Hieronder vind je relevante onderzoeksvragen en een ruwe situatieschets van onderzoek naar LGBTI-personen en onderwijs, anno 2020.

Relevante onderzoekvragen 

  • Çavaria vraagt een vervolgonderzoek van de LGBTI scholierenenquête die peilt naar de schoolervaringen van LGBTI+-jongeren in het secundair onderwijs.  
  • Çavaria wil door middel van onderzoek monitoren hoe vaak en op welke manier LGBTI+-thema’s in scholen aan bod komen.  

Onderzoek

Belgisch onderzoek toont net als internationaal onderzoek aan dat alle scholieren profiteren van scholen met een positieve houding tegenover LGBTI+-personen en progressieve opvattingen over genderrollen.  

Voor die goede schoolomgeving is er nood aan LGBTI+-thema’s in alle opleidingsniveaus. Ook is er verbetering nodig bij de uitgeverijen van onderwijsmateriaal, want die zijn nu nog steeds hoofdzakelijk heteronormatief en (impliciet) LGBTI-negatief. 

Van de bevraagde Vlaamse leerlingen geeft 37% aan dat ze op een positieve manier les kregen over LGBTI+-thema’s. Toch is er te weinig kennis over deze thema’s bij leerkrachten en zien we handelingsverlegenheid.  50% van de bevraagde Vlaamse LGBTI+-leerlingen geeft aan dat ze regelmatig LGBTI+-negatieve opmerkingen krijgen; 49% zegt dat leerkrachten niet reageren.  

Daarnaast toont internationaal onderzoek aan dat GSA’s bijdragen tot een veiligere en inclusievere schoolomgeving voor alle leerlingen.  

In het algemeen geeft de scholierenenquête ons een goed zicht op hoe het met Vlaamse LGBT leerlingen gesteld is. 41% van de LGBT-leerlingen voelt zich onveilig omwille van hun seksuele voorkeur; 27% voelt zich onveilig wegens genderexpressie. Verbaal geweld komt vaker voor (omwille van seksuele oriëntatie: 55,8%, omwille van genderidentiteit: 44,6%) dan fysiek geweld (omwille van seksuele oriëntatie: 26,8%, omwille van genderidentiteit: 17,3%). 

Bronnen 

  • Çavaria (2018). Vlaamse LGBT+ schoolklimaat enquête 2016 – 2017. 
  • UNIA (2018). Diversiteitsbarometer Onderwijs. Brussel. 
  • Vantieghem, W., & Van Houtte, M. (2018). The Impact of Gender Variance on Adolescents’ Well-Being: Does the School Context matter? Journal of Homosexuality, DOI: 10.1080/00918369.2018.1522813.
nonbinair persoon in de klas

Werk je aan een opdracht rond het LGBTI-thema? We verzamelden de meest gestelde studentenvragen en hun antwoorden. Ontdek ze hier!