Waarom en hoe reageert çavaria op anti-LGBTI+ acties?

Wazige foto van een Pride met regenboogvlaggen

Wanneer reageert çavaria op anti-LGBTI+ acties? Hoe reageren we? Welke stappen ondernemen we? 

In de media verschijnen soms anti-LGBTI+ acties. Wat doet çavaria? Wat kan je doen als het hard binnenkomt? Wat kan je doen om te steunen?

Lees meer op deze pagina!

Communicatie op onze website, sociale media...

Waarom reageren we op bepaalde anti-LGBTI+ acties? Waarom reageren we soms niet?

Als we reageren, doen we dat om:

 • juiste informatie mee te geven. Zo vermijden we dat enkel de anti-LGBTI+ stemmen gehoord worden en hun foute informatie de enige informatie is. 
 • een duidelijk signaal te geven dat we de actie gezien hebben, opvolgen en stappen ondernemen. 
 • onze steun te tonen voor de LGBTI+ community. 
 • door te verwijzen naar onze info- en luisterlijn Lumi voor een luisterend oor. 

Als we niet reageren, doen we dat om:

 • het negatieve effect dat het nieuws heeft op het mentaal welzijn niet te versterken.
 • anti-LGBTI+ acties geen groter platform te geven. Door rechtstreeks en publiek te reageren, komt de actie opnieuw in de aandacht. Meer mensen zien dan de onwaarheden en de negativiteit.

Wettelijke actie

Anti-LGBTI+ acties kunnen een inbreuk zijn op de rechten van LGBTI+ personen. Anti-LGBTI+ acties kunnen ingaan tegen een wettelijk verbod.

Zo is er bijvoorbeeld een verbod op haatmisdrijven of haatspraak.

 • Haatspraak is wanneer iemand boodschappen verspreidt uit haat tegenover een bepaalde groep mensen
 • Haatmisdrijf is wanneer iemand iets doet uit haat tegenover een bepaalde groep mensen. 

Bij anti-LGBTI+ acties bekijkt çavaria welke wetten er mogelijks zijn overtreden. We bekijken welke juridische stappen mogelijk zijn.

Een voorbeeld hiervan: 

Wazige foto van een Pride met regenboogvlaggen

Unia, Casa Rosa en Vlaamse LGBTI+ koepelorganisatie çavaria hebben samen een klacht ingediend tegen Dries Van Langenhove bij het parket van Brugge. Hij verspreidt foute info en zijn actie zet aan tot haat en geweld ten opzichte van de LGBTI+ community. Dat aanvaarden wij niet.

Beleidswerk

Çavaria doet beleidswerk rond anti-LGBTI+ acties. 

 • We lezen recente onderzoeken om op de hoogte te blijven van de huidige situatie.
 • We houden in de gaten of de situatie beter of slechter wordt.
 • We bekijken wat beter kan. Bijvoorbeeld op vlak van wetgeving, uitvoering van wetgeving of samenwerking.
 • We geven aanbevelingen aan beleidsmakers en partnerorganisaties. 

Een voorbeeld hiervan is onze samenwerking met andere LGBTI+, feministische en genderorganisaties. We volgen samen anti-LGBTI+ en seksistische acties en uitspraken op. We bekijken samen hoe we kunnen omgaan met weerstand tijdens onze vormingen over gender en seksuele diversiteit. We bekijken welke acties we kunnen ondernemen in bepaalde gevallen. We informeren beleidsmakers over de weerstand die we ervaren en de gevaren ervan.

Wat kan jij doen?

Heb je het moeilijk?

Zorg voor jezelf:
- Zoek een veilige omgeving op. Dat kan gaan om vrienden of familie, die begrijpen dat dit soort nieuws zwaar is.
- Voel je niet verplicht om altijd op de hoogte te zijn van de actualiteit of om te reageren.

Wil je helpen?

Je kan:
- Positieve verhalen over de LGBTI+ gemeenschap delen
- Solidair blijven binnen de LGBTI+ community
- Kritisch blijven en vals nieuws tegenspreken
- Petities ondertekenen, meelopen in demonstraties, sociale mediacampagnes delen...
- Financieel steunen als je dat kan
- Klacht indienen