Çavaria doet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen!

Çavaria is een organisatie die op een bewuste manier haar besluiten wil nemen en activiteiten wil plannen ten opzichte van de maatschappij en het milieu. Door bewust na te denken over hoe de effecten van onze beslissingen en activiteiten inspelen op de maatschappij en het milieu, kunnen we bepaalde acties aanpassen en zorgen dat çavaria beter maatschappelijk verantwoord onderneemt. 

Wat?

Een MVO-beleid, wat houdt dat nu precies in? Het letterwoord staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het is de verantwoordelijkheid van een organisatie voor de effecten van haar besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu.

Het MVO-beleid wordt bij çavaria gebruikt om te streven naar transparant en ethisch gedrag. De focus ligt hier vooral op integriteit en transparantie, maar ook op intersectionaliteit en duurzaamheid, met als gevolg dat genomen beslissingen verantwoord en gestaafd kunnen worden op basis van het MVO-beleid.

MVO houdt in dat organisaties aandacht voor mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwesties in hun activiteiten en kernstrategie integreren in nauwe samenwerking met hun stakeholders.*

*Bron: https://www.mvovlaanderen.be/wat-mvo 

Hoe? 

Çavaria wil beter maatschappelijk verantwoord ondernemen door grondig na te gaan met wie ze samenwerkt. Çavaria heeft dan ook verschillende vormen van samenwerkingen. Er kunnen samenwerkingen ontstaan, door bijvoorbeeld:

  • Giften

  • Sponsoring

  • Dienstverlening

  • Dienstverleners

  • Partnerschappen 

  • Lidorganisaties

We willen wel benadrukken dat het onmogelijk zal zijn om met volledig ethisch verantwoorde organisaties samen te werken. Daarnaast behoudt çavaria zich te allen tijde het recht om een samenwerking op te zeggen en zich te distantiëren van een bedrijf of organisatie. Dat gebeurt enkel wanneer er tijdens een samenwerking blijkt dat de waarden van het bedrijf of de organisatie (toch) niet overeenkomen met de non-discriminatie clausules. 

Aan de hand van een flowchart en inclusiecheck bepalen we of çavaria een samenwerking aangaat of niet. 

Flowchart? Inclusiecheck?  

Alvorens er besloten wordt om met een organisatie samen te werken, wordt er na gegaan of een organisatie in de groene, oranje of rode categorie valt. In welke categorie een organisatie valt, kan bepaald worden aan hand van de flowchart. We overlopen eens de kleurencode. 

Groen: Organisaties die vallen in de groene categorie zijn organisaties waarmee çavaria vertrouwd is en waarbij er geen twijfel is of de organisatie LGBTI inclusief is. De organisatie streeft naar continue verbetering van haar beleid. 

Oranje: Organisaties die vallen in de oranje categorie zijn organisaties waarmee çavaria onvoldoende vertrouwd is. Een voorbeeld is een organisatie die wel LGBTI inclusie lijkt na te streven, maar andere waarden en rechten van de mens schendt. We kunnen overwegen om toch samen te werken met een organisatie, in de oranje categorie, op basis van de positionering van de organisatie in de maatschappij. Voor we een samenwerking met een organisatie aangaan die in de oranje categorie valt, – er is dus sprake van twijfel – zullen we de organisatie vragen de inclusiecheck doorlopen. Die kan je onderaan deze pagina downloaden. 

Rood: Organisaties die vallen in de rode categorie zijn organisaties waar çavaria een samenwerking mee wil vermijden. Dit zijn organisaties waarvan we weten dat ze heel duidelijk ingaan tegen de waarden waar çavaria voor staat, namelijk het opkomen voor en het verdedigen van de rechten en het welzijn van LGBTI personen.

Nadat een organisatie een kleur kreeg toegewezen, kan er bepaald worden of çavaria al dan niet gaat samenwerken met die organisatie. 

Houd er rekening mee dat çavaria een MVO-beleid hanteert vanuit het perspectief dat een samenwerking (vaak) gunstig is om organisaties te ondersteunen in hun inclusie-beleid en om haar doelstellingen te bereiken. Dit betekent dat er in principe altijd gestreefd wordt naar een samenwerking, tenzij een organisatie niet voldoet aan onze voorwaarden of in de rode categorie valt.

Doel? 

Wat wil çavaria bereiken met dit beleid? Het is belangrijk om te benadrukken dat het weerleggen van kritiek niet het (hoofd)doel is van een dergelijk beleid, maar dat het MVO-beleid in dergelijke situaties wel een middel kan zijn om de gemaakte keuzes te duiden en te ondersteunen. Het doel is echter om bewust en wel afgewogen keuzes te maken, in de mate van het mogelijke. 

Çavaria is een organisatie die opteert om via samenwerking gemeenschappelijke doelen te bereiken, alsook een organisatie die rekening houdt met de inspanningen die de organisatie al levert

Cavaria wil vooral de focus leggen op LGBTI rechten, gendergelijkheid, goede en eerlijke werkomstandigheden, het milieu en klimaat en sterke instellingen. Deze prioriteiten zijn bepaald op basis van de SDG's. 

 

Download hier de inclusiecheck! 

pdf Inclusiecheck (120.56 kB)