Call it hate

Uit onderzoek van çavaria in het kader van het Europese project Call it Hate blijkt dat vier op de vijf Belgen vinden dat LGBT-personen hun leven moeten kunnen leiden zoals ze zelf willen. De mate van empathie voor slachtoffers van LGBT-foob geweld hangt af van de situatie en tot welke groep de slachtoffers behoren. De Belg erkent wel dat haatmisdrijven een grotere impact hebben dan andere misdrijven, maar is geen voorstander voor een strafverzwaring in het geval van een LGBT-foob motief. De helft van de Belgen denkt ook dat geweld tegen LGBT-personen nog een serieus probleem is in België en dat veel LGBT-personen hun gedrag of uiterlijk in het openbaar aanpassen uit schrik voor geweld, bedreigingen of intimidatie.

Positieve evolutie

“De positieve evolutie in de attitudes van de Belgen tegenover LGBT-personen wordt bevestigd en dat is goed nieuws”, zegt çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs. “We zien doorheen het onderzoek wel een duidelijke hiërarchie. Er is respectievelijk het meest sympathie voor hetero’s, lesbiennes, homomannen, bi’s en tenslotte transgender personen.” Een constante doorheen het onderzoek is ook dat vrouwen positiever staan tegenover LGBT-personen dan mannen.

Zelf gezocht

“De plaats waar een misdrijf zich afspeelt beïnvloedt de houding van de Belg. Zo is er minder empathie voor LGBT-personen die het slachtoffer worden van geweld als ze deelnemen aan de pride, als ze dronken zijn in de buurt van een bar, of transgender personen die als sekswerker aan de slag zijn”, verklaart Borghs. “Dat neigt een beetje naar het ‘je hebt het zelf gezocht’-argument en dat is verontrustend.”

Haatmisdrijven

Het merendeel van de Belgen beseft dat haatmisdrijven (misdrijven gemotiveerd door haat of misprijzen ten aanzien van een bepaalde groep mensen die een kenmerk delen) een grotere impact hebben dan misdrijven met een ander motief (bv. uit winstbejag). Toch is de Belg geen voorstander van een strafverzwaring voor haatmisdrijven.

Zichtbaarheidsmanagement

Bijna de helft van de deelnemers aan het Call It Hate onderzoek is zich bewust van het feit dat sommige holebikoppels niet hand in hand lopen op straat en dat transgender personen hun genderexpressie aanpassen in het openbaar uit schrik voor geweld. Een derde denkt dat dit niet gebeurt en een op de vier heeft geen mening. Hieruit blijkt dat een grote groep hier dus zelfs niet bij stilstaat.

‘Call it Hate’

Het Europese project ‘Call It Hate’ is een samenwerking tussen partners uit tien verschillende Europese landen en heeft als doelen bewustwording creëren rond holebi- en transfobe haatmisdrijven bij de algemene bevolking en binnen de holebi- en transgendergemeenschap, meldingsbereidheid vergroten en secundaire victimisatie van slachtoffers van haatmisdrijven voorkomen.

In de eerste fase van het project werd een onderzoek uitgevoerd in de 10 deelnemende landen naar de attitudes over LGBT en haatmisdrijven tegen deze groep. Tussen 9 augustus 2018 en 1 oktober 2018 werd er een computer geassisteerd web interview afgenomen door LightSpeed, bij een representatieve steekproef van 1000 Belgen. Het volledige Call It Hate onderzoeksrapport wordt in het najaar van 2019 gepubliceerd. In de tweede fase van het project wordt een campagne gevoerd met als doel informeren en sensibiliseren rond LGBT-fobe haatmisdrijven.

Het onderzoek dat in de eerste fase van 'Call it hate' werd gevoerd, wordt zo snel mogelijk online geplaatst.