Veilige(re) en Vertrouwde Omgevingen

In Januari 2022 startte çavaria in samenwerking met Wel Jong met een nieuw project. Dit project, ‘Veilige(re) en Vertrouwde Omgevingen’ (VVO), draait om het creëren en faciliteren van veilige omgevingen voor de LGBTQI+ gemeenschap in Vlaanderen. Het doel van het project is om daadwerkelijk veilige ruimtes op te zetten, te faciliteren, kennis uit te wisselen en expertise op te bouwen. Op basis hiervan zullen tools ontwikkeld en geïmplementeerd worden, alsook een toekomstvisie worden uitgeschreven. Het project wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid (Kabinet Somers, Gelijke Kansen). Het project duurt drie jaar en eindigt in december 2024.

Een Veilige(re) en Vertrouwde Omgeving, wat is dat?

Een veilige omgeving is een plek waar jij jezelf kunt zijn, waar je tot rust kunt komen, en waar je terecht kunt met vragen of voor gesprek. Een veilige omgeving ziet er echt voor iedereen anders uit, omdat iedereen andere noden en behoeften heeft.

Daarom hebben we het binnen dit project telkens over Veilige(re) Omgevingen. Door het gebruik van ‘veiligere’ willen signaleren dat we de intentie hebben om omgevingen veilig te laten zijn, maar geven we ook aan dat we beseffen dat het garanderen van een veilig omgeving onmogelijk is. We gebruiken ‘omgevingen’ als meervoud, omdat we willen benadrukken dat er verschillende, meerdere omgevingen zijn, in plaats van één pasklare oplossing.

Wat willen we bereiken?

Het project is geschreven vanuit een tweeledige langetermijndoelstelling. Namelijk dat er 1). meer veilige(re) en vertrouwde omgevingen zijn voor LGBTQI+ personen en dat 2). LGBTQI+ personen makkelijker de weg tot veilige(re) en vertrouwde omgevingen vinden.

Wat doen we concreet?

De langetermijndoelstellingen zijn ambitieus. Binnen het project richten we ons daarom op een viertal doelstellingen die we de komende drie jaar willen behalen.

  • Opzetten & evalueren veilige(re) en vertrouwde omgevingen & uitwisseling kennis in stuurgroep
  • Bevraging & analyse noden LGBTQI+ personen, organisaties en overige stakeholders
  • Ontwikkelen & implementatie tools
  • Evaluatie nieuwe aanpak & aanbevelingen

Bij het behalen van de doelstellingen zijn een intersectioneel perspectief en een bottom-up aanpak de basisvoorwaarden. Dit betekent dat stuur- en focusgroepen bijvoorbeeld zo intersectioneel mogelijk worden samengesteld en dat we aandacht hebben voor sub-doelgroepen binnen onze doelgroep. Ook de input vanuit de beweging zelf is voor ons belangrijk. 

Wie zijn de doelgroep en het doelpubliek?

Binnen het project zijn er zowel een doelgroep als een doelpubliek geïdentificeerd. Om te bepalen wie de doelgroep is, geven we een antwoord op de vraag: “Wiens situatie willen we verbeteren?”. Binnen dit project zijn dit:

  • LGBTQI+ personen in Vlaanderen.

Om te bepalen wie het doelpubliek is, geven we een antwoord op de vraag: “Wie willen we bereiken met dit project?”. Binnen dit project zijn dat:

  • LGBTQI+ personen in Vlaanderen          
  • Aangesloten verenigingen en niet-aangesloten LGBTQI+ organisaties
  • Niet-LGBTQI+ organisaties/actoren
  • Overige stakeholders, zoals overheid, politie, lokale besturen, CAW’s,
  • Breed publiek

Waarom is dit project nodig?

Hoewel Vlaanderen de voorbije decennia grote stappen zette qua rechten van LGBTQI+ personen, is dit niet het geval wat hun welzijn betreft. Hetero- en cisnormativiteit en geweld t.a.v. LGBTQI+ personen zijn daar een grote oorzaak van. Het is dan ook belangrijk dat de maatschappij inclusiever wordt voor LGBTQI+ personen. Om een verminderd welzijn te voorkomen en te remediëren zijn veilige(re) en vertrouwde omgevingen essentieel.

Met dit project hopen we een stap in de goede richting te zetten.

Wil je meer weten over dit project, bijvoorbeeld wat we concreet gaan doen? Of zit je met een vraag en ben je op zoek naar input? Stuur dan een mailtje naar [email protected].

 

Deel op Sociale Media