Aansluiten bij çavaria

Sparkle POP-UP 2022

Wens je als vereniging aan te sluiten bij çavaria? Volg dan onderstaande stappen.

Hoe gaat de aansluiting in zijn werk?

 1. De bewegingsmedewerker komt langs voor een kennismakingsgesprek.
 2. De vereniging vult het aansluitingsformulier in en bezorgt dit aan de bewegingsmedewerker. Hierbij moet je als vereniging aantonen dat je aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet (zie hieronder). 
 3. Het regionaal overleg (= alle verenigingen binnen de regio waar de vereniging wil aansluiten) oordeelt of een kandidaat-vereniging aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet. De vereniging moet daarvoor oa. een actieve werking kunnen aantonen gedurende 3 maanden. Bij landelijke verenigingen bekijkt het bestuursorgaan van çavaria de aanvraag.
 4. Wanneer een vereniging voldoet aan de voorwaarden, wordt deze voorlopig aanvaard tot aan de eerstvolgende statutaire Algemene Vergadering. Hierop kan de vereniging definitief worden goedgekeurd.

Het lidgeld bedraagt €30 per jaar. Daarmee ben je lid van çavaria, maar desgewenst ook van je regio en (als jongerenvereniging) van Wel Jong. Verenigingen zonder inkomsten kunnen een uitzondering vragen om niet te hoeven betalen. 

Voordelen van aansluiten bij çavaria

Door lid te worden van çavaria zorg je mee voor een sterke holebi-, trans- en interseksebeweging en heb je mee inspraak in het beleid. Bovendien biedt een lidmaatschap heel wat praktische voordelen:

Aansluitingsvoorwaarden

Om als opdrachtgevende vereniging erkend te worden, moet de organisatie aan volgende voorwaarden voldoen uit het Intern Reglement:

Om als opdrachtgevende groep erkend te worden moet de organisatie aan volgende voorwaarden voldoen:

 1. de groep moet minimaal een werking van drie maanden hebben;
 2. de groep moet tijdens deze periode van drie maanden een actieve werking kunnen aantonen;
 3. de groep moet de maatschappelijke bewustwording van LGBTI+ personen nastreven en zich daarom expliciet akkoord verklaren met de doelstellingen en de pluralistische werking van çavaria.
 4. de groep moet zich akkoord verklaren met de statuten, het intern reglement, het eisenplatform en het jaarprogramma van çavaria;
 5. de groep moet zich bereid verklaren haar jaarlijkse aansluitingsbijdrage te betalen, zoals beschreven in Artikel 3.2;
 6. de groep moet zich bij haar werking houden aan de antidiscriminatiewet, de antiracismewet, de anti-negationismewet, de wet gelijkheid man-vrouw, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De groep heeft het voorbije of lopende jaar geen offensief geweld tegenover personen gebruikt, gepropageerd of anderen ertoe aangezet; dit wordt vermoed, tenzij het tegenbewijs geleverd wordt;
 7. de groep moet als groep uitgebouwd zijn en moet beschikken over een openbare post- of e-mailadres en een bankrekening;
 8. de groep heeft geen winstoogmerk.

Meer weten?

Als je nog vragen hebt, maak dan gerust een afspraak met de bewegingsmedewerker van jouw regio. Deze personen werken geregeld vanuit het regenbooghuis in jouw regio. Neem dus zeker contact met ons op!