Oproep: vrijwilliger SAFE(R) SPACES op Sparkle 2023

Safer Spaces

We plaatsen deze oproep in het kader van het project Veilge(re) en Vertrouwde Omgevingen (VVO). Meer informatie over het project vind je hier.

SAFE(R) SPACER op Sparkle 2023 

Wil je mee het eerste aanspreekpunt zijn voor wie het nodig heeft tijdens Sparkle, ons jaarlijks verbindend feest? 

Dan ben jij diegene die we zoeken voor de functie van safe(r) spacer! 

(Het feest gaat door op 28 januari van 22 uur tot 5 uur in de concertzaal van VIERNULVIER, vroeger Vooruit. We werken met shiften.)

Onze organisatie 

Çavaria vzw zet zich in voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi’s, trans en intersekse personen. We bouwen verder aan een solidaire en inclusieve samenleving met een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie, genderidentiteit en seksekenmerken. Çavaria vzw is een beweging, een belangenorganisatie en een expertisecentrum.   

Voor de ondersteuning van ons jaarlijks verbindend feest zijn we op zoek naar safe(r) spacers die op vrijwillige basis meehelpen om van Sparkle een veilige(re) en vertrouwde omgeving te maken voor alle aanwezigen. 

Je taken 

 

 • Je waakt mee over de veiligheid tijdens Sparkle. Dit gebeurt in verschillende duo's

 • Je bent aanspreekpersoon voor de aanwezigen 

 • Je handelt volgens een vooropgesteld draaiboek in nauw contact met de safe(r) space-coördinatoren 

 • Je werkt mee aan het behouden van een veilige(re) en vertrouwde omgeving  

Je profiel 

Kennis 

 • Je hebt een kennis over of voeling met het thema LGBTI+ 

 • Je hebt kennis van, of interesse in, het thema safe(r) spaces

Vaardigheden 

 • Je kan vlot samenwerken met enthousiaste mensen 

 • Je hebt een helikoptervisie en kan moeilijke situaties snel herkennen 

Attitudes 

 • Je bent communicatief, open, duidelijk en betrouwbaar 

 • Je kan assertief zijn wanneer nodig

 • Je bent empathisch en sociaal voelend 

 • Je kan discreet omgaan met uiteenlopende situaties en verhalen 

 • Je hebt zin om mee te bouwen aan een inclusievere omgeving 

Ons aanbod  

 • Je krijgt een onkostenvergoeding voor jouw verplaatsing 

 • Je krijgt gratis toegang tot Sparkle 

 • We voorzien drankbonnetjes voor alle vrijwilligers 

 • We voorzien een teambuildings- en infomoment voorafgaand aan het event. Dit vindt plaats op woensdag 18 januari 2023, van 18:30 u. tot 21:00 u. Kan je hierbij niet aanwezig zijn? Dat is geen probleem. We voorzien jou ook van de nodige informatie.

Drempel om aan te melden?

Çavaria wil een afspiegeling zijn van onze maatschappij. Wij geloven dat diversiteit kwaliteit stimuleert, en dat willen wij ook waarmaken als team! Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht diploma, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele oriëntatie, seksekenmerken, afkomst, leeftijd of beperking. Ben je onzeker of ervaar je een drempel om aan te melden? Laat het ons zeker weten. 

Zin om mee te bouwen aan een LGBTI+ inclusieve wereld?

Stel jezelf dan kort even voor en motiveer waarom jij graag Safe(r) Spacer zou willen zijn op Sparkle door te mailen naar [email protected]

Contact en verdere informatie via [email protected] 

Meer informatie over Sparkle vind je hier.