Bedrijven en de inclusieve SDG’s

sdg

Dit project liep tot juni 2021 en maakte bedrijven wegwijs in de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Het gaf antwoord op de vragen: 

  • Hoe past seksuele diversiteit & genderdiversiteit in dit kader?
  • Wat kan waardig werk (SDG 8) voor LGBT-personen betekenen?

Het project werd mee gefinancierd door de Vlaamse overheid.

SDG's

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook bekend als de Sustainable Development Goals (SDG's), zijn 17 doelstellingen. Ze werden door alle landen van de Verenigde Naties aangenomen in 2015, met de afspraak die te bereiken tegen 2030. Het doel van de SDG's is armoede en ongelijkheid uitroeien, economische vooruitgang boeken en tegelijk duurzaam omgaan met onze planeet. “Laat niemand achter” is de belangrijkste boodschap. De doelstellingen moeten voor én door iedereen bereikt worden, óók voor LGBTI+-personen, en overal ter wereld.

Bedrijven

De SDG’s zijn essentieel voor bedrijven. Zij die errond werken presteren beter, blijven actueel, overtreffen hun peers. Hetzelfde geldt voor bedrijven die inzetten op seksuele oriëntatie en genderidentiteit. De SDG’s bieden dus de ultieme kans om tegelijk aan duurzaamheid én inclusie van LGBT-personen te werken.

E-learning

Çavaria en FOS ngo sloegen de handen in elkaar. Met ondersteuning van de Vlaamse overheid ontwikkelden we de e-learning Duurzaamheid & LGBT-inclusie, met de duurzame ontwikkelingsdoelen naar een inclusieve werkplek.

  • Voor wie?

    Deze is vooral gericht op zij die binnen een bedrijf aan de slag gaan met duurzaamheid en inclusie: leidinggevenden, HR-verantwoordelijken, vakbonden, LGBTI+ netwerken en bondgenoten.
  • Over wat?

    De e-learning maakt je wegwijs in de SDG’s en seksuele oriëntatie & genderidentiteit. Door in te zoomen op SDG 8, waardig werk voor LGBT-personen, toont hij hoe je beide kan combineren. Je vindt er de nodige instrumenten om aan de slag te gaan in Vlaanderen en het buitenland, zoals een stappenplan en casus over Zuid-Afrika. Voor dit laatste werkten we samen met de collega’s van het South African LGBT+ Management Forum.