Duurzame Ontwikkelingsdoelen VN (SDG's)

sdg

In september 2015 vond in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York de Duurzame Ontwikkelingstop plaats waar alle staatshoofden samenkwamen. Ze bespraken de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals - SDG's) die tegen 2030 bereikt moeten worden. Het doel van de SDG's is om armoede en ongelijkheid uit te roeien, economische vooruitgang te boeken en tegelijk duurzaam om te gaan met onze planeet. 

Het kernprincipe van de SDGs is ‘leave no one behind’. De doelstellingen moeten voor én door iedereen bereikt worden, waar ook ter wereld. KLIQ en çavaria zetten zich in voor een inclusieve toepassing van de SDG's zodat de ze ook voor holebi, trans en intersekse personen waargemaakt worden. Daarvoor ontwikkelen we de nodige materialen en werken we samen met verschillende actoren.

  LOKALE BESTUREN

  KLIQ en çavaria ontwikkelden de brochure Leave no one behind -  SDG's en LGBT+ inclusieom lokale besturen op weg te helpen om de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties om te zetten in de praktijk. De focus ligt op wat steden en gemeenten kunnen doen voor holebi’s en transgenders.

  De brochure geeft gemeenten en lokale instellingen aan welke acties zij kunnen ondernemen om in hun lokale en internationale werk op een LGBT+-inclusieve manier aan de slag te gaan met de SDG's. Daarbij worden ook bestaande praktijkvoorbeelden gegeven.

  KLIQ biedt vormingen aan over SDG's en LGBT+ inclusie voor lokale besturen.

  Leave no one behind: SDG's en LGBT+ inclusie

  Bedrijven hebben een grote impact op duurzame ontwikkeling. De economie groeit wanneer zij het goed doen, via tewerkstelling kunnen ze armoede en ongelijkheid tegengaan en met een duurzaam beleid helpen ze het milieu beschermen en herstellen. KLIQ en çavaria sporen bedrijven daarom aan zich in te zetten voor de SDG's. 

  Zo is KLIQ lid van The Shift, het Belgische netwerk van bedrijven, ngo's en andere actoren die zich inzetten voor duurzaamheid. Binnen dit netwerk deelt KLIQ haar expertise over seksuele en genderdiversiteit en bouwen we aan samenwerkingen met andere leden. Voor meer informatie kan je terecht bij Michel Ducaté.

  Çavaria werkt daarnaast, binnen het project Bedrijven en de inclusieve SDG's, aan een e-learning voor bedrijven. Een informatieve module zal hen wegwijs maken in de SDG’s, hoe seksuele & genderdiversiteit in dit kader passen en wat waardig werk (SDG 8) voor LGBTI+ personen betekent. De toolbox module zal praktisch materiaal om dit op de werkvloer om te zetten, zoals een roadmap en een concrete case over Zuid-Afrika. Voor meer details, kan je contact opnemen met Eva Declerck

  Als één van de 191 VN-lidstaten engageerde België zich de SDG's te verwezenlijken tegen 2030. Hiervoor is een ambitieuze aanpak nodig op alle beleidsniveaus. Perspective 2030 is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die de vinger aan de pols houden van onze regeringen. Als lid zorgt çavaria ervoor dat bij beleidsaanbevelingen en de uitvoering ervan aandacht wordt besteed aan de sterktes en noden van holebi, trans en intersekse personen. Zo werkte çavaria nauw samen met de andere leden aan het ‘Mind the gap’ rapport. Een dossier met prioriteiten en dringende aanbevelingen voor elke SDG. Want om 2030 te halen, moeten we dringend een versnelling hoger schakelen!

   

  Brochure 'Leave no one behind'
  Hoe past seksuele diversiteit & genderdiversiteit in het SDG-kader (Sustainable Development Goals) van de VN?