School's Out - toolkit

Het schoolinclusietraject

Het programma begint met een intakegesprek. Vervolgens wordt de Inclusie Scan gebruikt om een startpunt te meten op de school. Deze vragenlijst wordt zowel naar leerkrachten als naar leerlingen gestuurd. De resultaten van deze vragenlijsten zullen worden geanalyseerd en verwerkt in een rapport voor de school, inclusief aanbevelingen en een manier om de schoolomgeving te verbeteren. Zodra de aanbevelingen omgezet zijn naar concrete doelstellingen, kan de school deze aanbevelingen implementeren met behulp van de trainingsmodulen. De trainingsmodulen zijn een combinatie van verschillende formats, en bestaan uit twee e-learnings, vier trainingen en twee scripts voor interactieve vergaderingen. Deze trainingsfase wordt gevolgd door een evaluatiescan, bedoeld om de voortgang te meten. Als laatste wordt een evaluatierapport en exitgesprek gebruikt om de school te ondersteunen om ook op de lange termijn te werken aan een inclusieve schoolomgeving. 

 

De toolkit

De toolkit bestaat uit sjablonen die horen bij elke stap van het programma. De sjablonen of documenten die bij elke stap horen, zijn ontwikkeld met zowel de trainers als de deelnemende scholen in het achterhoofd. Elk document bevat duidelijke instructies voor beide partijen. De instructiegids biedt aanvullende informatie. 

De toolkit werd ontwikkeld als onderdeel van het Europees project School's Out. Dit project werd uitgevoerd met financiële steun van de Europese Commissie, en was onderdeel van het Rights, Equality en  Citizenship (REC) programma, 2014-2020 van de Europese Unie. Het project werd uitgevoerd door Bilitis (Bulgarije), çavaria (België), Centro Risorse (Italië), ILGA Portugal (Portugal) en de Universiteit van Brescia (Italië).  

Download de toolkit hieronder

Instructiegids

Hier kun je de instructiegids downloaden.

pdf Instructiegids (353.02 kB)
Stap 1 - Intake Interview

Hier kun je de template voor het intake-interview downloaden.

Stap 2 - Inclusie Scans

Hier kun je de templates voor de Inclusie Scans voor zowel leerkrachten als voor leerlingen downloaden.

Stap 3 - Inclusie Scan Rapport

Hier kun je de template voor het Inclusie Scan Rapport downloaden.

Stap 4 - Doelstelling bepalen

Hier kun je de template voor het bepalen van de doelstellingen downloaden.

Stap 5 - Trainingmodulen

Hier kun je de verschillende trainingsmodulen downloaden

De e-learnings kun je raadplegen via het online e-learningplatform www.kliqacademy.be

Stap 6 - Evaluatiescan

Hier kun je de template voor de Evaluatiescan downloaden

Stap 7 - Exitgesprek

Hier kun je de template voor het exitgesprek downloaden

Deel op Sociale Media