Voordelen aansluiten

Handen

Hier vind je de voordelen van een aansluiting bij çavaria op een rijtje. Heb je nog bijkomende vragen? Stuur dan een mailtje naar [email protected].

 

Inhoudelijk

  • Gebruik maken van de ondersteuning door de bewegingsmedewerkers van çavaria
  • Deelname aan het regionaal overleg en het thematisch overleg dat çavaria organiseert
  • De koers helpen bepalen die de LGBTI+ beweging dient te varen (via de AV, de RvB, de thematische werkgroepen, vergaderingen, e-mail, telefoon)
  • Gebruik maken van de elektronische nieuwsbrief 'çavaria beweegt' (informatie over initiatieven van çavaria, relevante actualiteit, voorbije of komende evenementen …)
  • Gebruik maken van extra financiële steun (bij opstart en 5-jarig jubileum, via het verbindingsbudget voor jouw regio, en de Take Care welzijnscampagne rond fysiek en psychologisch welzijn)
  • De beweging versterken waardoor çavaria als gesprekspartner beschouwd wordt rond de holebi-, transgender- en intersekse thematiek door de diverse overheden en andere belangrijke spelers

Bekendmaking

  • Bekendmaking: vermelding op onze website. Als je je activiteiten in de Uitdatabank zet, worden deze aangekondigd op de website van çavaria, de informatiekalender van Lumi, ... Speciale activiteiten zetten we extra in de kijker via de nieuwsbrieven of een artikel op ZIZO.
  • Holebi’s, transgender en intersekse personen die op zoek zijn naar verenigingen uit hun regio verwijzen we, al naargelang hun vragen, door naar je vereniging. Ook externen krijgen doorverwijzing naar verenigingen die met bepaalde thema's bezig zijn of bepaalde diensten leveren.

Praktische ondersteuning

  • Çavaria betaalt de wettelijk verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor vrijwilligers en de rechtsbijstand voor vrijwilligers.
  • Je kan beroep doen op onze bewegingsmedewerkers voor praktische ondersteuning (brainstorm bij opstart, en ondersteuning op maat).

Meer weten?