Safe To Be

symbool transgender

Het Europese project Safe To Be by Speak Out was een samenwerking tussen 9 Europese lidstaten en sensibiliseerde slachtofferdiensten en politiediensten over de impact van haatboodschappen en haatmisdrijven op holebi's, trans en intersekse personen. Safe To Be ontwikkelde hiervoor een toolkit met educatieve video’s en een handboek rond herstelrecht en slachtoffer-daderbemiddeling. Daarnaast werd een website ontwikkeld voor holebi's, trans en intersekse personen zelf, die handvaten aanreikt over hoe om te gaan met online haatberichten.

Voor meer informatie over het project, surf naar safetobe.eu/beHet project liep tot en met oktober 2020.

Safe To Be

Discriminatie en geweld verhinderen een volwaardige participatie van LGBTI-personen aan de samenleving. Geweld, wanneer ingegeven door haat, brengt niet alleen de fysieke en psychologische integriteit van individuele personen in gevaar, maar van de hele gemeenschap. Gelijke behandeling of non-discriminatie is een wezenlijk onderdeel van onze democratische samenleving.  

Safe To Be wilt bijdragen aan de gelijke behandeling van LGBTI-personen in onze samenleving door in te zetten op drie verschillende perspectieven. 

Toolkit voor politie- en slachtofferdiensten

Mensen die slachtoffer worden van een LGBTI-haatmisdrijf stappen daar vaak niet mee naar de politie omdat ze geen vertrouwen hebben in dat er iets mee gedaan wordt. Sommigen vrezen ook hoe de politie gaat reageren op hun verhaal. Bovendien kan het herbeleven van een misdrijf in het bijzijn van een vreemde die slecht reageert een bijkomend psychologisch trauma veroorzaken.

Çavaria ontwikkelde een toolkit voor politie- en slachtofferdiensten om te zorgen dat de persoon aan wie het slachtoffer zijn verhaal doet, gepast reageert. Trainers van politiediensten worden stap voor stap begeleid om zelf een interactieve workshop te organiseren. Wanneer agenten een beter inzicht hebben in de bijkomstige stress dat slachtoffers ervaren wanneer ze een misdaad aangeven, zullen die een sterker gevoel van veiligheid kunnen creëren. Wanneer een slachtoffer zich veilig voelt, zal er automatisch meer relevante en correctie informatie kunnen worden opgenomen in het dossier. 

Betere hulp aan slachtoffers en het consequent aangeven van haatmisdrijven, leidt tot beter inzicht in hoe vaak anti-LGBTI-haatmisdrijven voorkomen. Een daarop afgestemd beleid kan meer haatmisdrijven voorkomen.

Doelgroep

Iedereen die geïnteresseerd is in het trainen van politiepersoneel kan met de toolkit aan de slag. Het helpt trainers om politiepersoneel te ondersteunen in hun gesprekken met slachtoffers van anti-LGBTI-haatmisdrijven. De deelnemers leren om anti-LGBTI-haatmisdrijven te voorkomen en er beter op te reageren. Zo ontstaat er een aangename interactie met LGBTI-gemeenschappen en groeit er meer vertrouwen in de politiediensten.

Inhoud toolkit

De toolkit bevat veel concrete casussen en rollenspellen. Door middel van storytelling ervaren de deelnemers hoe het is om in de schoenen van slachtoffers van anti-LGBTI-misdrijven te staan. Zo vergroot het inlevingsvermogen van politieagenten. Voor wie zich nog verder wil verdiepen in LGBTI-thema’s, haatmisdrijven en de wetgeving daarrond is er een aanvullend deel theorie in de toolkit.

De workshop leert politieagenten de nodige tips & tricks om haatmisdrijven op de juiste manier vast te stellen en te registreren. Dat zorgt voor een veilige omgeving met een lagere drempel om een misdaad aan te geven voor slachtoffers van anti-LGBTI-haatmisdrijven.

