Discriminatie is een ongeoorloofd onderscheid maken tussen personen op basis van een persoonlijk kenmerk, zoals de seksuele geaardheid, genderidentiteit of genderexpressie (de discriminatiegrond of het beschermd kenmerk). Op deze pagina vind je meer informatie over discriminatie en wat çavaria en doet om discriminatie tegen te gaan en slachtoffers te helpen.