Onderzoeksrapport: Opvoedingsondersteuning en steun in de sociale omgeving van LGBTI-personen

een kind schildert een regenboog op een ruit

In opdracht van çavaria deed stagiaire Jara Van Wiele, studente uit de master Gender en Diversiteit, een onderzoek naar het gezinsleven van LGBTI+-personen.

Haar onderzoek resulteerde in richtlijnen voor ons toekomstige (lobby)werk rond gezinsondersteuning van gezinnen waar één of meerdere kinderen LGBTI+ is. In welke mate is er momenteel sprake van preventie, interventie en opvang in Vlaanderen? Op basis van interviews en literatuuronderzoek zocht Jara uit welke acties wij en onze partnerorganisaties nog kunnen ondernemen.

Het welzijn van LGBTI-personen is hoger wanneer ze steun ervaren binnen de directe sociale omgeving, zoals hun gezin en familie. Deze sociale steun versterkt de gezondheid van LGBTI-personen.

Het aanbieden van duidelijke en toegankelijke informatie aan hun directe omgeving kan een rol spelen in de preventie van gezondheidsproblemen, maar wat als het toch mis loopt? Op welke manieren kan er ingegrepen worden als een LGBTI-kind zich thuis niet meer welkom voelt? Inzetten op interventie is, in combinatie met preventief werken, van groot belang. Het ontbreken van sociale steun kan namelijk, naast het groter risico op gezondheidsproblemen, leiden tot thuis- of dakloosheid.

In het onderzoeksrapport wordt gekeken naar welke stappen er al zijn gezet en welke er nog kunnen worden ondernomen om gezinnen van LGBTI-personen te ondersteunen.

Een zwart kind en zwarte volwassene die samen al lachend een regenboog tekenen met stoepkrijt
Rapport 'Opvoedingsondersteuning en steun in de sociale omgeving van LGBTI-personen' (2020)

Is jouw kind LGBTI?

Leer wat jij als ouder kan betekenen voor het geluk van je kind op de website van onze opvang- en infolijn Lumi. Je vindt er ook een luisterend oor. Lumi is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 18.30u tot 21.30u.

Logo Lumi