Opvolging schoolklimaatenquête

Persoon met regenbooghaar en regenboogvlag en roze achtergrond

Op maandag 16 oktober publiceerde çavaria de schoolklimaat enquête 2021-2022 over de schoolervaringen van LGBTI+ leerlingen in het secundair onderwijs.

De vragen en data-analyse werden ontwikkeld door de KU Leuven op verzoek van çavaria. Bijna 800 LGBTI+ leerlingen vulden de enquête in, en hun stemmen geven een duidelijk signaal. Voor veel LGBTI+ jongeren is de school geen veilige plek.

Na de publicatie heeft çavaria niet stilgezeten. Achter de schermen zorgen we ervoor dat het rapport resultaat oplevert. 

Wat deden we al?

  • Het rapport is doorgestuurd naar de studiediensten van politieke partijen en individuele politici die rond onderwijs of LGBTI+ thema’s werken.
  • We verspreiden de resultaten van ons rapport zo breed mogelijk naar mediamakers en via onze communicatiekanalen. 
  • We volgen wat er besproken wordt over dit thema. Onder andere in het Vlaams Parlement.
  • Op dinsdag 18 oktober organiseerde çavaria in samenwerking met Kazerne Dossin een studiedag over LGBTI+ in het secundair onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst werden de resultaten van de schoolklimaat enquête voor het eerst toegelicht aan onderwijsprofessionals en was er ruimte voor overdenkingen en vragen.

Parlementaire vergadering

Tijdens de parlementaire vergadering van het Vlaams Parlement op woensdag 17 oktober spraken een aantal politici die het rapport hadden gelezen. Ze vroegen concreet hoe de minister van Onderwijs, Ben Weyts, het onveilige schoolklimaat voor LGBTI+ jongeren wil aanpakken. Ze uitten ook kritiek op zijn uitspraken in de media. Hij zei namelijk dat hij het rapport met een korreltje zout neemt.

De minister verwees naar de nieuwe minimumdoelen die, volgens hem LGBTI+ inclusief zouden zijn. Maar, nergens in de minimumdoelen wordt concreet verwezen naar LGBTI+ thematiek. 

Daarnaast noemde de minister het decreet over leerlingbegeleiding dat in 2018 van start ging, als een belangrijk instrument om te werken aan een veilige school voor alle leerlingen. Helaas werden er geen concrete voorbeelden gegeven van hoe dit decreet wordt toegepast met doelgroepspecifieke aandacht, zoals voor LGBTI+ leerlingen.

De minister haalde een mogelijke rolonduidelijkheid aan als zijn reden om het rapport met een korreltje zout te nemen. Çavaria is als belangenorganisatie betrokken geweest bij het onderzoek en de opmaak van het rapport en zou via de aanbevelingen pleiten voor meer middelen. De aanbevelingen die we formuleerden zijn niet nieuw en geven we al jaren mee aan kabinet, administratie en onderwijsverstrekkers.


Van de acht aanbevelingen die çavaria deed in het rapport is er één aanbeveling die gaat over uitbreiding van middelen. Dat ging over een nieuw GSA (Gender en Seksualiteit Allianties) project. Binnen zo'n project kunnen leerlingen zelf acties organiseren op hun school. Alle andere aanbevelingen zijn beleidsmatige aanbevelingen die geen betrekking hebben op geld/middelen.

Wat zijn de volgende stappen?

Çavaria zal in de komende weken de onderwijsverstrekkers en onderwijsinspectie contacteren om in overleg te gaan over het rapport en de aanbevelingen.

Meer info over het rapport?

De resultaten van onze nieuwste Vlaamse LGBTI+ schoolklimaat-enquête zijn er! Uit de resultaten blijkt dat de meer dan helft van de bevraagde LGBTI+ leerlingen zich onveilig voelt op school. En dat bijna iedereen te maken krijgt met LGBTI+ fobe opmerkingen, ook van leerkrachten.