Iemand geweld aandoen omwille van seksuele oriëntatie, genderidentiteit of genderexpressie is nooit aanvaardbaar. Toch gebeurt het. Op deze pagina vind je meer informatie over LGBT+-foob geweld en wat çavaria doet om geweld tegen te gaan en slachtoffers te helpen.

vrouw spreekt door regenboogkleurige megafoon

Het is moeilijk om te zeggen hoe frequent holebifoob en transfoob geweld voorkomt. Veel gevallen worden namelijk niet gerapporteerd. Dat komt omdat slachtoffers niet altijd bereid zijn om aangifte te doen bij de politie. Hoe komt dat? Wat zegt onderzoek hierover? Welke drempels zijn er en hoe ...

Regenbooghanden

In 2018 kondigde toenmalig staatssecretaris van Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) een nieuw interfederaal actieplan tegen holebifoob en transfoob geweld aan. Het bundelt maar liefst 115 concrete ...

symbool transgender

Safe To Be zet zich in op sensibilisering van slachtoffer- en politiediensten over de impact van haatboodschappen en haatmisdrijven jegens LGBTI-personen.

Voorzittershamer

Op 6 augustus werden Mauro en Thomas verbaal en fysiek aangevallen in Gent. De rechter oordeelt dat een homofoob motief niet afdoende bewezen is. Çavaria en Casa Rosa zijn verontwaardigd en vragen zich af wat dan wél ...

Call it hate
‘Call It Hate’ is een Europees project dat bewustwording wil creëren bij de algemene bevolking en binnen de LGBT-gemeenschap rond holebi- en ...
De stickeractie 'Give a sh*t: grijp in tegen haat' wil mensen stimuleren om in te grijpen als ze getuige zijn van haat of geweld en hen informeren over hoe ze dat kunnen doen. Het merendeel van de Belgen keurt holebifobie en transfobie af maar wanneer ze getuige zijn van een haatmisdrijf grijpen weinigen in. Daar willen we iets aan doen.
Give a shit: grijp in tegen haat

Herkennen en rapporteren

EEN BEKNOPTE HANDLEIDING OVER ANTI-LGBT* HAATMISDRIJVEN

Deze folder helpt je de volgende vragen te beantwoorden:

  • Hoe identificeer ik een anti-LGBT haatmisdrijf?

  • Hoe rapporteer ik een anti-LGBT misdrijf?

  • Welke rechten heb ik als ik een anti-LGBT haatmisdrijf meemaak?

We hopen dat deze publicatie je aanzet om er met iemand over te praten. Anti-LGBT haatmisdrijven zijn criminele feiten en we kunnen ze alleen samen bestrijden!

Herkennen en rapporteren
nonbinair persoon in de klas

Werk je aan een opdracht rond het LGBTI-thema? We verzamelden de meest gestelde studentenvragen en hun antwoorden. Ontdek ze hier!