Internationaal werk

Wereldkaart in regenboogkleuren

Çavaria heeft concrete samenwerkingen met én voor buitenlandse LGBTI+ activisten en verenigingen. Zo bieden we niet enkel directe ondersteuning, maar voeden we ons beleidswerk met concrete ervaringen uit het werkveld én maken we de link tussen de beweging in België en de lokale beweging in het buitenland.

Beleids- en lobbywerk

Çavaria volgt de internationale ontwikkelingen op vlak van seksuele en genderdiversiteit op. We nemen deel aan verschillende internationale netwerkenILGA-Europe (de Europese koepel van LGBTI+ organisaties), ILGA World (De wereldwijde koepel van LGBTI+ organisaties) en het netwerk van LGBTI+ organisaties met een buitenlandse werking.

Çavaria  pleit bij de actoren van het Belgische buitenlands beleid, zoals de bevoegde ministeries, ontwikkelingsngo’s en ambassades, voor LGBTI+ inclusiviteit. We vinden het belangrijk dat ze bij hun werk rekening houden met de uitdagingen van LGBTI+ personen en er indien nodig specifiek op inzetten. Hierbij bieden we ondersteuning via informatie en training. We verspreiden onze boodschap voor LGBTI+ inclusie zelfstandig en in samenwerking met netwerken zoals 11.11.11 en de federale adviesraad Gender en Ontwikkelingssamenwerking.

 

Samenwerking met buitenlandse LGBTI+ activisten en verenigingen

Çavaria werkt samen met LGBTI+ activisten en verenigingen in het buitenland. Dit doen we op verschillende manieren. Zo wisselen we bijvoorbeeld kennis, ervaringen en contacten uit. Wanneer partners dit vragen, proberen we financiële of technische steun te bieden, doen we lobbywerk voor hen of organiseren we campagnes om hun werk te versterken.

 

Bewegingswerk çavaria internationaal

Çavaria bouwt aan solidariteit tussen de LGBTI+ gemeenschap in Vlaanderen en buitenlandse LGBTI+ activisten en verenigingen. Om dit te bekomen, verspreiden we informatie of seksuele en genderdiversiteit in het buitenland en waarom solidariteit nodig is. We informeren hoe de community hier zich kan inzetten voor seksuele en genderdiversiteit wereldwijd en bieden daarbij steun waar mogelijk.

Contacteer team internationaal voor meer informatie over de internationale werking van çavaria

Samenmet lokale organisatie Si Jeunesse Savait deed çavaria een project rond empowerment en ondersteuning van LGBTI+ ondernemers en hun omgeving in Kinshasa. Dit project was met steun van het Brussels Gewest.

Wanneer ons berichten bereiken over mensenrechtenschendingen in het buitenland voelen we vaak een noodzaak om in actie te schieten. Wat kan je dan concreet doen? We lijsten enkele mogelijke acties voor je op.

Internationale solidariteit op IDAHOT: wat kunnen ambassades doen? 

Veel Vlaamse steden en gemeenten hebben stedenbanden, in Europa of daarbuiten. Zo’n stedenbanden kunnen voor dialoog en kennisdeling zorgen, maar wat als je partnerstad die rechten beperkt voor LGBTI+ personen of andere ...

Çavaria Internationaal analyseerde het regeerakkoord en de beleidsnota’s van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking voor hun internationale werking.

Individuele hulpvragen

Çavaria’s internationale werking omvat geen directe ondersteuning aan individuen of organisaties. We verwijzen je graag verder door.

Voor mensenrechtenverdedigers

Als jij of één van je contacten risico loopt om vervolgd te worden, raden we je aan om een lokale LGBTI+ organisatie te contacteren. Ilga World, de wereldwijde koepel van LGBTI+ organisaties, geeft alvast een uitgebreid overzicht van verenigingen op haar website. Bij een dringend gevaar of bedreigingen, kan je op elk moment contact opnemen met ProtectDefenders.eu of de lokale EU delegatie.

Vragen over asiel in België

Çavaria kan geen directe hulp bieden bij uw asielaanvraag in België. Daarvoor verwijzen je graag door naar de website van lumi. Die geeft je meer informatie over de Belgische asielprocedure en organisaties die je kunnen ondersteunen. De website van ORAM geeft daarnaast advies of waar je heen kan en welke stappen je best onderneemt.