Destemwijzer.be

Seks. Gender. Welzijn. www.destemwijzer.be

In 2019 maakte Destemwijzer.be de kiezer wegwijs in standpunten over seks, gender en welzijn. Moet de identiteitskaart het geslacht vermelden? Welke partijen willen gratis kinderopvang? En volgens welke partijen hoort 'genot en plezier' thuis in de lessen seksuele voorlichting?

In aanloop naar de verkiezingen van 26 mei 2019 ontwikkelden Sensoa, çavaria en de Vrouwenraad een unieke ‘stemtest’. Destemwijzer.be handelde over gendergelijkheid, seksuele gezondheid en holebi- en transgenderthema’s. Aan de hand van 26 stellingen ontdekte de kiezer welke partij het best aansloot bij zijn, haar, hun mening over deze thema’s.

We sloegen de handen in elkaar met Tree Company, een bedrijf dat ruime ervaring heeft in de ontwikkeling van stemwijzers, en met professor Dave Sinardet, politicoloog verbonden aan de VUB. Zij zorgden voor de methodologische onderbouwing van dit project. Alle in de Kamer vertegenwoordigde Vlaamse politieke partijen verleenden hun medewerking. Dat biedt een uniek beeld van de posities van de partijen over deze thema’s” stelt Dave Sinardet.” 

Partijen blijven verschillen

Dave Sinardet: "Vaak wordt er gedacht dat er rond de thema's van deze stemwijzer nog weinig verschil bestaat tussen de verschillende politieke partijen. Partijen profileren zich ook graag sterk rond thema's als vrouwenrechten, seksualiteit of alles wat met LGBTQ te maken heeft. Maar als je ze dan gaat ondervragen over concrete en specifieke beleidskeuzes, dan zie je toch soms opvallende verschillen tot zelfs tegenstellingen.

Deze thema's leveren nog steeds stof voor politieke discussie, de debatten worden nog steeds gevoerd. Dat impliceert dat je door in het stemhokje je keuze te maken, je ook een keuze maakt inzake deze thema's." 

Waarom een stemwijzer?

Beleid gaat niet alleen over belastingen of migratie, maar ook over bijvoorbeeld de termijn waarbinnen een abortus kan plaatsvinden, of er aparte asielcentra voor transgenders nodig zijn of het uitvoeren van het Nationaal Actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld. Kortom, beleid is een belangrijke randvoorwaarde voor seksuele gezondheid, gendergelijkheid en de gelijke kansen voor holebi’s en transgenders. DeStemwijzer.be raakt een brede waaier van thema’s aan die verband houden met inclusie, gelijke kansen, welzijn, gezondheid, vrouwenrechten en gendergelijkheid. 

Persoon die een stembriefje in een doos steekt

In juni 2024 is het zover: nieuwe verkiezingen. Çavaria wil na de verkiezingen een LGBTI+ inclusief beleid op lokaal, regionaal, federaal en Europees niveau. Daarvoor moeten beleidsmakers LGBTI+ inclusieve programma’s opstellen. LGBTI+ personen en bondgenoten moeten voor LGBTI+ inclusie stemmen.