Call it hate

Call it hate

Çavaria werkte mee aan het Europese project ‘Call It Hate’, een samenwerking tussen partners uit tien verschillende Europese landen dat bewustwording wil creëren bij de algemene bevolking en binnen de LGBT-gemeenschap rond holebi- en transfobe haatmisdrijven.

In de eerste fase van het project werd een onderzoek uitgevoerd in de 10 deelnemende landen naar de attitudes over LGBT-personen en haatmisdrijven tegen deze groep. In de tweede fase werd op basis van die resultaten een campagne uitgewerkt en gerealiseerd.

Het onderzoek

Het Belgisch onderzoek werd uitgevoerd door çavaria. Tussen 9 augustus 2018 en 1 oktober 2018 werd een computer geassisteerd web interview afgenomen door LightSpeed, bij een representatieve steekproef van 1000 Belgen. Uit de resultaten blijkt dat vier op de vijf Belgen vinden dat LGBT-personen hun leven moeten kunnen leiden zoals ze zelf willen. De mate van empathie voor slachtoffers van LGBT-foob geweld hangt af van de situatie en tot welke groep de slachtoffers behoren. De Belg erkent wel dat haatmisdrijven een grotere impact hebben dan andere misdrijven, maar is geen voorstander voor een strafverzwaring in het geval van een LGBT-foob motief. De helft van de Belgen denkt ook dat geweld tegen LGBT-personen nog een serieus probleem is in België en dat veel LGBT-personen hun gedrag of uiterlijk in het openbaar aanpassen uit schrik voor geweld, bedreigingen of intimidatie.

Positieve evolutie

“De positieve evolutie in de attitudes van de Belgen tegenover LGBT-personen wordt bevestigd en dat is goed nieuws”, zegt çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs. “We zien doorheen het onderzoek wel een duidelijke hiërarchie. Er is respectievelijk het meest sympathie voor hetero’s, lesbiennes, homomannen, bi’s en tenslotte transgender personen.” Een constante doorheen het onderzoek is ook dat vrouwen positiever staan tegenover LGBT-personen dan mannen.

Zelf gezocht

“De plaats waar een misdrijf zich afspeelt, beïnvloedt de houding van de Belg. Zo is er minder empathie voor LGBT-personen die het slachtoffer worden van geweld als ze deelnemen aan de pride, als ze dronken zijn in de buurt van een bar, of transgender personen die als sekswerker aan de slag zijn”, verklaart Borghs. “Dat neigt een beetje naar het ‘je hebt het zelf gezocht’-argument en dat is verontrustend.”

Haatmisdrijven

Het merendeel van de Belgen beseft dat haatmisdrijven (misdrijven gemotiveerd door haat of misprijzen ten aanzien van een bepaalde groep mensen die een kenmerk delen) een grotere impact hebben dan misdrijven met een ander motief (bv. uit winstbejag). Toch is de Belg geen voorstander van een strafverzwaring voor haatmisdrijven.

Zichtbaarheidsmanagement

Bijna de helft van de deelnemers in het Call It Hate onderzoek is zich bewust van het feit dat sommige holebikoppels niet hand in hand lopen op straat en dat transgender personen hun genderexpressie aanpassen in het openbaar uit schrik voor geweld. Een derde denkt dat dit niet gebeurt en een op vier heeft geen mening. Een grote groep staat hier dus zelfs niet bij stil. De resultaten van het Belgisch Call It Hate onderzoek kan u hier downloaden.

Download de Belgische onderzoeksresultaten

 

De Campagne

De doelstelling van de 'Call It Hate'-campagne is tweeledig. Ten eerste wil ze empathie en begrip vergroten rond de impact van haatmisdrijven op zowel het slachtoffer als andere personen van de doelgroep. Ten tweede stimuleert ze zowel LGBT-personen zelf als hun omgeving om te reageren op en praten over haatmisdrijven.

LGBT-personen en hun bondgenoten

De meest opvallende resultaten uit het Belgisch luik van het 'Call It Hate'-onderzoek in vier cartoons gegoten en voorgelegd aan verschillende duo’s van LGBT-personen en hun bondgenoten. Hun reacties werden gefilmd en gemonteerd per thema. Op basis hiervan werden vier artikels gepubliceerd op ZIZO met de cijfers uit het onderzoek, de cartoons, de filmpjes en getuigenissen.

  1. Love is love
  2. Express yourself
  3. Strong enough
  4. Be proud

Daarbij werd ook een bundel ontwikkeld met werkvormen voor leerkrachten en begeleiders van jongeren om aan de slag te gaan rond het thema LGBT en haatmisdrijven.

Download de Call It Hate werkvormenbundel voor leerkrachten en begeleiders

 

Grijp in tegen haat

Uitgaansbuurten zijn een risicovolle context voor haatmisdrijven. Bovendien blijkt uit het Call It Hate onderzoek dat Belgen minder empathie hebben voor een persoon die dronken is en slachtoffer wordt van een haatmisdrijf in de buurt van een bar. Dit is een vorm van victim blaming waarbij de schuld (voor een deel) bij het slachtoffer zelf wordt gelegd. Minder empathie kan er ook voor zorgen dat omstaanders minder snel ingrijpen wanneer ze getuige zijn van een haatmisdrijf of niet goed reageren. Een negatieve of foute reactie is dan, naast het haatmisdrijf zelf, nog een bijkomende slechte ervaring voor het slachtoffer.

Dit deel van de campagne wil omstaanders dus stimuleren om in te grijpen als ze getuige zijn van eender welke vorm van geweld en informeren over hoe ze op een goede manier kunnen reageren. Er worden daarom stickers verspreid met de slogan “Give a sh*t - Grijp in tegen haat”, een aantal tips om te reageren en een doorverwijzing naar www.lumi.be waar iedereen informatie kan vinden en vragen kan stellen over o.a. geweld tegen LGBT.

Daarvoor werd samengewerkt met Formaat, de federatie van de Vlaamse jeugdhuizen. Een jeugdhuis is een plaats waar jongeren samenkomen en elkaar ontmoeten en voor sommigen kan het ook een eerste kennismaking zijn met het uitgaansleven. Dit is dus een goede plaats om te werken aan een veilige omgeving en met deze thema’s aan de slag te gaan. We verspreidden de stickers naar alle Vlaamse jeugdhuizen. Wil jij ook een stickerpakket om holebi- en transfobie bespreekbaar te maken op je school, op je werk of in je vereniging en om aan te geven dat er bij jullie geen plaats is voor geweld en haat? Via onze webshop kan je deze gratis bestellen. 

De stickeractie 'Give a sh*t: grijp in tegen haat' wil mensen stimuleren om in te grijpen als ze getuige zijn van haat of geweld en hen informeren over hoe ze dat kunnen doen. Het merendeel van de Belgen keurt holebifobie en transfobie af maar wanneer ze getuige zijn van een haatmisdrijf grijpen ...