Geen regering met Vlaams Belang

Vlag Vlaams Belang

We hebben nood aan een krachtdadig gelijkekansenbeleid. Een beleid dat de problemen waar we voor staan verbindend aanpakt zonder te stigmatiseren, zonder groepen tegen elkaar uit te spelen. Een beleid met respect voor LGBTI+-rechten, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en expertise van belangenorganisaties, niet op racisme, politieke recuperatie en angst. Een beleid met ons, niet tegen of naast ons.

Çavaria is de belangenverdediger van holebi’s, transgender en intersekse personen (ook wel LGBTI+-mensen genoemd naar Lesbisch, Gay/homo, Bi, Transgender, Intersekse en de + staat voor alle andere mensen die niet binnen de hokjes ‘hetero’ of ‘cisgender’ vallen). Dat wil niet zeggen dat wij de mening van alle LGBTI+-mensen vertolken. Dat kan ook helemaal niet. Er is evenveel diversiteit aan meningen binnen de groep LGBTI+-mensen als daarbuiten. Holebi’s, transgender en intersekse personen stemden afgelopen zondag ongetwijfeld op alle partijen, van Vlaams Belang tot PVDA. En dat is ieders goed recht. Daar heeft çavaria geen zaken mee.

Opkomen voor alle holebi's, transgender en intersekse personen

Wat çavaria wel doet is opkomen voor de rechten en het welzijn van holebi’s, transgender en intersekse personen. De rechten en het welzijn van ALLE holebi’s, transgender en intersekse personen, opdat zij zelf de vrijheid en de kansen hebben om hun leven in te vullen zoals zij zelf willen. Dat is onze rol. Dat is ons doel. Daarom moeten we nu ook reageren.

Dankzij çavaria en onze partnerorganisaties kunnen alle koppels die elkaar graag zien trouwen en kinderen adopteren, ongeacht of je nu holebi of hetero bent. Dankzij ons zijn er wetten die holebi’s en transgender personen beschermen tegen discriminatie en zijn er zwaardere straffen voor geweld op basis van holebifobie en transfobie. We zorgden er ook voor dat meemoeders op dezelfde manier worden behandeld als vaders, en dat transgender personen eenvoudiger hun genderregistratie kunnen aanpassen, zonder dat ze daarvoor verplicht worden operaties te ondergaan.

We kregen dat alles niet alleen voor elkaar. In al deze dossiers konden we rekenen op steun van andere middenveldorganisaties, van onderzoekers aan universiteiten, van geëngageerde burgers en … van politieke partijen. De ene partij toonde al iets meer politieke moed dan de andere, en we verschillen met elke partij wel over iets van mening, maar ze hebben allemaal meegebouwd aan de weg naar waar we nu staan. Allemaal behalve één partij: Vlaams Belang.

Vlaams Belang

Het Vlaams Belang heeft systematisch tegen alle verwezenlijkingen van de afgelopen jaren gestemd. Meermaals werden holebi’s en transgender personen weggezet als ‘abnormaal’, als ‘een onvolgroeide vorm van seksualiteit’, een ‘afwijking’, zelfs als ‘pedofielen’. Hun mandatarissen waren aanwezig op de holebifobe ‘mars voor het gezin’ en lid van Schild & Vrienden.

De scherpe kanten van de partij op vlak van holebi’s en transgender personen werden de laatste jaren bijgevijld en het imago opgeschoond. Verworven rechten zouden niet worden teruggeschroefd, klinkt het. Dat ruikt naar (schijn)tolerantie, niet naar inclusie. We mogen er zijn zolang we niet opvallen, zolang we braafjes zwijgen en niet te veel vragen. Er hoeft geen speciale aandacht te komen voor seksuele diversiteit en gender in het onderwijs, in woonzorgcentra of in de opleidingen voor politie bleek uit de antwoorden op onze stemwijzer.

Tolerantie is niet genoeg

Dat terwijl de suïcidecijfers bij LGBTI+-mensen veel hoger blijven dan bij de rest van de bevolking, dat terwijl oudere holebi’s en transgender personen terug in de kast kruipen, dat terwijl kinderen zich onveilig voelen op school en er nog steeds holebifoob en transfoob geweld is. Die problemen los je niet op door ons te ‘tolereren’ of door met een schuldige vinger naar migranten te wijzen als oorzaak van alle leed.

Het valt trouwens op hoe de ommekeer in de houding tegenover LGBTI+-mensen hand in hand ging met de nieuwe wind die waaide in de verdediging van ‘onze Westerse waarden’ in het migratiedebat. Ons land zou overspoeld worden door holebifobe en transfobe migranten die op hun beurt verantwoordelijk zijn voor al het geweld tegen LGBTI+-mensen in België. Het holebifobe en transfobe discours van het Vlaams Belang van de jaren daarvoor werd daarbij strategisch verzwegen. Maar een complex verhaal laat zich niet vatten in holle slogans.

Antigenderbeweging

De houding van het Vlaams Belang ten aanzien van holebi’s, transgender en intersekse personen kan worden gekaderd binnen de antigenderbeweging die wereldwijd actief is. Door de nadruk te leggen op ‘het traditionele gezin’ op ‘niet overdrijven’ en ‘normaal doen’ wordt er subtiel ingespeeld op angst voor het onbekende en voor alles wat afwijkt van de heersende norm. Bepaalde groepen worden geïsoleerd en gemarginaliseerd. De klok wordt ondertussen teruggedraaid met strenge abortuswetten in Alabama, antipropagandawetten in Rusland en het sluiten van universiteiten in Hongarije. Laat dit in België niet gebeuren.

We vragen dan ook uitdrukkelijk aan de mensen die de komende weken aan de onderhandelingstafels zitten: kom op voor de rechten en het welzijn van holebi’s, transgender en intersekse personen. Vergeet ons niet. Geen regering met het Vlaams Belang.