Vacature: vrijwilliger SAFE(R) SPACES op Sparkle POP-UP (V/X/M)

Safer Spaces

We stellen deze vacature open in het kader van het project Veilge(re) en Vertrouwde Omgevingen (VVO). Meer informatie over het project vind je hier.

SAFE(R) SPACES op Sparkle POP-UP (V/X/M)  

Wil je graag mee waken over een veilige(re) en vertrouwde omgeving voor de LGBTI+ community tijdens Sparkle POP-UP, ons jaarlijks verbindend feest? 

Dan ben jij diegene die we zoeken voor de functie van safe(r) spacer! 

(Sparkle POP-UP gaat door op 9 juli van 12u00 tot 02u00 in de eventruimtes van Bocadero, Antwerpen. We werken met shiften.)

Onze organisatie 

Çavaria vzw zet zich in voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi’s, trans en intersekse personen. We bouwen verder aan een solidaire en inclusieve samenleving met een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie, genderidentiteit en seksekenmerken. Çavaria vzw is een beweging, een belangenorganisatie en een expertisecentrum.   

Voor de ondersteuning van ons jaarlijks verbindend feest zijn we op zoek naar een safe(r) spacers die op vrijwillige basis meehelpt om van Sparkle POP-UP een veilige(re) en vertrouwde omgeving te maken voor alle aanwezigen. 

Je taken 

 • Je waakt mee over de veiligheid tijdens Sparkle POP-UP. Dit gebeurt in verschillende duo's

 • Je bent aanspreekpersoon voor de aanwezigen 

 • Je handelt volgens een vooropgesteld draaiboek in nauw contact met de safe(r) space-coördinator 

 • Je werkt mee aan het behouden van een veilige(re) en vertrouwde omgeving  

Je profiel 

Kennis 

 • Je hebt een kennis en –voeling over en met het thema LGBTI+ 

 • Je hebt kennis van, of interesse in, het thema safe(r) spaces

Vaardigheden 

 • Je kan vlot samenwerken met enthousiaste mensen 

 • Je hebt een helikoptervisie en kan moeilijke situaties snel herkennen 

Attitudes 

 • Je bent communicatief, open, duidelijk en betrouwbaar 

 • Je bent empathisch en sociaal voelend 

 • Je kan discreet omgaan met uiteenlopende situaties en verhalen 

 • Je hebt zin om mee te bouwen aan een inclusievere omgeving 

Ons aanbod  

 • Je krijgt een onkostenvergoeding voor jouw verplaatsing 

 • Je krijgt gratis toegang tot Sparkle POP-UP  

 • We voorzien een drankje voor alle vrijwilligers 

Drempel om te solliciteren?

Çavaria wil een afspiegeling zijn van onze maatschappij. Wij geloven dat diversiteit kwaliteit stimuleert, en dat willen wij ook waarmaken als team! Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht diploma, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele oriëntatie, seksekenmerken, afkomst, leeftijd of beperking. Ben je onzeker of ervaar je een drempel om te kunnen solliciteren? Laat het ons zeker weten. 

Zin om mee te bouwen aan een LGBTI+ inclusieve wereld?

Stel jezelf dan kort even voor en motiveer waarom jij graag Safe(r) Spacer vrijwilliger zou willen zijn op Sparkle POP-UP door te mailen naar [email protected] 

Contact en verdere informatie via [email protected] 

Meer informatie over Sparkle POP-UP vind je hier.