De toolkit kwam tot stand binnen het project Safe to Be by Speak Out. Het werd medegefinancierd door het REC-programma van de EU en verspreid over 9 Europese partnerlanden.

Graag meer weten?

Voor meer informatie over Safe To Be kan je terecht op https://www.speakout-project.eu/en/

De video's van de toolkit kan je hier bekijken:

'Maar wat had je aan?'

'Wat doet het ertoe?'

 

Download hier de toolkit.

 

Groepsafbeelding personages toolkit voor de rainbowhub

Handboek herstelrecht 

Cruciaal bij haatmisdrijven en haatboodschappen is het discriminatoire motief. Behalve het pure gedragsmatige aspect daarvan, zijn er dus ook specifieke attitudes aanwezig. Waar mogelijk moet er dus gepoogd worden om houdingen t.a.v. LGBTI-personen te verbeteren. Alternatieve sancties kunnen een belangrijke complementaire benadering zijn om haatmisdrijven en haatboodschappen aan te vechten. Daarnaast moet er ook meer ingezet worden op herstelgerichte interventies bij haatmisdrijven, haatboodschappen of discriminatie. Zo kan in sommige gevallen slachtoffer-daderbemiddeling een beter effect hebben dan een loutere straf of een opgelegd leertraject.

Door experts en autoriteiten uit de verschillende participerende Europese lidstaten aan het woord te laten zal Safe To Be in 2020 een handboek ontwikkelen dat aanbevelingen doet rond alternatieve en herstelgerichte sancties. Dit handboek bundelt ervaringen en aanbevelingen en biedt een leidraad rond de toepassing van herstelrecht opdat in elke situatie de praktijk kan ingezet worden met de meeste slaagkansen. 

Bewustmakingswebsite 

De scheidingslijn tussen ons online en ons offline leven wordt steeds vager. Online haatincidenten maken net zozeer deel uit van ons 'echte leven' als andere haatmisdrijven. Ze kunnen zeer reële gevolgen hebben. 

Online anti-LGBTI-haatboodschappen zijn alle vormen van online communicatie die haat, discriminatie of geweld tegenover een individu of groep promoten omwille van seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Veel, maar niet alle vormen van geweld worden in onze samenleving bestraft. Geweld in de ruime zin van het woord t.a.v. LGBTI-personen is dus niet noodzakelijk een misdrijf. Gewoon omdat iets geen strafbaar feit is, wil echter niet zeggen dat het geen schade berokkent aan de persoon of de gemeenschap. Stigmatisering, intimidatie, misinformatie, outing of doxing (persoonlijke informatie van iemand publiceren tegen hun wil) zijn voorbeelden van non-criminele online haatincidenten. 

Safe To Be ontwikkelt een sensibiliserende website die een tegennarratief biedt en een breed informatiepunt wilt zijn voor slachtoffers van online haatboodschappen. Wat doe je als je het slachtoffer werd van online haatincidenten? Ging het over een strafbaar feit? Contacteer je politie- of slachtofferdiensten of stap je naar de tussenspeler (Facebook, YouTube, Twitter,...)? Waar kan je als slachtoffer naartoe voor steun en begeleiding? Hoe reageer je best? 

De Safe.to.be website is er voor slachtoffers van alle vormen van online haatincidenten. 

Partners 

"Speak Out: Tackling anti-LGBT hate speech and hate crime” werd gesponsord door het European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programma (2014-2020).

Partners in dit project zijn organisaties uit 9 verschillende Europese lidstaten. Al deze organisaties hebben nauwe banden met de LGBTI-gemeenschappen in hun landen en hebben ervaring met werken rond haatboodschappen en haatmisdrijven. 

De ontwikkeling en lancering van de output zal gebeuren in de loop van 2020.

Online haatincidenten maken net zozeer deel uit van ons 'echte leven' als andere haatmisdrijven. Wat doe je als je het slachtoffer werd van online haatincidenten?