Iemand geweld aandoen omwille van seksuele oriëntatie, genderidentiteit of genderexpressie is nooit aanvaardbaar. Toch gebeurt het. Op deze pagina vind je meer informatie over LGBT+-foob geweld en wat çavaria en doet om geweld tegen te gaan en slachtoffers te helpen.

Uit onderzoek van çavaria in het kader van het Europese project ‘Call it Hate’ blijkt dat 4/5 van de Belgen vindt dat LGBT’s* hun leven moeten kunnen leiden zoals ze zelf willen. De Belg erkent ook dat haatmisdrijven een grotere impact hebben dan andere misdrijven. De mate van empathie voor
Op 6 augustus werden Mauro en Thomas verbaal en fysiek aangevallen in Gent. De rechter oordeelt dat een homofoob motief niet afdoende bewezen is. Çavaria en Casa Rosa zijn verontwaardigd en vragen zich af wat dan wél kwalificeert als homofobie.

Herkennen en rapporteren

EEN BEKNOPTE HANDLEIDING OVER ANTI-LGBT* HAATMISDRIJVEN

Deze folder helpt je de volgende vragen te beantwoorden:

  • Hoe identificeer ik een anti-LGBT haatmisdrijf?

  • Hoe rapporteer ik een anti-LGBT misdrijf?

  • Welke rechten heb ik als ik een anti-LGBT haatmisdrijf meemaak?

We hopen dat deze publicatie je aanzet om er met iemand over te praten. Anti-LGBT haatmisdrijven zijn criminele feiten en we kunnen ze alleen samen bestrijden!