Doe mee met onze focusgroepen!

Kleine vierkantjes met verschillende personen, opgedeeld in de zes kleuren van de regenboog

Maak mee het verschil!

Wil je jouw stem laten horen? Doe mee met onze focusgroepen!

Wil je een directe impact hebben op wat er gebeurt in de LGBTI+ gemeenschap? Dit is je kans! Wij zijn op zoek naar mensen zoals jou om deel te nemen aan onze focusgroepen.

Of je nu wilt praten over beleid, campagnes, projecten of gewoon je mening wilt delen, we willen het allemaal horen. Jouw stem is belangrijk en kan een verschil maken!

Wat is een focusgroep? 

Een focusgroep is een groepsdiscussie waarin een klein aantal mensen bij elkaar komt om te praten over een bepaald onderwerp. Het doel is om diepgaande inzichten te krijgen door te luisteren naar wat mensen te zeggen hebben over dat onderwerp. Een focusgroep kan online plaatsvinden en/of offline. Dit hangt af van het onderwerp van de focusgroep.

Neem je deel aan een focusgroep? Je krijg hiervoor een onkostenvergoeding en afhankelijk van het project eventueel ook een vrijwilligersvergoeding.

Laat hier je gegevens achter en wij contacteren jou voor toekomstige focusgroepen! 

Belangrijke informatie over jouw deelname en privacy

Informatie voor deelnemers aan focusgroepen
Informatie over focusgroepenEen focusgroep is een groepsdiscussie waarin een klein aantal mensen bij elkaar komt om te praten over een bepaald onderwerp. Het doel is om diepgaande inzichten te krijgen door te luisteren naar wat mensen te zeggen hebben over dat onderwerp. Een focusgroep kan online plaatsvinden en/of offline. Dit hangt af van het onderwerp van de focusgroep.
Doel van focusgroepenVoor verschillende projecten of onderzoeken, organiseert çavaria vzw focusgroepen. Daarin verzamelen we input over beleid, campagnes, de projecten... Het doel is om de stem van de LGBTI+ community voldoende en grondig mee te nemen in ons werk. 
Wat houdt deelnemen aan focusgroepen in 

Je neemt deel aan een focusgroep waarin we vragen stellen over bepaalde LGBTI+ onderwerpen. Antwoorden hierop kunnen uit jouw persoonlijke ervaringen als LGBTI+ persoon komen. Als het relevant is voor ons onderzoek, zal dat ook zo worden genoteerd.

Van de focusgroep worden notities gemaakt. Die worden gebruikt in het verdere onderzoek. 

Je hoeft geen vragen te beantwoorden die je niet wil beantwoorden. Je deelname is vrijwillig en je kan je deelname op elk gewenst moment stoppen.  

Potentiële risico’s en ongemakken Er zijn geen fysieke, juridische of economische risico's verbonden aan je deelname aan een focusgroep.
Vergoeding De vergoeding van je deelname hangt af van de focusgroep waaraan je uiteindelijk deelneemt. Voor sommige focusgroepen kunnen we een forfaitaire vergoeding van 20 euro geven. Verplaatsingskosten betalen we terug. 
Vertrouwelijkheid en verzameling van persoonsgegevens 

Het wettelijk kader voor de verwerking van persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie in het kader van dit onderzoek wordt bepaald door: 

 • De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016, die van kracht is sinds 25 mei 2018 (dit is de AVG of GDPR);  
 • De Belgische Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018. 

Wie verwerkt mijn persoonsgegevens? 

Çavaria bepaalt op welke manier en voor welke doeleinden jouw persoonsgegevens worden verwerkt en treedt op als verwerkingsverantwoordelijke.  

Çavaria vzw

Kammerstraat 22 

9000 Gent 

0415.652.423 (RPR Gent, afdeling Gent) 

Welke persoonsgegevens worden verzameld? 

De volgende persoonsgegevens zullen worden verwerkt: 

 • Naam en voornaam 
 • Geboortedatum
 • Postcode
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (indien ingevuld) 

 De volgende bijzondere categorieën van persoonsgegevens (indien ingevuld) zullen worden verwerkt: 

 • Gegevens met betrekking tot genderidentiteit en seksuele oriëntatie 
 • Gegevens met betrekking tot gezondheid en/of handicap
 • Gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst
 • Gegevens met betrekking tot socio-economische achtergrond
 • Gegevens met betrekking tot religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen

De persoonsgegevens zullen verzameld worden via het inschrijvingsformulier. 

Waarom worden deze persoonsgegevens verzameld? 

Deze persoonsgegevens worden verzameld voor het samenstellen van diverse focusgroepen. Çavaria vindt het belangrijk dat de input die we verzamelen de diversiteit van onze maatschappij weerspiegelt. Daarom vragen we om ons vrijblijvend informatie te bezorgen over de kruispunten waarop jij je bevindt. Hiervoor hanteert çavaria vzw het concept van zelfidentificatie. 

Ter verduidelijking en herhaling, zal concreet het volgende gebeuren: 

 • Çavaria verwerkt jouw inschrijvingsformulier en neemt deze gegevens op in onze contactendatabank.
 • De informatie meegedeeld tijdens de focusgroep wordt eventueel verwerkt in notities.
 • Al deze informatie wordt opgeslagen door çavaria.
 • Deze informatie zal worden geaggregeerd om statistische en kwalitatieve informatie tot stand te brengen over het onderwerp van de focusgroep.
 • Je persoonsgegevens zullen nooit verschijnen in publicaties. 

Op basis van welke rechtsgrond worden de gegevens verwerkt? 

Voor het verwerken van je persoonsgegevens zal jouw expliciete toestemming gevraagd worden. Dit gebeurt via het ondertekenen van een ‘toestemmingsformulier’. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door dit te melden aan de organisator van de focusgroep.  

Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens? 

De organisator van de focusgroep en, indien vereist, andere medewerkers van çavaria vzw zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Alle informatie die je geeft is vertrouwelijk en zal enkel gebruikt worden voor het doel van dit onderzoek. Je persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derde partijen. Er wordt op geen enkele wijze vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens over jou naar buiten gebracht.  

De onderzoeksgegevens worden geanonimiseerd of gepseudonimiseerd en in een publicatie worden alleen anonieme gegevens of pseudoniemen gebruikt. De notities, formulieren en andere documenten die in het kader van deze focusgroep worden gemaakt of verzameld, worden opgeslagen op een beveiligde, versleutelde locatie op de servers van çavaria vzw. 

Welke rechten heeft u als deelnemer met betrekking tot uw persoonsgegevens?  

In overeenstemming met de Europese en Belgische privacywetgeving wordt je persoonlijke levenssfeer gerespecteerd. Zoals reeds aangegeven, kan je op elk gegeven moment uw toestemming intrekken en dit zonder opgave van reden. Dit betekent dat je gegevens niet verder verwerkt zullen worden vanaf het moment van intrekking. 

Je hebt het recht op inzage van de gegevens die over jou verzameld werden en je kan eveneens een kopie vragen, voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen, waaronder die van çavaria vzw. Elk onjuist gegeven over jou kan op uw verzoek verbeterd worden. Bovendien heb je recht op vergetelheid: dit betekent dat je, na het intrekken van je toestemming, kan vragen om je persoonsgegevens te laten verwijderen. 

Om een van bovenstaande rechten uit te oefenen, kan je contact opnemen met de [email protected] 

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens kan je jou steeds wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit via [email protected]