Stage- en onderzoeksvragen

Ga naar de pagina Informatie en FAQ's voor studenten om het volledige overzicht van meest gestelde vragen te vinden. Je leest er ook wanneer je best contact opneemt met een medewerker van çavaria.

Zijn jullie nog op zoek naar stagiairs?

We hebben regelmatig stageplekken beschikbaar. Je vindt een overzicht van de open stagevacatures op cavaria.be/vacatures. Je kan ook altijd rechtstreeks contact met ons opnemen via [email protected]çavaria.be.  
 
Bekijk ook de websites van de verschillende regenbooghuizen. Daar zijn ook regelmatig stageplaatsen beschikbaar. Je vindt de regenbooghuizen via cavaria.be/verenigingen.

 

Hebben jullie een overzicht van relevante LGBTI-onderzoeksvragen?

Hieronder vindt je een overzicht over onderzoeksvragen die voor onze werking relevant zijn. We verdeelden de onderzoeksvragen in verschillende hoofdthema’s.

Thema: Welzijn en welbevinden van LGBTI-personen

Als çavaria pleiten we voor gericht kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar (het verhogen van) het welzijn van LGBTI-personen en naar (suïcide)preventie en zorg op maat. Hierbij moet er aandacht zijn voor een intersectionele benadering. Onderzoek moet bovendien regelmatig gebeuren om evoluties te kunnen opvolgen.

We zijn vragende partij om vragen rond seksuele oriëntatie en genderidentiteit op te nemen in grotere bevolkingsonderzoeken zoals de algemene gezondheidsenquête.

Thema: Onderwijs

Als çavaria vragen we een vervolgonderzoek van de LGBTI-scholierenenquête die peilt naar de schoolervaringen van LGBTI-jongeren in het secundair onderwijs.   

We willen door middel van onderzoek monitoren hoe vaak en op welke manier LGBTI-thema’s in scholen aan bod komen.

Thema: Internationaal

Hoe staat de LGBTI-gemeenschap in Vlaanderen tegenover steun aan LGBTI-gemeenschappen in het buitenland?   

nonbinair persoon in de klas

Werk je aan een opdracht rond het LGBTI-thema? We verzamelden de meest gestelde studentenvragen en hun antwoorden. Ontdek ze hier!