Internationaal werk

Wereldkaart in regenboogkleuren

Çavaria heeft concrete samenwerkingen met én voor buitenlandse LGBTI+-activisten en -verenigingen. Zo bieden we niet enkel directe ondersteuning, maar voeden we ons beleidswerk met concrete ervaringen uit het werkveld én maken we de link tussen de beweging in België en de lokale beweging in het buitenland.

Beleids- en lobbywerk

Çavaria volgt de internationale ontwikkelingen op vlak van seksuele en genderdiversiteit nauw op. We nemen deel aan verschillende internationale netwerkenILGA Europe (de Europese koepel van LGBTI+ organisaties), ILGA World (De wereldwijde koepel van LGBTI+-organisaties) en het netwerk van LGBTI+ organisaties met een buitenlandse werking.

Çavaria  pleit bij de actoren van het Belgische buitenlands beleid, zoals de bevoegde ministeries, ontwikkelingsngo’s en ambassades,  voor LGBTI+-inclusiviteit. We vinden het belangrijk dat ze bij hun werk rekening houden met de uitdagingen van LGBTI+-personen en er indien nodig specifiek op inzetten. We verspreiden onze boodschap zelfstandig en in samenwerking met netwerken zoals 11.11.11, de federale adviesraad Gender en Ontwikkelingssamenwerking en Perspective 2030.

Sensibilisering en vorming

Çavaria informeert en traint stakeholders binnen het Belgische buitenlandse beleid over de uitdagingen en sterktes van LGBTI+ personen in het buitenland. We sensibiliseren onze lokale achterban en het ruimere publiek via campagnes en onze communicatiekanalen.

Contacteer KLIQ, onze vormings- en begeleidingsorganisatie, voor meer info.

Contacteer team internationaal voor meer informatie over de internationale werking van çavaria

 

 

handdruk van zwarte hand net regenboogarmband en witte hand

Sinds 2019 werken we samen met buitenlandse LGBTI+-activisten en -verenigingen. Een medewerker van ons project in Centraal-Afrika legt uit waarom.

vlaggen aan gebouw

Internationale solidariteit op IDAHOT: wat kunnen ambassades doen? 

Twee handen die een wereldbol in regenboogkleuren vasthouden.

Veel Vlaamse steden en gemeenten hebben stedenbanden, in Europa of daarbuiten. Zo’n stedenbanden kunnen voor dialoog en kennisdeling zorgen, maar wat als je partnerstad die rechten beperkt voor LGBTI+ personen of andere ...

puzzelstukje regenboog dat past in Europese vlag

Çavaria Internationaal analyseerde het regeerakkoord en de beleidsnota’s van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking voor hun internationale werking.

Individuele hulpvragen

Çavaria’s internationale werking omvat geen directe ondersteuning aan individuen of organisaties. We verwijzen je graag verder door.

Voor mensenrechtenverdedigers

Als jij of één van je contacten risico loopt om vervolgd te worden, raden we je aan om een lokale LGBTI+-organisatie te contacteren. Ilga World, de wereldwijde koepel van LGBTI+-organisaties, geeft alvast een uitgebreid overzicht van verenigingen op haar website. Bij een dringend gevaar of bedreigingen, kan je op elk moment contact opnemen met ProtectDefenders.eu of de lokale EU delegatie.

Vragen over asiel in België

Çavaria kan geen directe hulp bieden bij uw asielaanvraag in België. Daarvoor verwijzen je graag door naar de website van lumi. Die geeft je meer informatie over de Belgische asielprocedure en organisaties die je kunnen ondersteunen. De website van ORAM geeft daarnaast advies of waar je heen kan en welke stappen je best onderneemt.

#1JAARPANDEMIE

Çavaria interviewde Albert Nabonibo over de impact van covid op de LGBTI+-gemeenschap in Centraal-Afrika.

Albert Nabonibo faciliteert een coalitie van 18 LGBTI-organisaties die hun krachten bundelen voor een LGBTI+ inclusieve samenleving.

Klik hiernaast op de poster om het artikel te lezen!

jongere op de pride met vlag

Wanneer ons berichten bereiken over mensenrechtenschendingen in het buitenland voelen we vaak een noodzaak om in actie te schieten. Wat kan je dan concreet doen? We lijsten enkele mogelijke acties voor je op.

Werk je aan een opdracht rond het LGBTI-thema? We verzamelden de meest gestelde studentenvragen en hun antwoorden. Ontdek ze hier!
nonbinair persoon in de klas