We werken aan een samenleving die inclusief is voor seksuele diversiteit en genderdiversiteit.

Sociale aanvaarding en ondersteuning van je directe omgeving, vooral door het gezin, heeft meestal een erg positieve invloed op het welzijn. Ook een inclusieve schoolomgeving en werkomgeving dragen hier aan bij.

Gezinsondersteuning

Op de website van Lumi vind je een duidelijk beeld van wat jij als ouder kunt betekenen voor het geluk van je kind.

Schoolomgeving

Een genderbewust en LGBTI+-positief klimaat op school kan het veiligheidsgevoel van leerlingen verhogen. KLIQ, ons vormings- en trainingscentrum, leert je hoe je als school een reëel verschil kan maken. Op de website vind je een overzicht van de mogelijke vormingen en trajecten.

Werkomgeving

Als LGBTI+-personen op hun werkplek open kunnen zijn over hun seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit, dan levert dit voordelen op voor zowel de werkgever als de werknemer. KLIQ, ons vormings- en trainingscentrum dat werkt rond seksuele diversiteit en genderdiversiteit, vertelt je welke voordelen dat zijn. Op de website vind je ook welke vormingen of trajecten je kan aanvragen.