Draaiboek Armoede

Cover draaiboek armoede

Verenigingen en çavaria wilden al langer iets ondernemen om de structurele mechanismen die gepaard gaan met armoede en sociale uitsluiting in onze eigen beweging te doorbreken. Het is vanuit de goesting om verder te werken rond dit thema dat de werkgroep LGBT+ en armoede werd opgericht in 2015.

De werkgroep bestaat uit mensen met en zonder armoede-ervaring. Wij hebben bewust voor deze samenstelling gekozen. Zo maken we binnen de werkgroep verbinding tussen mensen met en zonder armoede-ervaring, een belangrijk element in armoedebestrijding. Deze samenstelling heeft er bovendien voor gezorgd dat van bij het begin mensen met armoede-ervaring betrokken waren bij het project.

Wat doen we?

Draaiboek armoede

We hebben ervoor gekozen om verder te gaan dan louter een visietekst. Na verschillende vergaderingen binnen de werkgroep hebben we besloten om een draaiboek uit te werken waarmee regenbooghuizen en verenigingen aan de slag kunnen gaan. Het draaiboek biedt geen pasklare tips aan die altijd en overal werken. Die bestaan immers niet, en daarvoor is de thematiek veel te complex. Wel bieden we vanuit de werkgroep een draaiboek aan met een concreet stappenplan om te werken rond deze thematiek.

De bedoeling is om via een kort of langdurig participatief traject armoede binnen de holebi – en transgendergemeenschap zichtbaar en bespreekbaar te maken en de drempels die maatschappelijk kwetsbare holebi’s en transgenders ervaren bij het al dan niet participeren aan het LGBT+ verenigingsleven te identificeren en samen aan te pakken.

Ondertussen hebben we het draaiboek afgetoetst bij een aantal verenigingen. De mensen waarmee we spraken, hebben ons erg waardevolle feedback gegeven over het draaiboek, en over welke ondersteuning zij wensen om er mee aan de slag te gaan. Deze feedback zijn we nu aan het verwerken.

Traject armoedebegeleiding in je vereniging

Wil je graag met het thema aan de slag, maar je weet niet zo goed hoe? Het draaiboek wel handig, maar je hebt toch nog concrete vragen? Wij helpen jou graag verder!

De werkgroep wil graag actief aan de slag met lokale verenigingen. Hiervoor hebben we een traject uitgewerkt dat erop gericht is op een makkelijke en behapbare manier jullie kennis en zelfzekerheid om met het thema aan de slag te gaan te vergroten!

Wie zich bovendien inschrijft voor de basisworkshop omgaan met armoede én min. 1 andere workshop uit het traject, krijgt er van één van de gegeerde fysiek exemplaren van het draaiboek bovenop!

De begeleiding van groepen zal zoveel mogelijk gebeuren in tandem, nl. iemand met zonder en met armoede-ervaring. Alleen samen kunnen we drempels verlagen en voor meer inclusie zorgen. 

Info workshops

Basisworkshop omgaan met armoede (VERPLICHT)

Wat is armoede en sociale uitsluiting? Wat zijn de factoren die armoede versterken? Hoe kunnen we armoede erkennen in onze organisatie ? Wat doe je al en wat kan je nog doen ? Al deze vragen en uitdagingen komen aan bod in deze interactieve workshop. Tenslotte staan we stil bij wat leden nodig hebben om zich thuis te voelen in je vereniging. Deze workshop is verplicht als je wilt starten met het draaiboek.

Armoedebeleid

Deze verdiepende workshop gaat over hoe aan de slag gaan/ hoe concreet aan de slag gaan met deel 2 van het uitgewerkte draaiboek, nl. het uitwerken van een concreet armoedebeleid binnen de vereniging, dit vertrekkende van een beginanalyse en visie en missie. Van hieruit wordt er dan een concreet actieplan ontwikkelt met strategische en operationele doelstellingen, acties en worden eventuele samenwerkingsverbanden opgezet of versterkt met relevante sociale organisaties. Tijdens deze verdiepende workshop bieden we ondersteuning en rijken we inzichten aan voor het uitwerken van zo'n gedragen armoedebeleid en actieplan.

Financieel beleid

Deze workshop is volledig interactief. Wat zijn de financiële drempels van leden in je vereniging. Hoe gaan jullie daar mee om? Hoe kunnen we de kosten voor de leden drukken ? Waar kunnen we geld voor onze organisatie vinden ? Wat doen we nu al en welk effect heeft dit op mensen in armoede ? Aan de hand van de Quickscan gaan we na welke maatregelen (kunnen) werken en welke net de kloof vergroot.

Participatiebeleid

We starten deze workshop met wat we onder participatie verstaan. Na deze opwarming gaan we in dialoog over het nut/meerwaarde, valkuilen, hindernissen, opportuniteiten en successen van participatie. We doen dit aan de hand van een speciale methodiek die discussie en reflectie verzekerd. Op het einde van de workshop nemen we er de Quickscan nog eens bij : welke maatregelen vergroten en welke verkleinen ene kloof.

Toegankelijkheid

Waarom is het belangrijk om oog te hebben voor leden in armoede, sociale uitsluiting en maatschappelijke kwetsbaarheid ? Welke drempels ervaren holebi's en transpersonen in armoede in onze vereniging? Bereiken we met onze vereniging holebi's en transpersonen in armoede? Hoe komt het dat we ze niet bereiken ? Hoe organiseer je een kwaliteitsvol aanbod voor kwetsbare groepen? Dit komt allemaal aan bod in deze workshop. Tijdens deze workshop hebben we ook speciale aandacht voor de rol van de begeleider.

Veilige basisomgeving

Wat verstaan we onder een veilige basisomgeving ? Wat zijn de 6 factoren voor een veilige basisomgeving? Zich open stellen en elkaar beter leren kennen zijn 2 volgende en belangrijke stappen die noodzakelijk zijn om het vertrouwen uit te bouwen wat ene veilige omgeving ten goede komt. Wat bijkomende factoren spelen nog een rol en hoe gaan we om met verschillende verwachtingen ? Dit zijn een aantal zaken die aan bod komen in deze workshop.

Downloads
pdf quickstart.pdf (406.93 KB)
pdf quickscan.pdf (394.2 KB)

 

Formulier

Wil aan volgende workshops deelnemen:
Begeleiding op maat houdt in dat het gekozen traject specifiek met jouw vereniging wordt doorlopen. Dit is voor verenigingen die specifieke vragen en casussen willen inbrengen. Per workshop wordt hierbij een minimum van 6 deelnemers gevraagd.
Begeleiding in groep houdt in dat de gekozen workshops samen met 1 of meerdere andere verenigingen wordt gegeven. Dit geeft de kans tot uitwisseling en peer-learning.
Opgelet: het traject zal ten vroegste in september van start gaan.
Voorkeur timing