgeschaft op alle niveaus. 

Het Vlaams Belang wil een regeringscommissaris van de Vlaamse overheid die toeziet op de naleving van het anticensuurbeleid. 

Uit de brochure 'Cultuurstrijd': Bv. regenbooglogo’s of -zebrapaden worden verboden omdat zij de neutraliteit in het gedrang brengen. 

Niet gevraagd
logo vooruit /

LGBTI+ in beleid buiten çavaria’s eisen

PartijWat ze zeggen in hun partijprogramma
logo cd&v 
logo groenDe regeringen zetten extra in op gender budgeting als principe binnen de begrotingen door extra vorming, coaching en sensibilisering. Met dit instrument komen we tot overheidsfinanciën, zowel op vlak van inkomsten als uitgaven, die rekening houden met de noden en belangen van individuen, vrouwen, mannen en mensen met een non-binaire genderidentiteit. 
logo nva 
logo open vld 
logo pvda 
vlaams belang logo 
logo vooruit 

 

Op 9 juni 2024 was het zover: dan stonden we in de rij voor de stembureaus. Met de slogan ‘Stem voor ons allemaal’ trok çavaria naar de verkiezingen in juni!  Want een ‘Stem voor ons allemaal’ is een stem voor gelijke LGBTI+ rechten, voor een toekomst waar je kan zijn wie je wil zijn. 

Benieuwd naar de andere thema's? Ontdek ze hier!