Statuten en Huishoudelijk Reglement

De statuten gelden als de grondwet van çavaria als vereniging. Ze beschrijven de rechten en plichten van de leden en van het bestuursorgaan, ze structureren onze vereniging, … Ze bepalen ook wie lid kan worden van onze vzw en van ons bestuursorgaan. Het huishoudelijk reglement is een verzameling van regels. Deze regels ondersteunen de statuten en concretiseren de werking van çavaria als vereniging.

Statuten çavaria (2019)
Huishoudelijk Reglement (2019)