Wat kan ik doen?

Wanneer ons berichten bereiken over mensenrechtenschendingen in het buitenland voelen we vaak een noodzaak om in actie te schieten. We kunnen toch niet gewoon toekijken hoe LGBTI+-activisten worden gemarteld en gedood omdat ze vechten voor gelijke rechten? Dat gevoel van onrechtvaardigheid en machteloosheid raakt ons recht in ons activistisch hart. Toch is het niet altijd evident om iets doen. Sommige acties zijn goedbedoeld maar hebben op de korte of lange termijn een negatief effect op de situatie van LGBTI+-activisten in het buitenland.

Het is dus heel belangrijk dat we de noden van de activisten en LGBTI+-personen in het buitenland centraal stellen. Onze acties moeten hen vooruit helpen. Het mag niet de bedoeling zijn om gewoon ons eigen geweten te sussen. Daarom moeten we goed luisteren naar wat onze buitenlandse collega's zelf aangeven nodig te hebben. Dat kan verschillen van land tot land en van situatie tot situatie. Een gedegen kennis van de lokale context is essentieel. Daarom vertrouwt çavaria op de inschattingen van lokale organisaties en internationale organisaties die veel expertise hebben om dit vlak.

Wat kan je dan concreet doen? We lijsten enkele mogelijke actie voor je op:

Steun organisaties die zich inzetten voor LGBTI+-rechten

Het is niet makkelijk om te weten welke organisatie je net moet steunen om de situatie in pakweg Rusland of Oeganda te verbeteren. Vaak zijn er ook wetten van kracht die het lokale LGBTI+-organisaties moeilijk maken om financiële steun uit het buitenland te ontvangen. Onder het mom van 'buitenlandse inmenging' of 'spionage' zijn er al organisaties opgedoekt omdat ze buitenlandse steun kregen.

ILGA-Europe is de Europese koepel van LGBTI+-organisaties. Samen met een aantal andere organisaties vormt ILGA-Europe het consortium Dignity for All (waardigheid voor iedereen). Ze zetten zich in voor de veiligheid van LGBTI+-activisten die aangevallen of bedreigd worden. Dat doen ze door bijvoorbeeld noodfondsen vrij te maken, veiligheidstraining te geven en slachtoffers te ondersteunen. ILGA-Europe doet ook aan re-granting. Dat wil zeggen dat zij fondsen doorsluizen naar organisaties die te kwetsbaar zijn om zelf subsidies te ontvangen uit het buitenland.

Amnesty International klaagt wereldwijd mensenrechtenschendingen aan. Om volledig onafhankelijk en onpartijdig te kunnen werken, neemt de organisatie geen geld aan van regeringen. Ze zijn dan ook afhankelijk van de giften van geëngageerde burgers om hun werk te kunnen doen.

Lokale organisaties zoals çavaria en de regenbooghuizen in België of het COC in Nederland hebben naast hun binnenlandse werking ook samenwerkingsverbanden met organisaties in andere landen. Die contacten zijn belangrijk om expertise te kunnen delen met activisten van over heel de wereld en om gezamenlijke projecten op te zetten.

Voer actie

Laat je leiden door organisaties die op de hoogte zijn van de lokale situatie in een land want ook al bedoel je het goed, soms leidt een actie hier in België tot een ergere situatie voor de mensen die je net wil steunen. Amnesty International organiseert verschillende schrijfacties en petities om de schending van LGBTI+-rechten aan te klagen en regeringen onder druk te zetten.

Deel berichten van LGBTI+-organisaties op Facebook en Twitter. Hierdoor wordt de kans groter dat berichten worden opgepikt door de media wat op zijn beurt weer druk zet bij overheden om acties te ondernemen. Let wel op dat je berichten van lokale LGBTI+-organisaties deelt die de situatie ter plaatse goed kennen. Soms willen zij namelijk net niet dat er veel media-aandacht is omdat de veiligheid van hun medewerkers dan niet gegarandeerd is.

Word vrijwilliger

Sluit je aan bij een vereniging die zich inzet voor LGBTI+-rechten. Çavaria overkoepelt meer dan 120 verenigingen die zich elk op hun eigen manier inzetten voor de rechten en het welzijn van LGBTI+-mensen. Het is dankzij honderden vrijwilligers dat wij samen impact hebben op het beleid van het lokale tot internationale niveau.

Misschien wil jij met een groepje geëngageerde mensen wel zelf een vereniging oprichten? Çavaria kan je hierin ondersteunen. Onze medewerkers van Team Beweging helpen je graag op weg.