Thematische vragen

Ga naar de pagina Informatie en FAQ's voor studenten om het volledige overzicht van meest gestelde vragen te vinden. Je leest er ook wanneer je best contact opneemt met een medewerker van çavaria.

We krijgen jaarlijks heel wat vragen van studenten over zeer specifieke thema’s. Op deze website, die van Lumi en die van KLIQ kan je over een aantal van deze thema’s zeker meer informatie vinden. Je zal echter niet over elk thema informatie kunnen vinden omdat we niet op elk thema inhoudelijk inzetten. We raden je in dat geval aan om bij andere organisaties verder te zoeken.  

Wij helpen je alvast op weg bij enkele veelvoorkomende thema’s!

 

Ik zoek informatie over wereldwijde intersekserechten

  • intersexrights.org: Dit is de databank met uitspraken over intersekserechten van de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID. De website is bedoeld voor onderzoekers, beleidsmakers en intersekse personen. Het is een belangrijk instrument om onderzoek te doen naar het onderwerp intersekse binnen het internationaal recht. Op intersexrights.org/tag/ kan je via tags zoeken in het overzicht van uitspraken van VN-Verdragscomités, resoluties van o.a. de Raad van Europa en het Europees Parlement, en ook verklaringen van intersekseorganisaties.

 

Ik zoek informatie over LGBTI in de sport

Je vindt relevante info via:

 

Ik zoek informatie over LGBTI-vluchtelingen

Je vindt relevante info via:

 

Ik zoek informatie over geweld tegenover LGBTI-personen

Via cavaria.be/geweld vindt je al onze projecten en diensten rond het dossier geweld. 

 

Ik zoek informatie over inclusief communiceren en inclusief taalgebruik

Een overzicht van de actuele lobbydossiers waar çavaria mee bezig is.

Werk je aan een opdracht rond het LGBTI+ thema?