Veilige(re) en Vertrouwde Omgevingen

In januari 2022 startte çavaria samen met Wel Jong met een nieuw project: Veilige(re) en Vertrouwde Omgevingen (VVO). Het project gaat over omgevingen waar de LGBTQI+ gemeenschap in Vlaanderen zichzelf kan zijn. Het doel van het project is om veilige ruimtes op te zetten, te ondersteunen, kennis op te bouwen en uit te wisselen. Op basis hiervan ontwikkelen we materialen en passen we die toe. Op het einde van het project schrijven we een toekomstvisie uit. Het project wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid met steun van de minister Gelijke Kansen. Het project duurt drie jaar en eindigt in december 2024.

KLIK OP EEN VAK HIERONDER OM EEN TOOL TE ONTDEKKEN

Waarom is dit project nodig?

De voorbije decennia zijn de rechten van LGBTQI+ personen in Vlaanderen sterk vooruit gegaan. Maar het welzijn van de LGBTQI+ gemeenschap is niet in dezelfde mate beter geworden. Heteroseksualiteit en cisgenderidentiteit blijven de norm. LGBTQI+ personen ervaren nog te veel geweld en discriminatie. Daardoor lopen ze een hoger dan gemiddeld risico op psychologische kwetsuren. 

Het is dan ook belangrijk dat de maatschappij inclusiever wordt voor LGBTQI+ personen. Tegelijk zijn veilige(re) en vertrouwde omgevingen essentieel om een verminderd welzijn te voorkomen en aan te pakken.

Met dit project hopen we een stap in de goede richting te zetten.

 

Een Veilige(re) en Vertrouwde Omgeving, wat is dat?

Een veilige(re) en vertrouwde omgeving of ‘safe(r) spaces’ voor LGBTI+ personen kan een fysieke maar ook virtuele ruimte of context zijn. Binnen deze omgeving werken de aanwezigen en eventuele organisatoren er actief aan om emotionele en fysieke veiligheid te bieden aan LGBTI+ personen. Zo kunnen zij gerust samen zijn met gelijkgestemden en/of familie, vrienden, andere mensen... en volledig zichzelf zijn.   

Tot deze definitie kwamen we na eigen onderzoek én het bevragen van 722 LGBTI+ respondenten en 92 professionals. 

Wat willen we bereiken?

Het project is geschreven vanuit een tweeledige langetermijndoelstelling. Namelijk dat er 
1) meer veilige(re) en vertrouwde omgevingen zijn voor LGBTQI+ personen en 
2) dat LGBTQI+ personen makkelijker de weg tot veilige(re) en vertrouwde omgevingen vinden.

Wat doen we concreet?

De langetermijndoelstellingen zijn ambitieus. Binnen het driejarig project richten we ons daarom op vier doelstellingen:

  • Veilige(re) en vertrouwde omgevingen opzetten, ze evalueren en kennis daarover uitwisselen in een stuurgroep
  • De noden van LGBTQI+ personen, organisaties en andere belanghebbenden bevragen en analyseren
  • Materialen ontwikkelen op basis van die kennis en noden, en ze uitvoeren
  • De nieuwe aanpak evalueren en aanbevelingen doen

Bij het behalen van de doelstellingen zijn een intersectioneel perspectief en een bottom-up aanpak de basisvoorwaarden. Dit betekent dat we de stuur- en focusgroepen zo divers mogelijk willen samenstellen en dat we aandacht hebben voor deeldoelgroepen binnen de LGBTQI+ gemeenschap. Ook de input vanuit de beweging is voor ons belangrijk. 

Wie zijn de doelgroep en het doelpubliek?

De doelgroep is het antwoord op de vraag: “Wiens situatie willen we verbeteren?”. Binnen dit project zijn dit:

  • LGBTQI+ personen in Vlaanderen.

Het doelpubliek is het antwoord op de vraag: “Wie willen we bereiken met dit project?”. Binnen dit project zijn dat:

  • LGBTQI+ personen in Vlaanderen          
  • Aangesloten verenigingen en niet-aangesloten LGBTQI+ organisaties
  • Niet-LGBTQI+ organisaties/actoren
  • Overige belanghebbenden, zoals de overheid, politie, lokale besturen, CAW’s,
  • Het breder publiek

Wil je meer weten over dit project, bijvoorbeeld wat we concreet gaan doen? Of zit je met een vraag en ben je op zoek naar input? Stuur dan een mailtje naar [email protected].

 

Deel op Sociale Media