Praktijktesten op de huurmarkt

regenboogvlag

Uit een onderzoek van professor Verhaeghe (VUB) in opdracht van Stad Gent, blijkt dat holebi’s die via e-mail contact opnemen met een makelaar om een huis te huren, niet gediscrimineerd worden. Çavaria is tevreden met dit resultaat. We vragen ons wel af hoe het zit in de volgende fase, wanneer er persoonlijk contact is. Discriminatie op de huurmarkt van transgender personen werd niet onderzocht.

Goed nieuws

Çavaria was vragende partij om in de praktijk te testen of holebi’s en transgender personen gediscrimineerd worden. Dit onderzoek is een mooie eerste stap zegt çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs: "In de eerste fase van het huurproces blijkt er geen discriminatie van holebi's te zijn. Dat is super nieuws! Als het goed loopt mag dat ook gezegd worden. De volgende stap is testen of er bij een persoonlijke ontmoeting sprake is van discriminatie.” Om dat te testen moet je acteurs op pad sturen.

Praktijktesten nodig

Het is belangrijk dat dit soort discriminatie via praktijktesten wordt onderzocht. Een homokoppel dat gediscrimineerd wordt bij een bezoek aan een potentiële huurwoning kan dit maar heel moeilijk bewijzen. Er kan immers altijd een drogreden gegeven worden waarom het koppel in kwestie niet werd weerhouden. "Er komen meldingen binnen van discriminatie van holebi's en transgender personen op de huurmarkt maar op basis van individuele getuigenissen is het moeilijk om zicht te krijgen op de algemene situatie", legt Borghs uit. "Enkel door op systematische wijze onderzoek te doen, kan je aantonen of er wel of niet gediscrimineerd wordt."

Geen info over transgender personen

Of transgender personen gediscrimineerd worden op de huurmarkt werd voorlopig nog niet onderzocht. “Çavaria vraagt aan de Vlaamse regering om meer middelen te voorzien om praktijktesten te doen om discriminatie van holebi’s en transgender personen op de huurmarkt te onderzoeken. We moeten weten waar de problemen zich situeren om ze te kunnen oplossen”, legt Borghs uit.

Andere minderheden

Praktijktesten zijn niet alleen nuttig om discriminatie van holebi’s en transgender personen aan de kaak te stellen. Ook voor andere minderheidsgroepen zijn ze een noodzakelijk middel om onrecht tegen te gaan. “Mensen hebben ook meer dan één identiteit. Wordt een alleenstaande lesbische mama met een Turkse achternaam gediscrimineerd omdat ze lesbisch is, omdat ze alleenstaand is of omwille van haar achternaam? Of alle drie tegelijk? Om vooroordelen de wereld uit te helpen is het essentieel te weten wat er achter discriminatie zit”, zegt Borghs.