Iemand geweld aandoen omwille van seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of lichaamsdiversiteit is nooit aanvaardbaar. Toch gebeurt het. Op deze pagina vind je meer informatie over LGBTI+ foob geweld en wat çavaria doet om geweld tegen te gaan en slachtoffers te helpen.

Relevant nieuws

Het is moeilijk om te zeggen hoe frequent holebifoob en transfoob geweld voorkomt. Veel gevallen worden namelijk niet gerapporteerd. Dat komt omdat slachtoffers niet altijd bereid zijn om aangifte te doen bij de politie. Hoe komt dat? Wat zegt onderzoek hierover? Welke drempels zijn er en hoe ...

In 2018 kondigde toenmalig staatssecretaris van Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) een nieuw interfederaal actieplan tegen holebifoob en transfoob geweld aan. Het bundelt maar liefst 115 concrete ...

We hebben voor het eerst een officieel samenwerkingsakkoord met Unia, het interfederale gelijkekansencentrum.

Op 6 augustus werden Mauro en Thomas verbaal en fysiek aangevallen in Gent. De rechter oordeelt dat een homofoob motief niet afdoende bewezen is. Çavaria en Casa Rosa zijn verontwaardigd en vragen zich af wat dan wél ...

Onze projecten

Hier vind je welke projecten çavaria momenteel doet of in het verleden deed rond LGBTI+ foob geweld.

Herkennen en rapporteren

EEN BEKNOPTE HANDLEIDING OVER ANTI-LGBTI+* HAATMISDRIJVEN

Deze folder helpt je de volgende vragen te beantwoorden:

  • Hoe identificeer ik een anti-LGBTI+ haatmisdrijf?
  • Hoe rapporteer ik een anti-LGBTI+ misdrijf?
  • Welke rechten heb ik als ik een anti-LGBTI+ haatmisdrijf meemaak?

We hopen dat deze publicatie je aanzet om er met iemand over te praten. Anti-LGBTI+ haatmisdrijven zijn criminele feiten en we kunnen ze alleen samen bestrijden!

Herkennen en rapporteren

Download hier de handleiding over anti-LGBTI+* haatmisdrijven.

Werk je aan een opdracht rond het LGBTI+ thema?