Welzijn

Çavaria werkt aan een samenleving waar personen die LGBTI zijn zich goed kunnen voelen.

In het werk rond welzijn besteden we aandacht aan drie facetten – fysiek, mentaal en sociaal welzijn (en de invloed van deze aspecten op elkaar) – en gaan hierbij uit van een positieve benadering. We werken dus niet alleen aan de afwezigheid van depressie, angst, negatieve gevoelens,…. We werken ook aan het zich goed voelen om je potentieel te kunnen realiseren in alle aspecten van het leven en volop bij te kunnen dragen aan de samenleving.

Share

Hoe verbeteren we het welzijn van personen die LGBTI zijn?

  1. We werken aan een samenleving die inclusief is voor seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Sociale aanvaarding en ondersteuning van je directe omgeving, vooral door het gezin, heeft meestal een erg positieve invloed op het welzijn. Ook een inclusieve schoolomgeving en werkomgeving dragen hier aan bij.
  2. We werken samen met de gezondheidssector en welzijnssector om ook deze meer inclusief te maken. We verlagen de drempels om hulp te zoeken in de brede sector en ijveren voor doelgroepgerichte initiatieven. We ondersteunen bijvoorbeeld Lumi.be, voor alle vragen over seksuele voorkeur en gender. Op Lumi.be en in samenwerking met de sector van de geestelijke gezondheid werken we aan positieve copingvaardigheden. 
  3. Ook binnen de bredere holebi-, transgender en interseksebeweging werken we aan het welzijn van personen die LGBTI zijn.

Wat weten we uit onderzoek?

In Vlaanderen gebeurt er weinig (opvolg)onderzoek naar het algemene welzijn van LGBTI+-personen. Dit onderzoek is vaak onderdeel van breder onderzoek naar een bepaalde subdoelgroep. De laatste grote verzameling van data die het welbevinden van Vlaamse holebi’s vergelijkt met dat van hetero-respondenten dateert van 2010 met de ZZZIP2-enquête[1] (een vervolg van ZZZIP data-verzameling uit 2004). Een specifiek onderzoek naar lesbische en biseksuele meisjes dateert van 2009.[2] Rond het welzijn van transgender personen is er recent onderzoek beschikbaar.[3] Daarnaast zijn er themagerichte onderzoeken die relateren aan welzijn zoals eigen onderzoek van çavaria naar scholieren[4] of naar geweldservaringen.[5]  

Uit al deze onderzoeken blijkt dat het mentaal welzijn van holebi- en transgenderpersonen veel lager ligt dan bij de algemene bevolking. Dit wordt sterk weerspiegeld in de suïcidecijfers. Zo onderneemt 17-22% van de holebi's en 22-38% van de transgender personen een zelfmoordpoging. 33-65% van de holebi's en 62-80% van de transgender personen heeft zelfmoordgedachten. [6] Internationale vergelijkingen tonen gelijkaardige resultaten aan.[7] Rond intersekse en suïcide werd er geen onderzoek gedaan in Vlaanderen. Een onderzoek in Australië toonde aan dat 60% van de intersekse respondenten zelfmoordgedachten heeft gehad en 19% een zelfmoordpoging ondernam.[8]

We pleiten voor meer en regelmatig onderzoek zodat we een duidelijke beeld krijgen van de evolutie van het welzijn en de kruispunten met verschillende achtergronden. 

 

[1] Versmissen, D. (2011). Zzzip2 - Onderzoek naar de levenskwaliteit van Vlaamse holebi’s.

[2] Schoonacker, M. (2009). WELEBI – Onderzoek  naar het mentaal en sociaal welbevinden van lesbische en biseksuele meisjes.

[3] Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2018). Leven als transpersoon in België - Tien jaar later - En: Van Cauwenberg, G., Motmans, J. (2019). Synthesenota Transgender adolescenten en hun omgeving, Een onderzoek van het Transgender Infopunt in opdracht van het Team Gelijke Kansen, ABB, Vlaamse Overheid.

[4] Ruim 4 op de 10 LGBT+ leerlingen voelt zich onveilig op school: Wat kan er beter? https://zizomag.be/article/12996

[5] D'Haese, L., Dewaele, A., & Van Houtte, M. (2014). Geweld tegenover holebi’s – II. Een online survey over ervaringen met holebigeweld in Vlaanderen en de nasleep ervan. Antwerpen: Steunpunt Gelijkekansenbeleid. en Motmans, J., T’Sjoen, G., & Meier, P. (2015). Geweldervaringen van transgender personen in België. Antwerpen: Steunpunt Gelijkekansenbeleid.

[6] Zie voor de meest recente cijfers: Seynaeve, H., Missiaen, J., Portzky, G., Dumon, E., Motmans, J. (2016). Onderzoek naar het psychisch welzijn van Vlaamse holebi's en/of transgenderpersonen. UGent.

[7] Zie Valfort, MA. (2017). LGBTI in OECD Countries: A REVIEW, WORKING PAPER No. 198.

[8] Jones, Tiffany & Hart, Bonnie & Carpenter, Morgan & Ansara, Gavi & Leonard, William & Lucke, Jayne. (2016). Intersex: Stories and Statistics from Australia.