De Raad van Bestuur is samengesteld uit twee categorieën van bestuurders:

  1. bestuurders vanuit de regenbooghuizen of regionale afdeling Brussel
  2. bestuurders met thematische expertise

Kandidaat-bestuurders in categorie 1 worden voorgedragen door de regenbooghuizen. 

Kandidaat-bestuurders in categorie 2 kunnen zelf een kandidatuur indienen.

De bestuurders worden verkozen op de jaarlijkse algemene vergadering voor een mandaat van 1 jaar. 

 

 

 

Bestuurders vanuit de regionale afdelingen, maximaal 2 per afdeling met verschillende genderidentiteit

Naam Gender Regio Expertise
Ellen Sleeuwaert A Regenbooghuis Limburg Gender en diversiteit op de werkvloer, personeelsbeleid, arbeidsorganisatie, beleidswerk
Sammy Vanoirbeek M Regenbooghuis Limburg Financiën, wettelijke verplichtingen vzw en personeel, lokale werking/onthaalwerking, evenementen en (risico)management
Kenny Van Gysel M Het Roze Huis-çavaria Antwerpen Expertise binnen lokale verenigingen
Inge Wallaert V Het Roze Huis-çavaria Antwerpen Ouderen, diversiteit, procesbegeleiding, bestuurservaring, Vlaamse en Europese projecten
Tine Jacobs V REBUS Gender algemeen, IT/social media/data, vergaderen en mindfulness
Andries Vienne M REBUS Beleid, management, diversiteit
Django Delvano M Casa Rosa Verenigingen, jongeren, nieuwkomers, queer
Karel De Baerdemaeker A Casa Rosa Non-binariteit, levensbeschouwing en onderwijs, management
Steven Gillis M Holebihuis Vlaams-Brabant Lokaal beleid, welzijn, cultuur, opmaken rapporten, vrijwilligers aansturen, procesmanagement

Patricia Van Audenrode

V Holebihuis Vlaams-Brabant Transgenderthema
Bo Standaert A Regionale afdeling Brussel Non-binariteit, biseksualiteit, non-monogamie, besturen van een vereniging
Rachel Moore V Regionale afdeling Brussel Intersectionaliteit, ECM, internationaal, management
Bestuurders met thematische expertise, maximaal 12, waarvan maximaal 6 personen met dezelfde genderidentiteit

Maggy Doumen

V

Beleid rond vrouwen en ouderen, mobiliseren, democratische werking, lid L-Day en Regenboogambassadeurs

Inge Hendrickx

V

Financiën, management en planning, DB Holebihuis

Leonie Nelissen

V

Strategische planning, vrijwilligersbeleid, algemeen beleid, organisatievernieuwing, weerbaarheid/welzijn en agogiek

Bart Eeckhout

M

Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, bestuurservaring binnen en buiten universiteit

Bruno Vyncke

M

Management, financiële en logistieke planning

Xavier Deruytter

M

Handicap, intersectionaliteit, politiek/middenveld

Jo Fobelets

M

diversiteit, armoede, internationale solidariteit

Ward Van Os

M

Organisatie: fondsenwerving/marketing, management, vrijwilligers- en personeelsbeleid, procesbegeleiding, financiën, projectmanagement