Informatie voor studenten

nonbinair persoon in de klas

Bij çavaria weten we hoe belangrijk onderwijs is om te werken aan een LGBTI+ inclusieve samenleving en schoolklimaat. We vinden het daarom ook erg fijn dat er heel wat studenten bezig zijn met opdrachten, bachelorproeven en eindwerken rond LGBTI+ gerelateerde thema’s.

Per schooljaar ontvangen we maar liefst meer dan 400 vragen van studenten. Voor ons is het helaas onmogelijk om die allemaal individueel te beantwoorden. De antwoorden op heel wat van je vragen kan je vinden op deze website of via de website van Lumi, KLIQ of het Transgender Infopunt.

Ik ben een student lerarenopleiding en ik doe een bachelorproef over het LGBTI-thema in het onderwijs (kleuter, lager, secundair of de lerarenopleiding).

Ja, je mag contact opnemen met het Team Onderwijs voor informatie en/of hulp! Team Onderwijs heeft de specifieke opdracht van de Vlaamse overheid om leerkrachten en toekomstige leerkrachten te ondersteunen met vragen over hoe ze LGBTI-thema’s in hun werk kunnen integreren. Daarom mogen studenten van de lerarenopleidingen, leerkrachten, CLB-medewerkers, directies ... altijd contact opnemen met Team Onderwijs voor vragen.   

Vragen om interviews af te nemen bekijken we per geval naar gelang de drukte en relevantie. Inhoudelijke vragen mogen studenten van de lerarenopleiding wel altijd stellen.

IK DOE EEN DOCTORAATSONDERZOEK OF EEN MASTERPROEF ROND EEN LGBTI-THEMA.

Hieronder kan je een overzicht terugvinden van mogelijke thema’s voor masterproeven en/of doctoraatsonderzoeken in de wetenschapswinkel. Die thema’s zijn voor de werking van çavaria relevant en hebben daarom voorrang. Ben je op zoek naar een relevant thema voor je onderzoek? Kijk dan zeker in onze lijst. Wens je meer informatie over een onderzoeksvraag die opgenomen is in de lijst van de wetenschapswinkel? Dan mag je contact opnemen met çavaria voor meer informatie. 

Gaat je masterproef over een ander thema? Dan kunnen we helaas geen ondersteuning bieden.

IK BEN EEN STUDENT EN HEB SPECIFIEKE VRAAG OVER EEN LGBTI-GERELATEERD THEMA.

Helaas kunnen we niet alle vragen individueel beantwoorden. Enkel studenten van de lerarenopleiding kunnen contact opnemen met [email protected] voor vragen. 

HEBBEN JULLIE EEN LIJST MET MOGELIJKE LGBTI-ONDERZOEKSTHEMA’S?

Ja, dat hebben we, je vindt deze op de website van de wetenschapswinkel  We updaten deze lijst op basis van onze werking en de behoeften bij de doelgroep.