Go Far? Go Together!

Jongen met regenboogvlag

De internationale werking van çavaria rondde na twee jaar succesvol het project Go Far? Go Together! af. Binnen dat project werkten we samen met een coalitie van LGBTI+ organisaties in Centraal-Afrika, die verder uitgegroeide tot een platform waar alle LGBTI+-organisaties uit het land samenkomen.  

We versterkten de capaciteiten van de coalitie en de lidorganisaties. via trainingen in o.a. projectplanning, fundraising en lobbywerk. De organisaties konden tijdens de tweejarige samenwerking heel wat nieuwe partnerschappen afsluiten om zo hun werking verder te garanderen. Daarnaast was er ook uitwisseling op inhoudelijk vlak: over seksuele en genderdiversiteit, over mensenrechten, de SDG’s en het vormen van coalities en samenwerkingsverbanden.

Daaarnaast konden we samen zestien microprojecten ondersteunen  een kleermakersatelier, een maisveld, een buurtwinkel... Deze projecten zorgen voor   inkomsten op lange termijn, die ze terug kunnen investeren in hun eigen netwerk en mensen in nood. Dankzij deze activiteiten kunnen ze deel uitmaken van de maatschappij op een positieve manier en dragen ze bij tot een positieve beeldvorming van de LGBTI+ gemeenschap bij het brede publiek. Daarbovenop is het gelukt om een eerste Pride Event veilig te kunnen organiseren!  

Een verlenging van het project (inclusief uitbreiding naar de buurlanden) werd jammer genoeg niet goedgekeurd door het ministerie van ontwikkelingssamenwerking. We sluiten het project wel met goede resultaten af en zetten graag onze activiteiten verder in andere landen.   

Voor meer informatie over het project Go Far? Go Together kan je ons steeds contacteren.

Çavaria heeft concrete samenwerkingen met én voor buitenlandse LGBTI activisten en verenigingen.

Sinds 2019 werken we samen met buitenlandse LGBTI+ activisten en -verenigingen.

Wanneer ons berichten bereiken over mensenrechtenschendingen in het buitenland voelen we vaak een noodzaak om in actie te schieten. Wat kan je dan concreet doen? We lijsten enkele mogelijke acties voor je op.