De school is de ideale plek om het holebi-, trans(gender)- en interseksethema bespreekbaar te maken, attitudes bij te stellen en stereotypen te doorbreken. Niet alleen de leerkrachten, maar ook de directie en CLB-medewerkers spelen een belangrijke rol. 

Drie tot acht procent van de bevolking is holebi. Dat betekent dat dus ook heel wat van je leerlingen, hun ouders en het schoolpersoneel holebi zijn. Je hoeft ook zelf geen holebi te zijn om met het thema in aanraking te komen. Zowat iedereen kent wel een aantal holebi’s of trans personen in hun omgeving.

Holebi, trans en intersekse jongeren voelen zich niet altijd goed in hun vel. Sommigen worstelen met hun zelfaanvaarding, anderen zijn bang om het te vertellen aan hun omgeving. Depressieve gedachten en gevoelens komen bij deze leerlingen vaak voor. Ook holebi, trans en intersekse leerkrachten bevinden zich soms in een moeilijke positie. 

Een school waar holebi’s, trans en intersekse personen welkom zijn en waar een open sfeer heerst, kan dus veel betekenen voor het welzijn van holebi, trans en intersekse leerlingen en hun leerkrachten.

PAARS is een campagne georganiseerd door PAARS vzw die oproept om op 17 mei, de internationale dag tegen LGBTI+ fobie...

De resultaten van onze nieuwste Vlaamse LGBTI+ schoolklimaat-enquête zijn er! Uit de resultaten blijkt dat de meer dan helft van de bevraagde LGBTI+ leerlingen zich onveilig voelt op school. En dat bijna iedereen te maken krijgt met LGBTI+ fobe opmerkingen, ook van leerkrachten.

Het ontwikkelen van een visie op inclusief onderwijs benadrukt het belang van het creëren van een onderwijsomgeving waarin alle studenten en lectoren zich welkom en gewaardeerd voelen. Deze call-to-action visietekst is ontstaan vanuit de jarenlange nauwe samenwerking tussen çavaria en ella vzw.

Veel scholen besteden aandacht aan het LGBTI+ thema. Soms zijn deze thema's niet verankerd binnen het schoolbeleid en bestaat de kans dat de aandacht verslapt. Om het LGBTI+ thema (en andere thema’s) duurzaam in je school te verankeren is het daarom belangrijk om ze op te nemen in het schoolbeleid.  ...

Wat doe je als een leerling het scheldwoord janet gebruikt? 

Janet is een van de meest gebruikte scheldwoorden onder jongeren...

Nieuwsberichten over geweld kunnen heftige reacties uitlokken in je klas. Hoe kan je het gesprek aangaan zonder dat emoties de overhand nemen en zorg je ervoor dat alle leerlingen zich veilig voelen?

Werk je aan een opdracht rond het LGBTI+ thema?