Unia, Casa Rosa en çavaria dienen klacht in tegen Dries Van Langenhove

Wazige foto van een Pride met regenboogvlaggen

Unia, Casa Rosa (Oost- en West-Vlaamse gelijke kansenorganisatie) en Vlaamse LGBTI+ koepelorganisatie çavaria hebben samen een klacht ingediend tegen Dries Van Langenhove bij het parket van Brugge.

Hij verspreidt foute info en zijn actie zet aan tot haat en geweld ten opzichte van de LGBTI+ community. Dat aanvaarden wij niet.

Op 17 mei 2023 (Internationale dag tegen LGBTI+ fobie) publiceerde Dries Van Langenhove een anti-LGBTI+ filmpje op sociale media met groot bereik. Daarin is te zien hoe hij in Brugge een winkel binnen stapt en het winkelpersoneel ertoe aanspoort om hun intersekse progress regenboogvlag aan de gevel te verwijderen. De winkel koos ervoor om die variant van de regenboogvlag aan hun gevel te hangen om zo ook aandacht te vragen voor intersekse mensen en LGBTI+ mensen van kleur. Die variant van de regenboogvlag zou volgens Dries Van Langenhove symbool staan voor de aanvaarding van pedofilie

Zulke acties hebben dus een enorme impact op het welzijn van LGBTI+ personen. Dat laten wij nu niet passeren noch in de toekomst. Uit welke hoek zulke acties ook komen 

De bewering van Dries Van Langenhove is niet juist en hij surft zo mee op een strategie van tegenbewegingen om iets dat de maatschappij veroordeelt (pedofilie) te verbinden met de LGBTI+ community. Hij wil zo de negatieve visie en angst die bestaat rond pedofilie doen uitbreiden naar LGBTI+ personen. Zo zet je actief aan tot haat en geweld ten opzichte van een ganse community. Onze ervaring leert ons spijtig genoeg dat woorden maar al te snel tot daden kunnen leiden.  Zulke acties hebben dus een enorme impact op het welzijn van LGBTI+ personen. Dat laten wij nu niet passeren noch in de toekomst. Uit welke hoek zulke acties ook komen.

Tegenbewegingen over heel de wereld schuiven klassieke waarden en normen naar voor. Alles wat daarbuiten valt wordt als anders gezien en mag niet bestaan 

We merken al een tijdje dat er tegenbewegingen bestaan die steeds zichtbaarder worden, niet alleen hier maar doorheen heel Europa, de VS, Oeganda, Rusland… Die bewegingen schuiven klassieke waarden en normen naar voor als hét voorbeeld voor elk individu om na te streven: de traditionele man/vrouw opdeling en heteroseksualiteit. 

Wij maken ons zorgen over die bewegingen maar horen tegelijkertijd de luide stem van mensen die het hier niet mee eens zijn en die streven naar een maatschappij waar mensen veilig zichzelf kunnen zijn. Dat geeft hoop 

Alles wat daarbuiten valt wordt als anders gezien en mag niet bestaan. Via fake news en haatdragende boodschappen creëren ze angst en verdeeldheid. Daarbij wordt ook de LGBTI+ community geviseerd. Sociale media hebben de megafoon op hun boodschap zeer groot gemaakt maar ook in de traditionele media krijgen ze meer en meer een platform om hun boodschap te verspreiden en te versterken. Wij maken ons zorgen over die bewegingen maar horen tegelijkertijd de luide stem van mensen die het hier niet mee eens zijn en die streven naar een maatschappij waar mensen veilig zichzelf kunnen zijn. Dat geeft hoop.

We roepen de maatschappij op alert en geïnformeerd te blijven en zich actief uit te spreken tegen misleidende en haatdragende propaganda. 

Elio De Bolle, coördinator van Casa Rosa vult aan: ‘Heel wat LGBTI+ personen worden dagelijks geconfronteerd met haat, zowel op straat als in de virtuele wereld. Wanneer foutieve en onterechte beweringen worden gemaakt over identiteitskenmerken van personen, moeten we ingrijpen. Zeker als die beweringen een groot bereik hebben. Alleen zo kunnen we de veiligheid van iedereen op straat garanderen. We roepen de maatschappij op alert en geïnformeerd te blijven en zich actief uit te spreken tegen misleidende en haatdragende propaganda.’ 

Maakt dit nieuws jou overstuur? Nood aan een luisterend oor? Onze info- en luisterlijn Lumi is er voor je!

Wanneer reageert çavaria op anti-LGBTI+ acties? Welke stappen ondernemen we?